Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyást az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza.

A bírósági bélyegilleték-rendszert illetően kérjük, legyen rá figyelemmel, hogy azt a 2013. június 26-tól hatályban lévő 80/2013. sz. sürgősségi rendelet szabályozza. Ezt a jogalkotási aktust azt követően fogadták el, hogy módosították a polgári per lefolytatására vonatkozó keretszabályozást a polgári perrendtartás elfogadása és a polgári törvénykönyv által létrehozott új intézmények érvényesítése révén.

A bírósági bélyegilletéket valamennyi természetes és jogi személy köteles megfizetni a bíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției) és a legfőbb semmítő- és ítélőszék mellett működő ügyészség (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) által nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként.

A bírósági bélyegilleték Romániában online is befizethető, ez az elektronikus fizetési rendszer azonban még a mai napig nem működik.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági bélyegilletéket az elsőfokú per és a jogszabályok szerinti jogorvoslati eljárások után egyaránt be kell fizetni.

A természetes személyek a bélyegilleték megfizetésével kapcsolatban kérelemre kedvezményben, mentességben és részletfizetési lehetőségben részesülhetnek az időközben módosított és kiegészített 193/2008. sz. törvénnyel jóváhagyott, módosított és kiegészített, a polgári ügyekben nyújtott állami jogi segítségnyújtásról szóló 51/2008. sz. sürgősségi kormányrendeletben foglaltak szerint. A jogi személyeknek a 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerint a bírósági bélyegilleték megfizetését illetően fizetési könnyítés engedélyezhető.

Mennyit kell fizetni?

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásáért fizetendő bírósági bélyegilleték összegét a 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet 3. cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

  1. 500 román lej értékhatárig - 8%, 20 román lejnél azonban nem lehet kevesebb;
  2. 501 román lej és 5 000 román lej között - 40 román lej + az 500 román lejt meghaladó összeg 7%-a;
  3. 5 001 román lej és 25 000 román lej között - 355 román lej + az 5 000 román lejt meghaladó összeg 5%-a;
  4. 25 001 román lej és 50 000 román lej között - 1 355 román lej + a 25 000 román lejt meghaladó összeg 3%-a;
  5. 50 001 román lej és 255 000 román lej között - 2 105 román lej + az 50 000 román lejt meghaladó összeg 2%-a;
  6. 250 000 román lej felett - 6 105 román lej + a 250 000 román lejt meghaladó összeg 1%-a.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében a bírósági bélyegilleték előre fizetendő. Amennyiben a jogosult nem fizeti be az illetéket a jogszabályban vagy a bíróság által meghatározott határidőn belül, a kérelmet illetékfizetés hiányában érvénytelennek tekintik, vagy azt adott esetben a jogszerűen befizetett bírósági bélyegilleték korlátai között bírálják el. Ezen felül, ha a bírósági bélyegilleték megfizetésével kapcsolatos fizetési könnyítés iránti kérelmet elutasították, és a jogosult az előírt bírósági bélyegilletéket a bíróság által megszabott határidőn belül nem fizeti be, valamint az ügyiratokhoz semmilyen fizetési igazolást nem csatolt, a bíróság a kérelmet illetékfizetés hiányában érvényteleníti.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági bélyegilletéket az illetékfizetésre kötelezett személynek készpénzben, banki átutalással vagy online kell befizetnie a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy adott esetben a jogi személy székhelye szerinti területi közigazgatási szerv külön helyi költségvetési bevételi számlájára, azaz a „bírósági bélyegilletékek és egyéb bélyegilletékek” számlára. A bírósági bélyegilletékként befizetendő összegek átutalásával kapcsolatban felmerült költségeket az adós viseli.

Ha a bírósági bélyegilleték megfizetésére kötelezett személy Romániában sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel, és adott esetben székhellyel sem rendelkezik, a bírósági bélyegilletéket annak a területi közigazgatási szervnek a helyi költségvetési számlájára kell befizetni, amelynek a területén annak a bíróságnak a székhelye található, amely előtt a keresetet megindították vagy a kérelmet benyújtották.

A bírósági bélyegilleték készpénzben a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy adott esetben a jogi személy székhelye szerinti területi közigazgatási szerv illetékekkel és adókkal foglalkozó igazgatóságánál fizethető be.

A bírósági bélyegilleték ezen felül fizethető banki átutalással és online úton is.

Romániában mindezidáig nem hoztak létre a bírósági bélyegilletékek befizetésére szolgáló elektronikus rendszert, habár e befizetési módot a jogszabályok tartalmazzák.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bírósági bélyegilleték befizetéséről szóló bizonylatot, amelyet készpénzfizetés esetén állítanak ki, vagy az átutalási megbízást a kereset előterjesztésével egyidejűleg be kell nyújtani.

A bírósági bélyegilletékre vonatkozó bizonylatnak vagy adott esetben az átutalási megbízásnak nincsen egységes formátuma, azt a befizetés helye szerinti egység által elfogadott formában bocsátják ki.

Amennyiben a bírósági bélyegilletéket azt követően fizetik be, hogy a bíróság e tekintetben felhívást kézbesített a jogosult számára, az utóbbinak a felhívás kézbesítésétől számított tíz napon belül be kell nyújtania az illeték befizetését igazoló okiratot.

A bélyegilleték befizetését igazoló okirat benyújtható személyesen a bíróság székhelyén, vagy postai úton, melynek során meg kell jelölni azt az iratszámot (ügyszámot), amelyre a befizetés történt, mivel ugyanezt az ügyszámot az érintett félnek kézbesített felhívás is tartalmazza.

Utolsó frissítés: 21/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.