Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban alkalmazandó bírósági illetékekről a szlovén bírósági illetékekről szóló törvény (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye) 37/08. szám, 97/10. szám, 63/13. szám, 58/14. szám – alkotmánybírósági határozat, 19/15. szám – alkotmánybírósági határozat, 30/16. szám és a 10/17–ZPP-E (a polgári perrendtartást módosító törvény); a továbbiakban: ZST-1) rendelkezik, amely a bírósági illetékekről szóló általános jogszabály.

A ZST-1 (6. cikk) jogalapot biztosít a bírósági illetékek készpénzben, elektronikus pénzben és más érvényes fizetési móddal történő befizetésére, ami az európai fizetési meghagyásos eljárás szerinti illetékek megfizetésére szintén vonatkozik. A gyakorlatban a bírósági illeték elektronikusan is befizethető az egyes bankok internetes pénzforgalmi szolgáltatásai révén.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyásos eljárás keretében az egész eljárásra egy egyszeri bírósági illeték alkalmazandó. A bírósági illetéket a jogosultnak kell megfizetnie, és azt az európai fizetési meghagyás iránti kérelemnek a bírósághoz való benyújtásával egyidejűleg be kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyásos eljárásra irányadó bírósági illeték összege, amelyet a jogosultnak a kérelem bírósághoz való benyújtásakor kell megfizetnie, a követelés értékétől függ.

A hányados 1,2 (a ZST-1 szerinti illetékdíjszabás 1301. tarifaszáma), és az illetéket a ZST-1 16. cikkében található táblázat szerint számítják ki. Mivel számos értékosztály létezik, azokat itt nem lehet mind részletesen felsorolni.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a jogosult nem fizeti be időben a bírósági illetéket, a bíróság ennek ellenére lefolytatja az eljárást, a bírósági illetéket pedig szükség esetén behajtja.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A ZST-1 (6. cikk) jogalapot biztosít a bírósági illetékek készpénzben, elektronikus pénzben és más érvényes fizetési móddal történő befizetésére, ami az európai fizetési meghagyásos eljárás szerinti illetékek megfizetésére szintén vonatkozik.

A gyakorlatban a bírósági illeték elektronikusan is befizethető az egyes bankok internetes fizetési szolgáltatásai révén, vagy közvetlenül is befizethető a pénzforgalmi szolgáltatónál vagy a bírósági pénztárban (készpénzben vagy POS-terminálon keresztül).

Minden bank rendelkezik elektronikus fizetést lehetővé tévő saját internetes pénzforgalmi szolgáltatással.

A fizetésre kötelezett személy a bírósági illetéket előre is megfizetheti, vagyis a bírósági eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor, vagy pedig benyújthatja a kérelmet a bíróságon és megvárhatja, amíg a bíróság fizetési felhívást küld számára, amelyben a vonatkozó összeget és a befizetéshez szükséges valamennyi egyéb adatot is megjelölik.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ha a bírósági illetéket a megfelelő referenciaszám feltüntetésével befizetik (amely számról a bíróság a fizetésre kötelezett személyt a fizetési felhívásban tájékoztatja), a fizetésre kötelezett személynek a bíróság felé nem kell igazolnia, hogy megtörtént a befizetés. Ilyen esetekben a bíróság egy speciális elektronikus bankrendszeren (UJPnet) keresztül értesítést kap a befizetésről, amelynél az egyes befizetések azonosítása során döntő jelentőséggel bír a helyes referenciaszám megadása.

Amennyiben azonban a bírósági illetéket a megfelelő referenciaszám feltüntetése nélkül fizették be, a fizetésre kötelezett személynek a bíróság felé igazolnia kell a befizetést. Az ilyen fizetési igazolás érvényességére nem vonatkoznak speciális formai követelmények. A bíróság az ilyen igazolás alapján szükség esetén ellenőrzi a bírósági illeték befizetését az UJPnet platformon (különösen ha a bírósági illetéket nem a bírósági pénztáron keresztül fizették be).

Utolsó frissítés: 01/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.