Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A bírósági illetékekről és a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat után fizetendő illetékről szóló módosított 71/1992. sz. törvény.

A bírósági illetékek fizethetők betéti vagy hitelkártyával, banki átutalással vagy külföldi bank fióktelepénél.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági illetékek a bírósági illetékekről és a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat után fizetendő illetékről szóló módosított 71/1992. sz. törvény 1. szakasza alapján az egyedi aktusok vagy a bírósági eljárás után fizetendők, ha azokra kérelemre kerül sor, valamint a bírósági igazgatási szervek és az ügyészek aktusai után, amelyeket az említett törvény mellékletét képező, a bírósági illetékekről és a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat után fizetendő illetékről szóló táblázat sorol fel.

Illeték az olyan eljárások és aktusok után is fizetendő, amelyeket az illetéket megfizető személy érdekében nem kérelemre folytattak le, illetve hoztak, ha azokat a táblázat kifejezetten felsorolja.

Mennyit kell fizetni?

Az illeték mértékét a táblázat az illetékalap százalékaként vagy állandó összegként tartalmazza. Ha valamely eljárásra meghatározták az illeték mértékét, ez egy fokon lefolytatott eljárásra vonatkozik. Azonos mértékű illeték fizetendő, ha ugyanabban az ügyben fellebbezési eljárásra kerül sor.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás megindítása iránti kérelem után fizetendő illeték mértéke – speciális tarifa hiányában – az eljárás tárgyát képező összeg (kifizetés) vagy a pertárgy értékének 6 %-a, 16,50 eurónál azonban nem lehet kevesebb. A kifogás előterjesztésére ugyanez vonatkozik.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Amennyiben nem fizették be a panasz, az eljárás megindítása iránti kérelem, a fellebbezés vagy a semmisségi panasz után fizetendő illetéket, a bíróság felhívja az illetékfizetésre kötelezett személyt, hogy az általa szabott határidőn belül, jellemzően a felhívás kézhezvételétől számított tíz napon belül fizesse be az illetéket; ha az illetéket a felhívás ellenére nem fizetik be a fenti határidőn belül, a bíróság felfüggeszti az eljárást. Az illetékfizetésre kötelezett személyt a felhívásban ki kell oktatni arról, hogy milyen következményekkel jár az illetékfizetés elmulasztása.

A bíróság nem függeszti fel az eljárást az illetékfizetés elmaradása miatt, ha

  1. már megindította az eljárást,
  2. az eljárás megindítását követően a panaszt vagy a kérelmet kibővítették, vagy azonos tárgyban ellenpanaszt vagy ellenkérelmet terjesztettek elő;
  3. olyan összegű illetéket követel, amely ellentétes a hivatkozott törvény szövegével;
  4. az illetékfizetésre kötelezett személy fizetési kötelezettsége sürgősségi intézkedések elrendelése iránti kérelem benyújtásával összefüggésben merült fel;
  5. a bírósági illeték befizetésére nyitva álló határidőn belül az illeték elengedése iránti kérelmet terjesztettel elő, amelynek a bíróság helyt adott; ha a bíróság az illetéket csak részben engedi el, az illetékfizetésre kötelezett személyt felhívja, hogy fizesse be azt az összeget a bírósági illetékből, amelyet nem engedett el.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bíróságok, a bírósági igazgatási szervek és az ügyészek által felszámítható illetékek befizethetők készpénzben, betéti vagy hitelkártyával, postai átutalási megbízással vagy banki átutalással, vagy külföldi bank fióktelepén. Az illetékeket készpénzben, betéti vagy hitelkártyával, banki átutalással vagy külföldi bank fióktelepén lehet befizetni, a rendszerüzemeltetőként eljáró 100 %-ig állami tulajdonban lévő jogi személy technikai felszerelésének felhasználásával, ha az illetékes szerv teljesíti az ehhez szükséges feltételeket. Az illeték befizethető készpénzben, ha a bíróságok, a bírósági igazgatási szervek és az ügyészek megteremtették ennek feltételeit, feltéve, hogy az illeték összege nem haladja meg ügyenként a 300 eurót, kivéve a 17. tétel alatti illetéket (a cégnyilvántartással kapcsolatos ügyekben), amely akkor is fizethető készpénzben, ha meghaladja a 300 eurót. Ha a bíróságot, a bírósági igazgatási szervet, illetve az ügyészt integrálták a központi illetéknyilvántartási rendszerbe, a postai átutalási megbízással, betéti vagy hitelkártyával, banki átutalással vagy a külföldi bank fióktelepén megfizetett illetéket a rendszerüzemeltető számlájára kell befizetni.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A fizetés teljesülése a fizetés módjától függően megerősíthető a rendes ügyletek során használatos, szokásos fizetési dokumentumokkal, például készpénzfizetési számlával, a postai átutalási megbízásról szóló bizonylattal, bankszámlakivonattal, stb.

Utolsó frissítés: 10/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.