Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

Bevezetés

Milyen bírósági illetéket kell fizetni?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A polgári peres eljárásra vonatkozó illetékeket az eljárási költségekről (polgári ügyek) szóló 2005. július 28-i törvény (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Jogi Közlöny, 2014. évi 1025. tétel). Általában minden keresetlevél benyújtásáért illetéket kell fizetni, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott eljárás keretében benyújtott kérelmeket is beleértve. A lengyel jog az előbb említett törvényben (IV. Cím – Költségmentesség) lehetővé teszi, hogy az e költségek alóli mentesülés iránt kérelmet terjesszenek elő.

Milyen bírósági illetéket kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyás esetében arányos illeték fizetendő.

Mennyit kell fizetni?

A tulajdonjoggal kapcsolatos ügyekben arányos illetéket kell fizetni, amelynek összege a jogvita tárgyát képező összeg (vagyis a keresetlevélben megjelölt összeg) 5 %-a; nem lehet azonban kevesebb 30 złotynál vagy több 100 000 złotynál. Az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetében az illeték fele fizetendő.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Az 1964. november 17-i polgári perrendtartás (Jogi Közlöny, 43. szám, 269. tétel) 1262. cikkének (1) bekezdése értelmében a bíróság nem jár el olyan eljárási irat alapján, amelyre vonatkozóan az előírt illetéket nem fizették be. Más szóval az illetéket az eljárási irat (keresetlevél) megfelelő joghatósággal rendelkező bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg kell befizetni, vagy pedig költségmentesség iránti kérelmet kell benyújtani.

Az illeték megfizetése elmaradásának eljárási következményeiről többek között a polgári perrendtartás 130. cikke és 1302. cikke rendelkezik.

A polgári perrendtartás 130. cikke szerint, ha az eljárási irat (a keresetlevelet is beleértve) az illetékfizetés elmaradása miatt nem vizsgálható, az elnöklő bíró felhívja az adott felet, hogy fizesse be az illetéket egy héten belül, amelynek elmulasztása esetén az eljárási irat visszaküldésre kerül. Ha az eljárási iratot külföldön élő személy nyújtotta be, aki nem jelölt ki képviselőt Lengyelországban, az elnöklő bíró az illeték befizetésére egy hónapnál nem rövidebb határidőt szab meg. Amennyiben az illetéket nem fizetik be az előírt határidőn belül, az eljárási iratot visszaküldik a fél részére. Ha az illetéket az előírt határidőn belül befizetik, az eljárási irat a benyújtása napjától joghatást vált ki.

A polgári perrendtartás 1302 . cikke alapján az ügyvéd vagy szabadalmi ügyvéd által benyújtott olyan eljárási iratot, amely után az illetéket nem fizették meg, fizetési felhívás kibocsátása nélkül visszaküldik, ha az illeték összege állandó vagy az a jogvita tárgyát képező, a fél által megjelölt összeghez igazodik. Amennyiben azonban az eljárási irat után fizetendő illetéket az irat visszautasításáról hozott határozat kézbesítésétől számított egy héten belül befizetik, az irat a benyújtása napjától joghatást vált ki.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A polgári ügyekben irányadó bírósági illetékek megfizetésére vonatkozó szabályozást az igazságügyi miniszternek a polgári ügyekben irányadó bírósági illetékek megfizetésére vonatkozó szabályozásról szóló, 2006. január 31-i rendelete (Jogi Közlöny, 27. szám, 199. tétel) tartalmazza, amely a fent említett, az eljárási költségekről (polgári ügyek) szóló törvény végrehajtási rendelete.

A polgári ügyekben a bírósági illetékek nem készpénz formában befizethetők a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság folyószámlájára (a számla adatai beszerezhetők közvetlenül a bíróságtól vagy a bíróság honlapjáról vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról), közvetlenül a bíróság pénztárában vagy illetékbélyegek formájában, amelyek a bíróság pénztárában vásárolhatók meg.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetését, valamint az esetleges szabálytalanságok megoldását követően a bíróság európai fizetési meghagyást bocsát ki.

Utolsó frissítés: 26/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.