Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Belgium

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

E tárgykört a belga perrendtartás (Code judiciaire) 1017–1022. cikke szabályozza, illetve a tanúdíj tekintetében e törvénykönyv 953. cikke. Ilyen tárgyú szabályozást tartalmaz továbbá a bejegyzési, jelzálog- és bírósági hivatali illetékről szóló belga törvénykönyv (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), közelebbről a 142. és azt követő cikkek, valamint a 268. és azt követő cikkek, a nyilvántartásba vételi illetékek tekintetében.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A belga perrendtartás 1018. cikke határozza meg a költségek jellegét.

1° Bírósági hivatali, nyilvántartásba vételi és egyéb illetékek. A bírósági hivatali illetékek a lajstromozási illetékeket, a szövegezési illetékeket és a hiteles másolatok illetékeit foglalják magukba (lásd a bejegyzési, jelzálog- és hivatali illetékről szóló belga törvénykönyv 268. és azt követő cikkeit). A lajstromozási illeték 30 EUR, illetve 100 EUR, a bíróságtól függően. A szerkesztési illeték 35 EUR:

A nyilvántartásba vételei illetékeket olyan határozatok esetében kell megfizetni, amelyeknél a főösszeg meghaladja a 12 500 EUR-t (a bírósági illetékek nélkül). Összege az említett összeg 3%-a.

2° A bírósági eljárás költsége, valamint a kapcsolódó munkabérek és díjazások.

3° Az ítélet hitelesített másolatának költsége: oldalanként 0,85 EUR és 5,75 EUR között;

4° A bizonyítékok szolgáltatása, illetve megszerzése bármely módjának költségei, a szakértői és egyéb tanúdíjakat is beleértve. Az 1972. július 27-i királyi rendelet ezt tanúnként 200 BEF összegben határozta meg, ami jelenleg körülbelül 5 eurónak felel meg.  Ehhez adódik még hozzá az útiköltség (kilométerenként 0,0868 EUR).

Amennyiben szakértőt vesznek igénybe, a szakértő szabadon állapítja meg költségeit és díjait. Ugyanakkor a számítási módszert egyértelműen meg kell jelölni, az összeget pedig a bíróság adott esetben (például ha szükségtelen költségek merültek fel) a bírósági költségek részletes értékelése során csökkentheti.

5° A bírák, hivatalnokok és felek utazási és ellátási költségei, amennyiben az utazást a bíróság rendelte el, valamint az okiratok költségei, amennyiben azokat kizárólag a tárgyalás céljára állították ki.

6° Az ügy előkészítésének díja (a belga perrendtartás 1022. cikke). Ezt a győztes fél jogi költségeihez és illetékeihez való, rögzített összegű hozzájárulást a pervesztes fél fizeti. Az összegek a fogyasztói árindexen alapulnak és azokat 10%‑kal növelik vagy csökkentik, amennyiben az index 10%-kal nő vagy csökken.

A követelés összege

Alap
összeg

Minimális
összeg

Maximális
összeg

250,00 EUR vagy kevesebb

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR – 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR – 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

750,01 EUR – 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5 000,01 EUR – 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10 000,01 EUR – 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20 000,01 EUR – 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40 000,01 EUR – 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60 000,01 EUR – 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100 000,01 EUR – 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

250 000,01 EUR – 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500 000,01 EUR – 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR vagy kevesebb

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nem pénzbeli követelések

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Munkaügyi bíróság (különös szabályok)

A követelés összege

Alap
összeg

Minimális
összeg

Maximális
összeg

250,00 EUR vagy kevesebb

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR vagy kevesebb

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2 500,00 EUR vagy kevesebb

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2 500,01 EUR vagy több

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nem pénzbeli követelések

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° A belga perrendtartás 1734. cikkének megfelelően kinevezett ombudsman illetékei, díjazása és kiadásai.

Mennyit kell fizetni?

A fentiekre figyelemmel a fizetendő összeg minden ügyben eltérő, attól függően, hogy az érintett pernyertes lesz-e vagy nem, hogy sor kerül-e szakértők igénybevételére, hogy idéznek-e más tanúkat, hogy a bíráknak külföldre kell-e utazniuk, hogy részt vesz-e ombudsman stb.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A bírósági hivatali illetékeket előzetesen meg kell fizetni, ellenkező esetben az ügyet nem veszik lajstromba.

A szakértők részére mindig munkájuk megkezdése előtt, előre kell fizetni.

Amennyiben valaki tanú meghallgatását kéri, akkor előzetesen meg kell fizetnie a neki járó összeget a bírósági hivatalnok részére. Amennyiben az érintett ezt az összeget nem fizeti meg, vélelmezik, hogy már nem kívánja a tanú meghallgatását.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A fizetésre sor kerülhet átutalással, fizetési megbízással, elektronikus utalással, készpénzben vagy a bíróság hivatala részére kiállított csekken (az utóbbi lehetőség csak ügyvédek és bírósági végrehajtók számára áll nyitva).

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A fizetés minden bizonyítékát biztonságos helyen kell őrizni, hogy az felhívásra azonnal be lehessen mutatni.

Utolsó frissítés: 26/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Bulgária

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A bírósági illetékek és a polgári eljárások, köztük az európai fizetési meghagyásos eljárás költségeinek megfizetéséről szóló rendelkezések a polgári perrendtartásban, valamint a polgári perrendtartás alapján a bíróságok által beszedett állami illetékekről szóló táblázatban (GPK) találhatók.

Polgári perrendtartás:

„Nyolcadik fejezet Illetékek és költségek, I. szakasz - A pertárgy értéke

A pertárgy értéke
68. cikk Az ügy tárgyának pénzbeli értéke képezi a pertárgy értékét.

A pertárgy értéke
69. cikk (1) A pertárgy értéke:
1. pénzbeli követelések esetén: a követelt összeg;

A pertárgy értékének meghatározása
70. cikk (1) A pertárgy értékét a felperes jelöli meg. A pertárgy értékét akár az alperes, akár hivatalból a bíróság kifogásolhatja, legkésőbb az ügy vizsgálata céljából tartott első tárgyaláson. A megjelölt érték és a tényleges érték eltérése esetén a bíróság állapítja meg a pertárgy értékét.
(2) A bíróságnak a pertárgy értékét megnövelő döntésével szemben külön fellebbezésnek van helye.
(3) Amennyiben a pertárgy értéke nehezen állapítható meg a kereset benyújtásának idején, a bíróság megközelítő pertárgy-értéket állapít meg, és később további illetékfizetésre, illetve a többletilleték visszatérítésére kerül sor, a bíróság által az ügy elbírálása során megállapított érték függvényében.

II. szakasz Állami illetékek és költségek

Az illetékekkel és költségekkel kapcsolatos felelősség
71. cikk (1) Az ügy kezelése után meg kell fizetni a pertárgy értékét terhelő állami illetékeket és a bírósági költségeket. Amennyiben a pertárgy értéke nem állapítható meg, az állami illetékek összegét a bíróság határozza meg.
Állami illetékek
73. cikk (3) Az állami illetékeket a minisztertanács által elfogadott táblázatnak megfelelően akkor kell beszedni, amikor benyújtják a védelem vagy támogatás iránti kérelmet, illetve amikor kibocsátják azt a dokumentumot, amely után illetéket kell fizetni.

A keresetlevél mellékletei
128. cikk A keresetlevéllel együtt az alábbi okiratokat kell benyújtani:
1. a meghatalmazás, amennyiben a nyilatkozatot képviselő nyújtja be;
2. az állami illetékek és költségek megfizetésének okirati igazolása, amennyiben ilyen illetékeket és díjakat kell fizetni;
3. a keresetlevél és mellékletei, az alperesek számának megfelelő számú példányban.

A keresetlevél mellékleteinek vizsgálata
129. cikk (1) A bíróság megvizsgálja, hogy a keresetlevél szabályszerű-e.
(2) Amennyiben a keresetlevél nem felel meg a 127. cikk (1) bekezdésében és a 128. cikkben rögzített követelményeknek, a felperest fel kell hívni, hogy egy héten belül orvosolja a szabálytalanságokat, valamint tájékoztatni kell a jogi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről, amennyiben erre szüksége van, illetve erre jogosult. Amennyiben a felperes címét nem jelölik meg, és az a bíróság számára ismeretlen, a közlést úgy teljesítik, hogy a bíróságon az erre kijelölt helyen egy hétre hirdetményt helyeznek el.
(3) Amennyiben a felperes elmulasztja a szabálytalanságok orvoslását, a keresetlevelet és mellékleteit vissza kell küldeni, ha pedig a cím ismeretlen, a keresetlevelet a bíróság hivatalában kell a felperes rendelkezésére bocsátani. A keresetlevél visszaküldésével szemben külön fellebbezést lehet benyújtani, anélkül, hogy kézbesítés céljából másolatot kellene csatolni.

A polgári perrendtartás alapján a bíróságok által beszedett állami illetékekről szóló táblázat
„I. szakasz
A bírósági eljárás során beszedett illetékek
1. cikk A pertárgy értékének 4%-a, de legalább 50 BGN fizetendő a keresetlevél, az ellenkérelem, valamint az önálló jogokkal rendelkező harmadik személy kérelme után.

13. Igazolás kibocsátsa után az alábbi összegű illetékeket kell megfizetni:
2. az európai fizetési meghagyás kibocsátására vonatkozó igazolás, valamint a végrehajthatósági záradék: 40 BGN;”

A bírósági illetékeket csak a bíróság számlájára teljesített banki átutalás útján lehet megfizetni.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az állami illetékeket a kereset benyújtásakor szedik be. A felperesnek a keresetlevélhez csatolnia kell az állami illetékek és költségek megfizetésének okirati igazolását.

Mennyit kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása, valamint a végrehajthatósági záradék iránti kérelem: 40 BGN.
A rendes polgári eljárásban a keresetlevél, az ellenkérelem, valamint az önálló jogokkal rendelkező harmadik személy kérelme után fizetendő illeték a pertárgy értékének 4%-a, de legalább 50 BGN. A pertárgy értéke pénzbeli követelések esetén a követelt összeg. A fizetési meghagyás iránti kérelemmel szembeni ellentmondás, valamint a rendes peres eljárásra váltás iránti kifejezett hozzájárulás esetén a felperesnek a bíróság számlájára be kell fizetnie a rendes eljárás illetékét.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Amennyiben a felperes a kereset benyújtásakor a keresetlevélhez nem csatolja az állami illetékek megfizetésének okirati igazolását, a keresetlevél szabálytalannak tekintendő. Ilyen esetekben a bíróság tájékoztatásban felhívja a felperest az állami illeték egy héten belül történő megfizetésére. Amennyiben a felperes címét nem jelölik meg, és az a bíróság számára ismeretlen, a közlést úgy teljesítik, hogy a bíróságon az erre kijelölt helyen egy hétre hirdetményt helyeznek el.
Amennyiben a felperes elmulasztja a bírósági illeték egy hetes határidőn belüli megfizetését, a keresetlevelet és mellékleteit vissza kell küldeni, ha pedig a cím ismeretlen, a keresetlevelet a bíróság hivatalában kell a felperes rendelkezésére bocsátani. Ilyen esetben az ügyet elutasítják.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékeket csak a bíróság számlájára teljesített banki átutalás útján lehet megfizetni, a fizetésről szóló dokumentumot pedig a bíróság hivatalán keresztül meg kell küldeni az ügyben eljáró bíró/tanács részére. A bírósági illeték nem fizethető meg készpénzben a bíróság pénztárában. Minden bíróság szerződést köt egy bankkal, amely szolgáltatást nyújt a bíróság számára. A bankszámlaszámok megtalálhatók a bíróság hivatalos honlapján.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bírósági illetékeket csak a bíróság számlájára teljesített banki átutalás útján lehet megfizetni, a fizetésről szóló dokumentumot pedig a bíróság hivatalán keresztül meg kell küldeni az ügyben eljáró bíró/tanács részére.

Utolsó frissítés: 20/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Csehország

Bevezetés

Milyen illetékeket kell fizetnem?

Milyen összegű az illeték?

Milyen következményekkel jár az illetékes késedelmes megfizetése?

Hogyan és hol lehet befizetni a bírósági illetékeket?

Mi a teendő az illetékek befizetését követően?

Bevezetés

A bírósági illetékeket a bírósági illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény szabályozza. Az illetékmértékek a törvény mellékletében szerepelnek. Az illetékeket az állami költségvetésbe fizetik be.

Az illetékek befizetése a Cseh Nemzeti Bank által a szóban forgó bíróság számára vezetett számlára történik. Az 5 000 CZK-t meg nem haladó összegű illetékek illetékbélyeggel is befizethetők.

Milyen illetékeket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban a bírósági illetékeket az általános szabályok szerint kell megfizetni. Ugyanazon szabályokat alkalmazzák, mint az egyéb polgári bírósági eljárások esetében.

Milyen összegű az illeték?

Az eljárások illetékeinek mértékét rögzített összegben állapítják meg, illetve százalékban, olyan illetékek esetében, amelyeknél az alap pénzösszeg formáját ölti. Az illeték arányát az illetékalap és az illetékmérték szorzataként számítják ki. Az egyedi mértékeket a bírósági illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény mellékletét képező táblázat határozza meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás esetében a fizetési feltételen alapuló alapvető szabály érvényesül. A fizetéssel kapcsolatos polgári bírósági eljárást kezdeményező keresetlevél esetében az illeték az alábbiak szerint alakul:

 • A 20 000 CZK-ig terjedő összegek esetében 1 000 CZK rögzített összeg.
 • A 20 000 CZK-t meghaladó, de 40 000 000 CZK-nál nem nagyobb összegek esetében az illeték az összeg 5%-a.
 • A 40 000 000 CZK-t meghaladó összegek esetében az illeték 2 000 000 CZK, és a 40 000 000 CZK feletti összeg 1%-a; a 250 000 000 CZK feletti összeg nem számít

Milyen következményekkel jár az illetékes késedelmes megfizetése?

Az illetékfizetési kötelezettség a kereset benyújtásával, illetve fellebbezés esetében a fellebbezés benyújtásával, illetve a bíróság vagy más intézmény részéről a fizetési kötelezettség előírásával keletkezik. Az illetékek a fizetési kötelezettség keletkezésével esedékessé válnak.

Amennyiben az illetéket nem fizetik meg azonnal a kereset vagy fellebbezés benyújtásakor, a bíróság azt írja elő a felperes számára, hogy a bíróság által meghatározott határidőn belül fizesse meg azt; amennyiben a határidő az illetékfizetése megtörténte nélkül lejár, a bíróság az eljárást felfüggeszti (egyes, a törvényben meghatározott helyzetek kivételével). Az illeték határidő lejártát követő megfizetése nem vehető figyelembe.

Amennyiben az eljárás nemfizetés miatt történő felfüggesztésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedik, a fizetési kötelezettség elévül.

Hogyan és hol lehet befizetni a bírósági illetékeket?

A bírósági illetékeket a megfelelő bíróság számlájára teljesített banki átutalás útján fizetik meg. A banki adatok megtalálhatók az egyes bíróságok honlapján, amelyek az A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.cz/ internetes portálon találhatók. Az 5 000 CZK-i terjedő illetékek illetékbélyeggel is befizethetők.

Az eljárási illetékekkel kapcsolatos ügyekben az elsőfokú eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönt. A fellebbviteli bíróság vagy a felülvizsgálati ügyekben eljáró bíróság előtt folyó eljárással összefüggő illetékekkel kapcsolatos ügyekben az elsőfokú eljárásban eljáró bíróság dönt, kivéve, ha az alábbiakban eltérő rendelkezés szerepel.

Amennyiben egy érdemi vagy az eljárást lezáró fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárással kapcsolatos illetéket kell megfizetni, a bírósági illetékek ügyében az elsőfokú bíróság dönt, kivéve, ha a fellebbviteli bíróság vagy a felülvizsgálati ügyekben eljáró bíróság dönt e kérdést illetően.

Mi a teendő az illetékek befizetését követően?

Az illetékfizetésre kötelezett személyt nem terheli további kötelezettség, ha a pénzt átutalta a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság bankszámlájára, vagy ha átadta az illetékbélyegeket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak. További dokumentumok benyújtására nem köteles.

Utolsó frissítés: 16/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Németország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékeket a bírósági illetékekről szóló törvény Gerichtskostengesetz – GKG) szabályozza.

A bírósági illetékeket a kérelem benyújtásakor vagy pedig a bírósági illetékszámla alapján kell megfizetni. Technikai szempontból a fizetés banki átutalással történik

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági illetékekről szóló törvény §12. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint az európai fizetési meghagyást csak a megjelölt illeték megfizetését követően bocsátják ki.

A pontos illetékeket a bírósági illetékekről szóló törvény melléklete rögzíti (költségmutató [Kostenverzeichnis – KV-GKG)]). A KV-GKG 1100. pontja 0,5‑ös díjtételű illetékről rendelkezik az európai fizetési meghagyással kapcsolatos eljárás tekintetében.

Az illeték összege a pertárgy értékétől függ, amely rendes esetben megegyezik a benyújtott kereset értékével. Amennyiben a főkövetelés mellett mellékkövetelésként kamatok vagy költségek is érintettek, e mellékkövetelések összegét nem veszik figyelembe.

Mennyit kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyás kibocsátásáért a következő bírósági illeték fizetendő:

A pertárgy értéke a következő összegig terjed Illeték EUR-ban A pertárgy értéke a következő összegig terjed Illeték EUR-ban
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Amennyiben a bírósági illetéket előzetesen nem fizetik meg, a bíróság nem bocsátja ki a fizetési meghagyást és az eljárás nem folytatódik tovább.

Annak érdekében, hogy a befizetést a bíróság a megfelelő ügyszámhoz tudja társítani, a kérelmezőnek mindenképpen fel kell tüntetnie az ügyszámot a banki utalásnál.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illeték előzetes megfizetése közvetlenül a kérelem benyújtásakor is történhet. Amennyiben a befizetés még nem történt meg, a bíróság bírósági illetékszámlát küld a kérelmező részére.

a) Banki átutalás

Fizethet banki átutalással.

b) Hitelkártya

Nem fizethet hitelkártyával.

c) Bíróság általi beszedés a kérelmező bankszámlájáról

A kérelmező bankszámlájáról történő beszedés nem lehetséges.

d) Költségmentesség

Amennyiben a kérelmező költségmentességben részesült, akkor nem kell megfizetnie semmilyen jogi költséget, illetve előlegezésre sem köteles. A költségmentesség iránti kérelem ugyanazon bíróságnál terjeszthető el, mint az európai fizetési meghagyás iránti kérelem.

e) Egyéb

Nincsenek más fizetési módok.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A sikeres fizetés követően a bíróság a befizetést a kérelemhez társítja és feldolgozza a kérelmet.

Utolsó frissítés: 05/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Észtország

Amennyiben az illetéket bírósági határozat alapján kell megfizetni, az a határozatban megjelölt hivatkozási számmal a határozatban említett számlára fizetendő.

Bevezetés

Ha Ön egy észt bíróságon nyújt be kérelmet kis értékű követelések európai eljárása iránt, ugyanakkora illetéket köteles fizetni, mintha nemzeti eljárás iránti kérelmet nyújtott volna be. Az illetékekről és egyéb eljárási költségekről a polgári perrendtartás és az illetékekről szóló törvény rendelkezik. Az illetékeket és eljárási költségeket a bíróság részére kell megfizetni, banki átutalással.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kereset benyújtásakor illetéket kell fizetnie az eljárás költségeinek fedezésére. Az eljárás során egyéb eljárási költségek is felmerülhetnek, mint például eljárási iratok kézbesítésének költségei, tolmácsolási vagy fordítási költségek.

Mennyit kell fizetnem?

Ha Ön egy észt bíróságon nyújt be kérelmet kis értékű követelések európai eljárása iránt, ugyanakkora illetéket köteles fizetni, mintha nemzeti eljárás iránti kérelmet nyújtott volna be. Az illeték nagysága a követelés összegétől függ. Például 500 EUR értékű követelés esetén 140 EUR illetéket, 1000 EUR értékű követelés esetén 245 EUR illetéket, 1500 EUR értékű követelés esetén 280 EUR illetéket, és 2000 EUR értékű követelés esetén 315 EUR illetéket kell fizetnie.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Az illetéket előre kell megfizetni, a kérelem benyújtásakor. Amennyiben nem fizette meg az illetéket, a bíróság lehetőséget nyújt arra, hogy a bíróság által megállapított határidőn azt megfizesse. Amennyiben nem fizeti meg az illetéket, a bíróság elutasítja a keresetét.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Az illetékeket csak banki átutalással lehet megfizetni. Hitelkártyát nem fogadnak el. Minden, a bíróságok részére történő fizetésnél a kedvezményezett a Pénzügyminisztérium.

Amennyiben Ön előre megfizeti az illetéket, a fizetési megbízás közlemény rovatában a lehető legpontosabb meg kell jelölnie azt az eljárást, amelyre az illeték vonatkozik. Amennyiben a A link új ablakot nyit megnyilvános e-File rendszeren keresztül nyújtja be keresetét, ugyanezen felületen befizetheti az illetéket, az internetes bankolásra mutató hivatkozás használatával. Amennyiben az illetéket bírósági határozat alapján kell megfizetni, az a határozatban megjelölt hivatkozási számmal a határozatban említett számlára fizetendő.

Az illetékszámlákkal és a bíróságok hivatkozási számaival kapcsolatos további tájékoztatásért keresse fel az A link új ablakot nyit megészt bíróságok honlapját.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Annak érdekében, hogy a bíróság ellenőrizni tudja, hogy megkapta az illetéket, Önnek az illeték megfizetését igazoló tájékoztatást kell nyújtani a bíróság felé. Ez a tájékoztatás a következőkre terjed ki: az illetéket megfizető személy neve, a bank és számlaadatok, amelyre az illetéket megfizették, a megfizetett összeg és a fizetés napja. A bíróság ellenőrizni tudja a fizetés teljesülését elektronikus úton, azaz Önnek nem kell benyújtania az illeték megfizetését igazoló fizetési megbízást. Mindazonáltal a bíróság szükség esetén kérheti azt Öntől.

Utolsó frissítés: 14/12/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Írország

A bírósági illetékek megfizetésével kapcsolatos nemzeti szabályozások:

A link új ablakot nyit megS.I. No. 22, 2014

A link új ablakot nyit megS.I. No. 23, 2014

A link új ablakot nyit megS.I. No. 24, 2014

Jelenleg a bírósági illetékekkel kapcsolatos ír rendelkezések nem határoznak meg illetéket az európai fizetési meghagyás kapcsán. Kérelmét ennélfogva illeték csatolása nélkül kell benyújtania.

Utolsó frissítés: 20/01/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Görögország

Bevezetés

Amennyiben magánszemélyként jár el, és Ön vagy a képviseletében eljáró ügyvéd európai fizetési meghagyás iránti kérelmet (az 1896/2006/EK rendelet „A” formanyomtatványa) terjeszt elő a bíróságon, a nemzeti jogszabályokban meghatározott bírósági illetéket be kell fizetnie. Ha a kérelmet személyesen, ügyvéd igénybevétele nélkül nyújtja be, mentesül azon kötelezettség alól, hogy az ügyvédi tiszteletdíj okán előleget kelljen fizetnie (lásd a rendelet (26) preambulumbekezdését). Amennyiben elfogadták a kérelmét és kibocsátották az európai fizetési meghagyást (a rendelet „E” formanyomtatványa), valamint ezt követően nem emeltek kifogást és a meghagyást végrehajthatóvá nyilvánították („G” formanyomtatvány), Ön kap egy végrehajtható okiratot és – a bélyegilletékről szóló törvénnyel (Kódika Telón Chartosímou) összhangban – a követelés típusa szerint be kell fizetnie a hiteles másolat után fizetendő illetéket (télos apográfou).

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az „A” formanyomtatvány benyújtása esetén a következőket kell befizetnie: bélyegilletéket (télos chartosímou — az illetékbélyeget a kérelemre ragasztják fel, lásd a bélyegilletékről szóló törvényt) és bírósági bélyegilletéket (télos dikastikoú ensímou — bírósági illetékbélyeget kell vennie vagy pedig az adóhivataltól származó „B” típusú igazolást (DOY) kell benyújtania – mivel a bélyeg elektronikus verziójáról van szó – amelyet csatolni kell az ügyiratokhoz, lásd a 4093/2012. sz. törvény 63Ι(IC1). cikkével módosított 3978/1912. sz. törvényt: a követelt összeg nyolcezred részét, továbbá adójellegű illetékeket, amennyiben a követelés összege meghaladja a 200 EUR-t. Ezenkívül egyes nemzeti szervek részére is kell fizetéseket teljesíteni, amelyek összegét a követelés összege alapján számítják ki.

Mennyit kell fizetnem?

A bírósági illeték összegét a fenti említett jogszabályokkal összhangban annak az összegnek az alapulvételével számítják ki, amelyre a fizetési meghagyás kibocsátását kérték.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A bíróság nem bírálja el az európai fizetési meghagyás iránti kérelmét, vagy a végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás végrehajtása iránti kérelmét.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Kizárólag személyesen és annak a bíróságnak, amelyhez az „A” formanyomtatványt benyújtják, vagy amelytől a „G”formanyomtatványon végrehajtható okirat kibocsátását kérelmezik. Jelenleg nem biztosított a bírósági illeték elektronikus befizetése.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Nyújtsa be a kérelmét a bírósághoz.

Utolsó frissítés: 21/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Spanyolország

Bevezetés

Alkalmazandó illetékek

Fizetendő összeg

A bírósági illetékek megfizetésének késedelmes teljesítése

Fizetési módok

Teendők a fizetést követően

Bevezetés

A polgári peres eljárásokért – amelyek körébe az európai fizetési meghagyásos eljárás is tartozik – fizetendő bírósági illeték állami jellegű, amelynek megfizetése, ha jogszabály erről másként nem rendelkezik, a bírósági eljárás megindításakor válik esedékessé. Ezt az eljárási illetéket a február 22-i 3/2013. sz. királyi törvényerejű rendelettel módosított, az igazságszolgáltatással, valamint a Nemzeti Toxikológiai és Igazságügyi Orvostani Intézet eljárásával kapcsolatos meghatározott díjak szabályozásáról szóló, november 20-i 10/2012. sz. törvény (A link új ablakot nyit megLey 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses modificada por A link új ablakot nyit megReal Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero), valamint a március 27-i HAP/490/2013. sz. rendelettel módosított december 13-i HAP/2662/2012. sz. rendelet ( A link új ablakot nyit megOrden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre modificada por la A link új ablakot nyit megOrden HAP/490/2013, de 27 de marzo) szabályozza.

Emellett az illetékszabályozás körébe tartozik még a második esélyt nyújtó mechanizmusokról, a pénzügyi terhek csökkentéséről és egyéb szociális intézkedésekről szóló, február 27-i 1/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet is (A link új ablakot nyit megReal Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), amely az említett 10/2012. sz. törvény egy további módosítását jelentette.

Az A link új ablakot nyit megilletékfizetés az A link új ablakot nyit megadóhatóságon (Agencia Tributaria) keresztül, a kitöltendő A link új ablakot nyit megletölthető űrlap segítségével (a kitöltésről A link új ablakot nyit megide kattintva tájékozódhat), vagy A link új ablakot nyit megelektronikus fizetés esetében – amely lehetőség egyelőre kizárólag a nagyvállalatok számára elérhető – az adatok kitöltésével létrejövő alkalmazáson keresztül (A link új ablakot nyit megkattintson ide) teljesíthető.

Az illetéket az „A” keresetlevél benyújtásakor kell megfizetni. Az illetékfizetést az adott személy nevében és érdekében eljáró jogi képviselő (representación procesal) vagy ügyvéd (abogado) is teljesítheti, különösen nem spanyolországi illetőségűek esetében. A nem spanyolországi illetőségű személyeknek az önbevallást megelőzően nem kell adóazonosító számmal rendelkezniük. Sem az ügyésznek (procurador), sem az ügyvédnek nem keletkezik adókötelezettsége az említett fizetés teljesítése után.

Alkalmazandó illetékek

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban az illeték megfizetésére kötelezett személyek azok, akik a bírósági eljárást kezdeményezik és annak illetékköteles tényállását megvalósítják, vagyis akik az „A” formanyomtatvánnyal keresetet vagy viszontkeresetet nyújtanak be, amennyiben ezen eljárásokban a kereseti kérelem a polgári perrendtartásról szóló, január 7-i 1/2000. sz. törvény (A link új ablakot nyit megartículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) 517. cikkének rendelkezése szerint nem bíróság által kibocsátott végrehajtó okiratnak minősülő dokumentumon alapul és meghaladja a 2000 EUR összegű követelést. Mindazonáltal, ha bírósági végrehajtó okiratról van szó, az mentességet élvez a fizetés tekintetében. Ugyancsak mentességet élveznek azon természetes személyek és jogi személyek, akik és amelyek költségmentességi jogosultságát elismerték, feltéve hogy igazolni tudják a költségmentességre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítését.

Fizetendő összeg

Az európai fizetési meghagyásos eljárás során fizetendő összeg egy 100 EUR-s átalánydíjból, valamint egy, a vitatott összeg mértékének függvényében változó – az illetékalapra alkalmazandó, az alábbi táblázat szerinti kulccsal kiszámított – összegből áll.

Illetékalap

Az illetékfizetésre kötelezett

Kulcs

Az illeték változó mértékének felső határa

0 EUR-tól 1 000 000 EUR-ig

Jogi személy

0,50 %


1 000 000 EUR-tól

Jogi személy

0,25 %

10 000 €

Az illeték alapja a pertárgy értéke. Az európai fizetési meghagyásos eljárás esetében a pertárgy értéke megfelel a vitássá tett tőkeösszeg kamatokkal és kötbérrel növelt összegének.

Egy olyan európai fizetési meghagyásos eljárásnál például, ahol az illeték alapja 9 000 EUR, ha jogi személyről van szó, akkor az illeték maga 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 %, vagyis összesen 145 EUR.

A bírósági illetékek megfizetésének késedelmes teljesítése

Abban az esetben, ha az illetékfizetés teljesítésének igazolását elmulasztják csatolni, a bírósági végrehajtó (Letrado de la Administración de Justicia) az adott személyt felhívja hiánypótlásra, és amíg a felhívásnak nem tesznek eleget, leállítja az irat további feldolgozását. Az önbevallási igazolás benyújtásának elmaradása nem érinti az eljárási szabályokban megállapított határidők alkalmazását, így tehát, ha a bírósági végrehajtó előírás szerinti felhívása nyomán nem kerül sor hiánypótlásra, az a kérelem kizárását eredményezi, továbbá az eljárás ebből következő folytatását vagy lezárását vonja maga után adott esetben.

Fizetési módok

Az illetékfizetést önbevallással, még azt megelőzően kell teljesíteni, hogy az érintett fél benyújtja kérelmét. Az illeték a bírósági eljárási illetékek önbevallására szolgáló, 696. sz. hivatalos űrlap (A link új ablakot nyit megmodelo oficial 696) segítségével fizethető meg, amelynek kitöltéséről A link új ablakot nyit megide kattintva tájékozódhat. Az illetékfizetés teljesíthető továbbá az adatok kitöltésével létrejövő alkalmazáson keresztül (A link új ablakot nyit megkattintson ide) is. Az illeték A link új ablakot nyit megaz együttműködő pénzügyi intézményeknél személyesen fizethető meg. Az űrlap A link új ablakot nyit megspanyol és A link új ablakot nyit megangol nyelven egyaránt elérhető.

Elektronikus úton – banki átutalással, hitelkártyával, a bankszámla terhelésével stb. – jelenleg kizárólag a nagyvállalatok fizethetnek, aminek hátterében az áll, hogy az illetékek törvényi szabályozása a közelmúltban módosult és új műszaki megoldások meghonosítására még nem volt mód.

A bírósági illetékek a költségmentességről szóló, január 10-i 1/1996. sz. törvény (A link új ablakot nyit megLey 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita) által szabályozott költségmentesség hatálya alá tartoznak (e témakör kapcsán lásd az 1–8. cikket és a 46–51. cikket).

Ennek részleteihez, valamint a költségmentesség kérelmezéséhez keresse fel a A link új ablakot nyit meghttps://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita honlapot. Válassza ki a bírósági eljárásban eljáró bíróság helye szerinti ügyvédi kamarát (Colegio de Abogados).

Teendők a fizetést követően

A hivatalos űrlapnak megfelelő, érvényesnek nyilvánított illetékfizetési (papír alapú vagy elektronikus) igazolást az „A” formanyomtatványhoz kell csatolni.

Spanyolországban az európai fizetési meghagyásos eljárás kapcsán benyújtandó formanyomtatványok jelenleg nem küldhetők be elektronikus úton, aminek következtében a fizetési igazolást (a papír, illetve az elektronikus formában kapott igazolást egyaránt) a szükséges további dokumentációhoz csatolva papír alapon, illetve kinyomtatva kell benyújtani.

Az iratok elektronikus benyújtási rendjének életbeléptetését követően az elektronikus továbbítás alkalmazása 10 %-os illetékkedvezményt von maga után. A törvény értelmében 60 %-os illeték-visszatérítés jár a jogvita lezárását eredményező egyezség vagy a teljes tartozás elismerése esetében.

Utolsó frissítés: 29/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Horvátország

Bevezetés

Milyen díjakat kell fizetni?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha elmulasztom a bírósági illetékek határidőn belüli befizetését?

Hogyan fizethetem be a bírósági illetékeket?

Mit kell tennem, ha megtörtént a befizetés?

Bevezetés

A Horvát Köztársaság bírósági illetékeiről a bírósági illetékekről szóló törvény (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 118/18), valamint a Horvát Köztársaság kormányának a bírósági illetékek mértékéről szóló rendelete rendelkezik.

A bírósági illetékekről szóló törvény 5. cikkének megfelelően a bírósági illetékmértékek keretében előírt illetékeket készpénz nélküli fizetés, készpénz, a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyeg útján vagy elektronikusan kell megfizetni.
A bírósági tevékenység során használt informatikai rendszeren keresztül külön előírások szerint elektronikusan benyújtott kérelmek esetén az illetéket az említett kérelmek benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. A fizetendő összeg a tarifán alapuló előírt illetékösszeg fele.
Azon határozatok kapcsán, amelyeket a bíróság elektronikusan kézbesít, a bírósági tevékenység során használt informatikai rendszeren keresztül külön előírások szerint, a tarifán alapuló előírt illetékösszeg felét kell megfizetni, amennyiben az elektronikus kézbesítéstől számított három napon belül sor kerül a befizetésre.

Milyen díjakat kell fizetni?

A bírósági illetékeket valamennyi polgári és kereskedelmi jogi bírósági eljárásban meg kell fizetni. A bírósági illetékekről szóló törvény 11. cikke alapján illetékmentességben részesülnek az alábbiak:

 1. a Horvát Köztársaság és a kormányzati szervek;
 2. a közhatalmat gyakorló személyek és szervezetek az e jogkörök gyakorlásával összefüggésben felmerült eljárások során;
 3. a munkavállalók a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával összefüggésben felmerült jogvitákban és egyéb eljárásokban;
 4. a köztisztviselők és munkavállalók a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával összefüggésben felmerült közigazgatási jogvitákban;
 5. a horvát függetlenségi háború rokkantjai, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján, valamint a fogyatékkal élők, a fogyatékkal élők szakértői, szakmai rehabilitációs és foglalkoztatási központjának megfelelő dokumentációja alapján,
 6. a horvát függetlenségi háborúban megölt, eltűnt és fogvatartott katonák házastársai, gyermekei és szülei, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján;
 7. a horvát függetlenségi háborúban megölt, eltűnt és fogvatartott személyek házastársai, gyermekei és szülei, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján;
 8. menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és hazatérők, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján;
 9. segélyekben részesülő rászorulók;
 10. humanitárius szervezetek és a humanitárius tevékenység folytatása közben megölt, eltűnt vagy fogvatartott személyek családjainak védelmével foglalkozó szervezetek, valamint a fogyatékkal élők szervezetei;
 11. a tartással vagy tartási jogon alapuló követelésekkel kapcsolatos eljárásokban félként eljáró gyermekek;
 12. az anyaság vagy apaság megállapítása, továbbá a házasságon kívüli terhesség és gyermekszülés költségeinek megtérítése iránti perekben a felperesek;
 13. a cselekvőképesség visszaállítása iránt pert indító felek;
 14. a házassági engedélyt kérő kiskorúak;
 15. a gyermek átadása és a gyermekkel aló személyes kapcsolattartás gyakorlása iránt indított eljárásokban a felek;
 16. a kötelező nyugdíjból és általános egészségbiztosításból származó jogokkal, a munkaügyi rendeletek alapján a munkanélküliek jogaival, valamint a szociális jóléti juttatásokkal kapcsolatos eljárásokban a felperesek;
 17. az alkotmány által garantált emberi jogok és szabadságok jogerős egyedi aktusokkal szembeni védelmére irányuló eljárásokban a felperesek (kérelmezők);
 18. a környezetszennyezési kártérítési jogvitákban a felek;
 19. szakszervezetek és magasabb szintű szakszervezeti szövetségek a bérpótlás bírósági jóváhagyása iránti polgári peres eljárásokban és a kollektív munkaügyi vitákban, ezen túlmenően a szakszervezeti képviselők az üzemi tanácsok hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos polgári peres eljárásokban;
 20. csődbe jutott adósi minőségükben a fogyasztók;
 21. külön törvény előírása alapján más személyek és szervek.

A külföldi állam mentes az illetékfizetés alól nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján.

Az e feltételekkel kapcsolatos kétség esetén a bíróság az igazságügyi minisztériumtól magyarázatot kér.

A fenti 10. pont szerinti mentesség azon humanitárius szervezetekre vonatkozik, amelyek kapcsán a szociális jólétért felelős miniszter megfelelő határozatot hozott.

A bírósági illetékek megfizetése alóli mentesség nem vonatkozik önkormányzati és városi testületekre, kivéve, ha külön törvénynek megfelelően közhatalmi jogkört ruháztak rájuk.

Az európai fizetési meghagyásos eljárásokban a következő illetékeket kell megfizetni:

 • európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemért – a felperes fizet
 • európai fizetési meghagyást kibocsátó határozatért – a felperes fizet
 • európai fizetési meghagyással szembeni panaszért – az alperes fizet

ha az eljárás perré alakul

 • az ítéletért – a felperes fizet
 • fellebbezésért – a fellebbező fizet
 • ellenkérelemért – az ellenkérelmet benyújtó fél fizet (az ellenkérelem benyújtása opcionális)
 • rendkívüli fellebbezésért – a másodfokú bírósági határozat elleni felülvizsgálatra akkor van lehetőség, ha a pertárgyérték meghaladja a 200 000 HRK-t
 • bírósági illetékeket a felülvizsgálatot kérelmező, valamint a felülvizsgálati ellenkérelmet benyújtó fél fizeti (az ellenkérelem benyújtása opcionális)

Mennyit kell fizetnem?

I. Kereset, viszontkereset, ítélet és bírósági illeték fizetésére kötelező végzés elleni ellentmondás esetén a vitatott összeggel arányos bírósági illetéket kell megfizetni (amelyet a főkövetelés összege alapján számolnak ki, kamatok és költségek nélkül) a következők szerint:

alsó összeghatár

felső összeghatár (HRK)

összeg (HRK)

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

15 000 HRK fölött 500 HRK illetéket kell megfizetni, valamint a 15 000 HRK fölötti összeg 1 %-át, de legfeljebb 5 000 HRK-t.

II. Az I. pont alatt jelzett illeték felét kell kifizetni az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemért, az európai fizetési meghagyást kibocsátó határozatért, és a fellebbezési vagy felülvizsgálati ellenkérelemért.

III. Az I. pont alatt jelzett illetékek kétszeresét kell kifizetni az ítélet ellen benyújtott fellebbezésért vagy felülvizsgálati kérelemért.

IV. Nem kell bírósági illetéket fizetni, ha bírósági egyezséget kötöttek a bírósági eljárás során.

Mi történik, ha elmulasztom a bírósági illetékek határidőn belüli befizetését?

Amennyiben valamelyik fél elmulasztja az illeték befizetését az előírt határidőn belül, vagy nem tájékoztatja erről haladéktalanul a bíróságot, a bíróság egy újabb 15 napos határidőn belül végrehajthatósági záradékkal látja el az illetékről szóló határozatot vagy a panasszal kapcsolatos határozatot és megküldi a pénzügyi ügynökségnek a fél forrásaiból való végrehajtása céljából, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos döntések végrehajtásáról szól törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A bírósági illetékekről szóló törvény 28. cikke alapján a bíróságnak először figyelmeztetnie kell a felet a bíróság illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos eljárására, és amennyiben a fél nem tesz haladéktalanul eleget a felhívásnak, a bíróság felszólítja, hogy három napon belül fizesse meg az illetéket. Amennyiben a fél a felhívásnak nem tesz eleget vagy nem vesz részt azon bírósági eljárásban, amelynek során az illetéket meg kell fizetni és azt nem fizeti meg, a bíróság határozatot hoz az illetéket illetően, amely után további 100 HRK-t kell megfizetni.

Hogyan fizethetem be a bírósági illetékeket?

A bírósági illetékeket készpénz nélküli fizetés, készpénz, a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyeg útján vagy elektronikusan kell megfizetni.

A készpénzben megfizetett illeték a bíróság számlájára is befizethető, ebben az esetben a bíróságnak ezt az összeget a beszedés napjától számított öt napon belül be kell fizetnie a bírósági illetékekből származó költségvetési bevételbe.

Az illetéket akkor lehet illetékbélyegben megfizetni, ha az kevesebb, mint 100 HRK.

A fizetési móddal kapcsolatos információkat az elektronikus hirdetőtábla weboldalán, a bírósági honlapokon, valamint a bíróság helyiségeiben kell közzétenni.

A bírósági illetékek bármely bankfiókban vagy postahivatalban befizethetők a Horvát Köztársaság állami költségvetésébe.

A bírósági illetékek külföldről történő megfizetése esetén a következő információkat kell feltüntetni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Giro számlaszám (CC):1001005-1863000160

Minta: HR64

Hivatkozási szám: 5045-20735-PIN (vagy a befizető más személyes azonosítószáma)

Kedvezményezett: A Horvát Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Zágrábi Kereskedelmi Bíróság nevében

A fizetésnél megjegyzésben fel kell tüntetni, hogy arra az ________ ügyben (ügyszám és a fizetés típusának meghatározása, pl. európai fizetési meghagyás kibocsátása kérelmezésének bírósági illetéke) kerül sor

Mit kell tennem, ha megtörtént a befizetés?

Ha megtörtént a befizetés, ennek igazolását meg kell küldeni az illeték tárgyát képező ügyet tárgyaló bíróságnak az ügyszámra való hivatkozással (ha az ügyszám ismert), vagy ha az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ekkor nyújtották be, akkor a banki befizetés igazolását a kérelemhez kell csatolni.

A feleknek a dokumentumokat szokásosan postai úton (ajánlott vagy hagyományos kézbesítéssel) vagy elektronikusan,a bírósági tevékenység során használt informatikai rendszeren keresztül külön előírások szerint kell megküldeniük a bíróság számára.

Utolsó frissítés: 18/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Olaszország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az eljárási költségekre vonatkozó szabályok a jogi költségekről szóló, egységes szerkezetbe foglalt szabályozásban (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) találhatók, amelyet a 2002. május 30-i 115. sz. elnöki rendelet (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115) tartalmaz.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A polgári perekben minden fél viseli a saját dokumentumainak költségeit, valamint a perben szükséges dokumentumok költségeit, ha a jogszabályok vagy a bíróság az adott fél számára előírja azok viselését (a jogi költségekről szóló, egységes szerkezetbe foglalt szabályozás 8. cikke, 115/2002. sz. elnöki rendelet).

A polgári perekben a következő illetékek fizetendők:

 • a kereset benyújtása után fizetendő általános illeték
 • szolgáltatási díjak
 • másolatok után fizetendő díjak

Mennyit kell fizetni?

Az általános illeték összege a 115/2002. sz. elnöki rendelet 13. cikkében, míg a szolgáltatási díjak fedezetére a bíróság felhívása esetén fizetendő előleg összege az említett elnöki rendelet 30. cikkében található.

A másolatok után fizetendő díjakat a 115/2002. sz. elnöki rendelet 267. és azt követő cikkei szabályozzák, és e díjakat a szóban forgó rendelet mellékletét képező 6., 7. és 8. táblázat sorolja fel.

A békebírói hivatalt létrehozó 374/1991. sz. törvény (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) 46. cikke alapján [Olaszországban a békebírók jogi végzettséggel rendelkeznek] 1 033 euró értékhatárig csak az általános illeték fizetendő a dokumentumok és a határozatok után.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A fizetés elmaradása esetén a bíróság vagy az adósságbeszedő társaság (e tárgyban megállapodás jött létre az Equitalia Giustizia SpA-val) fizetési felszólítást kézbesít, amelyben leírja, hogy miként intézkedhet az általános illeték befizetése iránt (a 115/2002. sz elnöki rendelet 248. cikke).

A másolatok után fizetendő díjak, valamint a 115/2002. sz. elnöki rendelet 30. cikkében előírt összeg befizetésének elmaradása esetén a bíróság megtagadhatja a dokumentum elfogadását (a 115/2002. sz elnöki rendelet 285. cikke).

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Ha a fizetés Olaszországban postai folyószámla útján történik, az „F23” formanyomtatvány, vagy az engedéllyel rendelkező dohányárusoktól és viszonteladóktól vásárolt illetékbélyegek használatosak.

A külföldről banki átutalással történő befizetéseket az alábbi számlára kell teljesíteni:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetését követően be kell mutatni a bíróságnak a vonatkozó igazolást, amely bizonyítja a befizetést.

Utolsó frissítés: 18/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Ciprus

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy befizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyásos eljárás Cipruson történő alkalmazását szabályozó jogszabály az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló, 2008. évi 7/2008. sz. eljárási rendelet, amely 2008. június 12-én lépett hatályba.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A fent említett eljárási rendelet 25. cikke úgy rendelkezik, hogy a fizetendő bírósági illetékek nem haladhatják meg a rendes polgári eljárások esetében a VIII. melléklet H. formanyomtatványában (lásd alább) meghatározott vonatkozó táblázat szerint fizetendő bírósági illetékek mértékét.

Mennyit kell fizetnem?

Lásd a fenti 2. kérdésre adott választ.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelmet csak akkor bírálják el, ha az eljárási illetéket megfizették.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékeket a Ciprusi Központi Bankon keresztül lehet befizetni.

Mi a teendőm azután, hogy befizettem az illetéket?

Miután a Központi Bank visszaigazolta a kerületi bíróságnak, hogy jóváírási értesítéssel megkapta az átutalást, az ügyiratot az illetékes bíróhoz utalják, aki a feltételek teljesülése esetén elrendeli az európai fizetési meghagyás végrehajtását.

VIII. MELLÉKLET

BÍRÓSÁGI ILLETÉKEK

H. formanyomtatvány

Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2008. évi eljárási rendelet

25. cikkének (2) bekezdése

Tétel

Bélyegilleték (EUR)

a) Ha a követelt összeg vagy a pertárgy értéke

meghaladja az 100 EUR-t, de nem haladja meg az 500 EUR-t,

17,00

b) Ha a követelt összeg vagy a pertárgy értéke

meghaladja az 500 EUR-t, de nem haladja meg a 2 000 EUR-t,

31,00

c) Ha a követelt összeg vagy a pertárgy értéke

meghaladja a 2 000 EUR-t, de nem haladja meg a 10 000 EUR-t,

48,00

d) Ha a követelt összeg vagy a pertárgy értéke

meghaladja a 10 000 EUR-t, de nem haladja meg az 50 000 EUR-t,

94,00

e) Ha a követelt összeg vagy a pertárgy értéke

meghaladja az 50 000 EUR-t, de nem haladja meg a 100 000 EUR-t,

154,00

f) Ha a követelt összeg vagy a pertárgy értéke

meghaladja a 100 000 EUR-t, de nem haladja meg az 500 000 EUR-t,

256,00

g) Ha a követelt összeg vagy a pertárgy értéke

meghaladja az 500 000 EUR-t, de nem haladja meg a 2 000 000 EUR-t,

342,00

h) Ha a követelt összeg vagy a pertárgy értéke

meghaladja a 2 000 000 EUR-t,

427,00

Ha a felperes által követelt összeg a kereset benyújtását követően nő, az illeték-különbözetet meg kell fizetni.

Ha a pertárgy értéke viszontkereset benyújtása miatt nő, az illeték-különbözet az alperest (ellenérdekű felet) terheli.

Utolsó frissítés: 11/04/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Lettország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 33. cikkének (2) bekezdése alapján (Civilprocesa likums) a bírósági illetékek (tiesas izdevumi) a következőket foglalják magukban:

 • az állami illetéket (valsts nodeva);
 • a hivatali illetéket (kancelejas nodeva); és
 • az ügy vizsgálatával összefüggésben felmerült szükséges költségeket.

A bírósághoz benyújtott minden egyes keresetlevél után állami illetéket kell fizetni – az eredeti kereset, a viszontkereset, a már folyamatban lévő eljárásban a jogvita tárgyát érintő önálló követelést tartalmazó, harmadik fél által benyújtott kérelem, a különleges eljárás keretében benyújtott kérelem, vagy a A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 34. cikkében meghatározott más kérelem után. A A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 43. cikke felsorolja azokat a személyeket, akik mentesülnek a bírósági illetékek megfizetése alól (beleértve az állami illetéket is).

A bíróság a pervesztes felet kötelezi arra, hogy fizesse meg a pernyertes fél által viselt összes eljárási költséget. Amennyiben a kereseti követelésnek részben adnak helyt, a bíróság elrendeli, hogy a jogosultnak az eljárási költségeknek a megítélt követeléssel arányos részét, míg a kötelezettnek az elutasított követeléssel arányos részét térítsék meg. A bírósági ítélettel összefüggésben előterjesztett járulékos panasz (blakus sudzība) vagy a mulasztási ítélet meghozatalát követően a bírósági eljárás újbóli megnyitása iránti kérelem után fizetett állami illeték megtérítésének helye nincs.

Ha a jogosult visszavonja a keresetét, köteles megtéríteni a kötelezett részéről felmerült eljárási költségeket. Ebben az esetben a kötelezettnek nem kell megtérítenie a jogosult által viselt eljárási költségeket. Amennyiben azonban a jogosult azért vonja vissza a kérelmét, mert a követelések előterjesztését követően a kötelezett önként teljesítette ezeket a követeléseket, a bíróság a jogosult kérelmére elrendeli, hogy a kötelezett térítse meg a jogosult által viselt eljárási költségeket.

Ha a bíróság visszautasítja a keresetet, a kötelezett kérelmére a bíróság elrendeli, hogy a jogosult térítse meg a kötelezett által viselt eljárási költségeket.

Amennyiben a jogosultat költségmentesség illeti meg, a kötelezettet arra kötelezik, hogy a jogosult részéről felmerült eljárási költségeket a megítélt követeléssel arányosan az államnak fizesse meg.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló A link új ablakot nyit meg1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott európai fizetési meghagyás iránti kérelem után állami illetéket kell fizetni.

Az eljárás során előfordulhat, hogy az eljáró félnek egyéb eljárási költséget is viselnie kell, mint például hivatali illetéket (pl. az eljárással kapcsolatos dokumentumokról készült átiratok és másolatok kibocsátása után), valamint az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket (pl. a jogosult kérelmére az adós felkutatásával kapcsolatban felmerült költségeket, vagy az idézések és egyéb bírósági dokumentumok kézbesítésével, kibocsátásával, illetve fordításával kapcsolatos költségeket).

Mennyit kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása esetén a követelés összegének 2%-ával megegyező összegű állami illetéket kell megfizetnie; az illeték összege nem haladhatja meg a 498,01 eurót. A hivatali illetékek összegét a A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 38. cikkével összhangban határozzák meg. Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek összege számos tényező függvényében változhat (például a dokumentumok kézbesítésétől függően, amely történhet postai úton vagy e-mail útján).

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Amennyiben a keresetlevélhez nem mellékelték az azt igazoló dokumentumokat, hogy az állami illetékeket és az egyéb eljárási költségeket a jogszabályokban előírt eljárás szerint és a jogszabályokban előírt összegben megfizették, a bíróság a A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 133. cikke alapján nem folytatja a keresetlevél vizsgálatát, hanem határidőt tűz a jogosult részére a hiányok pótlására.

Ha a jogosult a megszabott határidőn belül pótolja a hiányosságokat, a keresetlevelet úgy tekintik, hogy azt az eredeti benyújtása időpontjában terjesztették elő a bíróságon.

Amennyiben a jogosult nem pótolja a hiányosságokat a kitűzött határidőn belül, a keresetlevelet úgy tekintik, mintha azt be sem nyújtották volna, és azt visszaküldik a jogosult számára.

A keresetlevél jogosultnak való visszaküldése nem képezi akadályát annak, hogy azt a jogosult a jogszabályokban előírt rendes eljárással összhangban ismételten benyújtsa a bíróságnak.

Ha a dokumentumok kézbesítéséért eljárási költség fizetendő, a bíróság mindaddig nem kézbesíti a dokumentumokat, amíg a vonatkozó illetéket meg nem fizették. Amennyiben azonban az ügy vizsgálatáért fizetendő költségeket az ügy vizsgálatát megelőzően nem fizetik meg önként az államnak, e költségeket az ítéletek végrehajtására irányadó általános szabályok szerint behajtják.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Az állami illetéket az államkincstár (Valsts kase) számlájára lehet befizetni. Az állami illetéket (A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartás 34. cikke, a (6) bekezdés kivételével) az alábbiak szerint kell befizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV55TREL1060190911200

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC kód: TRELLV22

A befizetés jogcíme: adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az állami illetéket más személy nevében fizetik be, e személy azonosítása érdekében meg kell adni az alábbi adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot.

A végrehajtási lap vagy más végrehajtható okirat végrehajtása iránti kérelem benyújtásáért fizetendő állami illetéket az államkincstár számlájára lehet befizetni. A végrehajtási lap vagy más végrehajtható okirat végrehajtása iránti kérelem benyújtásáért fizetendő állami illetéket A link új ablakot nyit meg(a polgári perrendtartás 34. cikkének (6) bekezdése) az alábbiak szerint kell befizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV71TREL1060190911300

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC kód: TRELLV22

A befizetés jogcíme: adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az állami illetéket más személy nevében fizetik be, e személy azonosítása érdekében meg kell adni az alábbi adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot.

A hivatali illetéket az államkincstár számlájára lehet befizetni. A hivatali illetéket (A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartás 38. cikke) az alábbiak szerint kell befizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV39TREL1060190911100

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC kód: TRELLV22

A befizetés jogcíme: adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot. Ha a hivatali illetéket más személy nevében fizetik be, e személy azonosítása érdekében meg kell adni az alábbi adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot.

Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségeket és a kötelezettségek – felhívást követően történő – végrehajtásával kapcsolatos költségeket a bírósági hivatal (Tiesu administrācija) számlájára lehet befizetni. Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek (A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartás 39. cikke) és a kötelezettségek – felhívást követően történő – végrehajtásával kapcsolatos költségek (A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartás 4063. cikke):

körzeti (városi) bíróságok és regionális bíróságok:

Kedvezményezett: Tiesu administrācija (bírósági hivatal)

Nyilvántartási szám: 90001672316

Számlaszám: LV51TREL2190458019000

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC kód: TRELLV22

A befizetés jogcíme: „21499”, és adja meg a személyt vagy az ügyet azonosító adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségeket más személy nevében fizetik be, e személy azonosítása érdekében meg kell adni az alábbi adatokat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személy esetén az utónevet, a családi nevet és a személyi azonosító számot; jogi személy esetén a nevet és a nyilvántartási számot.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A keresetlevél bíróságnak történő benyújtásakor mellékelnie kell az azt igazoló dokumentumokat, hogy az állami illetékeket és az egyéb eljárási költségeket a jogszabályokban előírt eljárás szerint és a jogszabályokban előírt összegben megfizették. Ezen felül a teljesíteni kért szolgáltatás nyújtását megelőzően hivatali illetéket is kell fizetnie. Az ügy vizsgálatával kapcsolatos valamennyi költséget az ügy vizsgálatát megelőzően kell megfizetnie.

Utolsó frissítés: 04/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Litvánia

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyással kapcsolatos ügyekben a bélyegilleték számítására és megfizetésére vonatkozó, a Litván Köztársaság polgári perrendtartása ... cikkének (1)–(3) bekezdésében meghatározott szabályok irányadók.

A Litván Köztársaság kormányának a bélyegilleték számítására, megfizetésére, beszámítására és visszafizetésére vonatkozó szabályok jóváhagyásáról szóló, 2011. október 27-i 1240. sz. határozata alapján ez az illeték elektronikus úton is befizethető.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Bélyegilletéket kell fizetni a következő bekezdésben meghatározott összegben.

Mennyit kell fizetni?

Bírósági meghagyás iránti kérelem esetén a bélyegilleték a bírósági peres eljárásért fizetendő összeg negyedével egyezik meg, tíz euró azonban nem lehet kevesebb, kivéve, ha az adott személy jogszabály vagy bírósági határozat alapján részben vagy teljes egészében mentesül a bélyegilleték megfizetése alól, vagy ha a bélyegilleték megfizetését elhalasztották.

Amennyiben a meghagyás bíróság általi kibocsátását követően az adós kifogást terjeszt elő, és a hitelező az általános eljárás szerint keresetet nyújt be, az előbb említett bélyegilletéket beszámítják a keresetért fizetendő bélyegilleték összegébe.

Ha a hitelező kérelmét a polgári perrendtartás 439. cikkének (6) bekezdésében hivatkozott esetben be nem nyújtottnak kell tekinteni, a megfizetett bélyegilletéket nem fizetik vissza a jogosultnak.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A kérelemhez mellékelni kell a jogosult követelését alátámasztó dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat, valamint a bélyegilleték befizetését igazoló dokumentumot.

A bélyegilleték befizetésének elmaradása esetén a bíróság végzést bocsát ki, amelyben hét napnál nem rövidebb megfelelő határidő tűzésével teljesítésre szólít fel. E végzést legkésőbb a kibocsátását követő munkanapon megküldik.

Ha az eljárásban részt vevő és az eljárási iratot benyújtó fél az előírt határidőn belül eleget tesz a bíróság utasításának, az eljárási iratot a bírósághoz való eredeti előterjesztése napjával benyújtottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben az eljárási iratot úgy kell tekinteni, hogy azt nem terjesztették elő, és legkésőbb a teljesítésre előírt határidő lejártától számított öt munkanapon belül a bíró végzésben elrendeli az eljárási irat és annak minden mellékletének visszaküldését az iratot benyújtó személynek.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bélyegilletéket a pénzügyminisztérium alá tartozó állami adóellenőrzési hivatal költségvetési bevételi számlájára az adott személy által választott módon (elektronikus bankolás, készpénzfizetés, banki átutalás, stb. útján) kell befizetni.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bélyegilleték megfizetését a fizetési megbízás vagy a befizetést igazoló más dokumentum igazolja, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 1. a befizető utónevét, családi nevét és személyi azonosító számát (jogi személyek esetén: a nevet és a cégjegyzékszámot);
 2. az ellenérdekű fél (kötelezett, adós, stb.) utónevét, családi nevét és személyi azonosító számát (jogi személyek esetén: a nevet és a cégjegyzékszámot);
 3. a befizetés napját;
 4. a befizetési kódot;
 5. a befizetett összeget;
 6. a befizetés jogcímét (megjelölve, hogy „bélyegilleték”, valamint feltüntetve annak a bíróságnak a nevét, amely előtt az eljárást megindították)

Amennyiben a bélyegilletéket az eljárásban részt vevő fél képviselője (ügyvéd, jogi asszisztens vagy a fél érdekeit képviselő más személy) fizeti be, a fizetési megbízásnak vagy a befizetést igazoló egyéb dokumentumnak a fent felsorolt adatokon felül tartalmaznia kell a képviselt fél utónevét, családi nevét és személyi azonosító számát (jogi személy esetén: a nevét és a cégjegyzékszámát) is.

Ha a bélyegilletéket elektronikus úton fizetik meg, a bélyegilleték befizetését nem szükséges okirattal igazolni.

Utolsó frissítés: 23/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Luxemburg

A kereset polgári bírósághoz való benyújtását ( saisine du juge civil) – a dokumentumok kézbesítésének és a jogi képviselet költségeinek kivételével – nem terheli állandó illeték. Fő szabály szerint  a polgári bíróság előtti eljárásban nem merül fel illetékfizetési kötelezettség. Az ítélet meghozatalát követően a határozat végrehajtásával kapcsolatban és a pernyertes fél kérelmére később költségek merülhetnek fel.
Utolsó frissítés: 20/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Magyarország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 2006. december 12-i 1896/2006/EK rendelete alapján nem vitatott pénzkövetelés érvényesítése iránt Magyarországon indított európai fizetési meghagyásos eljárásban közjegyzői eljárás díjat kell fizetni, amelynek mértékét a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény és a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet határozza meg. E szabályok szerint az eljárás megindításakor a követelés értékéhez igazodó, annak 3 százalékát kitevő mértékű közjegyzői eljárási díjat kell fizetni. A fizetés a jogosult választása szerint történhet a közjegyzőnél készpénzben vagy bankkártyával, illetve teljesíthető a közjegyző bankszámlájára történő átutalással és készpénz-átutalási megbízás felhasználásával is.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az eljárás megindításakor közjegyzői eljárási díjat kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

A közjegyzői eljárási díj mértéke a pénzkövetelés járulékok (kamat, költség) nélkül számított összegének, több pénzkövetelés esetén azok együttes összegének a 3 %-a, de legalább 5000.- Ft és legfeljebb 300.000.- Ft. Ha az eljárásban 5-nél több fél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor 1.000.- Ft, ahány fél van. Nem forint pénznemű követelés esetén a követelésnek a kérelem benyújtása napján fennálló jegybanki középárfolyamon számított forint ellenértéke után kell a díjat megfizetni.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a jogosult az eljárás megindításkor a közjegyzői eljárási díjat nem fizeti meg, az eljáró közjegyző felhívja a jogosultat a közjegyzői eljárási díj megfizetésére. Ha a jogosult ennek nem tesz eleget a megadott határidőben, a közjegyző a kérelmet elutasítja.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A közjegyzői eljárási díjat a jogosult a választása szerint az alábbiak szerint fizetheti meg:

 1. Megfizetheti készpénzzel az eljáró közjegyzőnél.
 2. Megfizetheti az eljáró közjegyző fizetési számlájára készpénz-átutalási megbízással a közjegyző által rendelkezésére bocsátott készpénz-átutalási megbízás felhasználásával a postákon.
 3. Megfizetheti a közjegyző bankszámlájára való átutalással.
 4. Amennyiben annak feltételei az eljáró közjegyzőnél adottak, megfizetheti bankkártyával kezdeményezett átutalással.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Amennyiben a közjegyzői eljárási díjat készpénzzel vagy bankkártyával a közjegyzőnél kezdeményezett átutalással fizetik meg, a jogosultnak a befizetés tényét nem kell igazolnia.

Amennyiben a jogosult a közjegyzői eljárási díjat készpénz-átutalási megbízással fizeti meg, a fizetés tényét igazoló szelvényt az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez mellékelni kell.

Amennyiben a jogosult a közjegyzői eljárás díját a közjegyző bankszámlájára való átutalással fizeti meg, a bankszámla terhelését tartalmazó napi bankkivonatot vagy annak másolatát kell az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez mellékelni.

Utolsó frissítés: 06/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Málta

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az erre az eljárásra irányadó illetékek a Málta Törvényei 12. fejezete, a polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyv „B” tarifatáblázatának 1. cikke (2) bekezdésében, 2. cikkében és 13. cikke (1) bekezdésében találhatók.

A regisztrációs illetéket elektronikus úton nem lehet befizetni.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az alábbi formanyomtatványok vonatkozásában illetéket kell fizetni:

„A” formanyomtatvány – Európai fizetési meghagyás iránti kérelem

„D” formanyomtatvány – Az európai fizetési meghagyás iránti kérelmet elutasító határozat

„E” formanyomtatvány – Európai fizetési meghagyás

„F” formanyomtatvány – Az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás

„G” formanyomtatvány – A végrehajthatóvá nyilvánítás

Mennyit kell fizetni?

„A” formanyomtatvány – Európai fizetési meghagyás iránti kérelem: 30,00 euró regisztrációs illeték és 7,20 euró a kötelezett(ek)nek és a „D” vagy „E” formanyomtatvány jogosultjának küldött minden egyes értesítésért

„F” formanyomtatvány – Az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás: 30,00 euró regisztrációs illeték és 7,20 euró a jogosultnak küldött minden egyes értesítésért

„G” formanyomtatvány – A végrehajthatóvá nyilvánítás: 20,00 euró regisztrációs illeték

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A formanyomtatványt mindaddig nem dolgozzák fel, amíg a befizetés nem teljesült

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékek a következő bankszámlára fizethetők be:

A számlatulajdonos neve:

CASHIER MALTA GOVERNMENT (a máltai kormány kincstári számlája)

IBAN (nemzetközi bankszámlaszám)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nemzeti banki azonosító

SORT CODE 01100

Számlaszám

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT kód

MALTMTMT

Bank neve

CENTRAL BANK OF MALTA (Málta Központi Bankja)

Bank címe

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

A számla pénzneme

Euró

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Nyújtsa be a pénzügyi tranzakciót lebonyolító bank által kiállított bizonylatot.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Hollandia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyásos eljárás (a 2008. december 12-én hatályba lépett A link új ablakot nyit meg1896/2006/EK rendelet) lehetővé teszi a hitelezők számára, hogy a nem vitatott határokon átnyúló polgári és kereskedelmi követeléseiket egységes, formanyomtatványok használatán alapuló eljárás keretében hajtsák be. Ebben az eljárásban a feleknek nem szükséges bíróság előtt megjelenniük. Az említett rendelet Dánia kivételével valamennyi uniós tagállam között alkalmazandó.

Az Igazságszolgáltatási Tanács (Raad voor de rechtspraak) a hágai körzeti bíróságot (Rechtbank Den Haag) jelölte ki az európai fizetési meghagyással kapcsolatos ügyek kezelésére jogosult egyetlen körzeti bíróságként. Ellentmondás benyújtása esetén az eljárás az általános illetékességi szabályokkal összhangban folytatódhat.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás keretében a kérelmet az „A” formanyomtatványon kell benyújtani. Ez a formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi nyelvén elérhető az Európai Bizottság honlapján.

A formanyomtatvány

A kérelmeket a hágai körzeti bírósághoz lehet benyújtani kizárólag holland nyelven.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos kérelmek a következő címre küldhetők:

Rechtbank Den Haag (hágai körzeti bíróság)

Sector civiel recht (polgári ügyszak)

Algemene Zaken (általános ügyek)

Postbus 20302

2500 EH Den Haag (Hága)

További információért kérjük, hívja a bíróság általános ügyekkel foglalkozó hivatalát (griffie Algemene Zaken). A bíróság általános ügyekkel foglalkozó hivatalának telefonszáma a következő: +31 (0)70-381 22 64.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az illeték a főkövetelés összegétől függ. Lásd még: Mennyit kell fizetni?

Mennyit kell fizetni?

Alább található egy áttekintés a A link új ablakot nyit meg2019. évben alkalmazandó illetékekről.

A követelés vagy kérelem jellege/összege

A bírósági illeték összege nem természetes személyek esetén

A bírósági illeték összege természetes személyek esetén

A bírósági illeték összege korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkező személyek esetén

A bírósági illeték összege az alkörzeti ügyek bíróság általi kezeléséért

Követeléssel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek:

Ahol az összeg nincs meghatározva vagy

Az összeg nem haladja meg az 500 eurót

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Az 500 eurót meghaladó, azonban legfeljebb 12 500 euró összegű követeléssel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek

486 EUR

231 EUR

81 EUR

A 12 500 eurót meghaladó összegű követeléssel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek

972 EUR

486 EUR

81 EUR

A bírósági illeték összege az egyéb alkörzeti ügyek bíróság általi kezeléséért

Követeléssel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek:

- Ahol az összeg nincsen meghatározva vagy

639 EUR

297 EUR

81 EUR

A 100 000 eurót nem meghaladó összegű követeléssel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

A 100 000 eurót meghaladó összegű követeléssel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

További információért kérjük, látogasson el az alábbi honlapokra: A link új ablakot nyit megRechtspraak.nl és A link új ablakot nyit megRaad voor Rechtsbijstand.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be időben, előfordulhat, hogy a kérelmet a továbbiakban nem vizsgálják, az ügyet pedig elutasítják.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A jogosult kap egy a bírósági illeték befizetésére vonatkozó számlát. A befizetés banki átutalással teljesíthető.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bírósági illeték megfizetését követően várjon a hágai körzeti bíróság további tájékoztatására.

A rendelet rögzíti, hogy a bíróság a lehető leghamarabb és általában a kérelem benyújtását követő 30 napon belül európai fizetési meghagyást bocsát ki.

Vonatkozó linkek

A link új ablakot nyit megA 2019. évben alkalmazandó illetékek

A link új ablakot nyit megRechtspraak.nl

A link új ablakot nyit megRaad voor Rechtsbijstand

A link új ablakot nyit megAz Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról

Utolsó frissítés: 25/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Ausztria

Ez az oldal az osztrák bírósági illetékekről nyújt információkat.

Bevezetés

Milyen illetékeket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet 25. cikke előírja, hogy a tagállamban az európai fizetési meghagyásos eljárás és az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén induló rendes polgári eljárás együttes bírósági illetéke nem haladhatja meg az olyan rendes polgári eljárás bírósági illetékét, amelyet nem előzött meg az adott tagállamban európai fizetési meghagyásos eljárás. Az európai fizetési meghagyás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásért ezért a bírósági illetékekről szóló törvény (Gerichtsgebührengesetz – GGG1. díjtétele (Tarifpost 1) szerinti átalányösszeg fizetendő, amelyet minden nemzeti fizetési meghagyásos eljárásban és polgári eljárásban meg kell fizetni.

Milyen illetékeket kell fizetnem?

Az elsőfokú európai fizetési meghagyás iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásokban a bírósági illetékekről szóló törvény 1. díjtétele érvényesül, a bírósági illetékekről szóló törvény 1. díjtételéhez fűzött 1. megjegyzéssel összhangban. Ezt az átalányösszeget attól függetlenül kell fizetni, hogy az eljárás befejeződik-e. Csökkentés csak akkor érvényes, ha a kérelmet azonnal visszavonják vagy elutasítják az ellenérdekű fél számára történő kézbesítés előtt (az illeték a negyedére csökken; a bírósági illetékekről szóló törvény 1. tételéhez fűzött 3. megjegyzés), vagy ha az ügyet az első tárgyaláson jogilag érvényes módon rendezik (az illeték a felére csökken; a bírósági illetékekről szóló törvény 1. tételéhez fűzött 2. megjegyzés). Az osztrák bírósági illetékrendszer szerint elsőfokú polgári eljárásban csak az eljárást megindító kérelem (jelen esetben az európai fizetési meghagyás iránti kérelem) illetékköteles. Az elsőfokú további eljárások esetében külön bírósági illeték nincs.

A bírósági illetékekről szóló törvény 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az illetékfizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor az európai fizetési meghagyás iránti kérelmet a bírósághoz benyújtják. Az illetéket ekkor kell megfizetni. A bírósági illeték alóli mentesség iránti kérelmet legkésőbb ezen időpontig költségmentesség (Verfahrenshilfe) formájában is be kell nyújtani, feltéve, hogy a feltételek teljesülnek.

A felülvizsgálat iránti kérelem a rendelet 20. cikke alapján illetékmentes (függetlenül attól, hogy azok célja az eredeti állapot helyreállítása ((1) bekezdés) vagy az érdemi vizsgálat ((2) bekezdés)).

Mennyit kell fizetni?

Az elsőfokú eljárás bírósági illetékének kiszámítása a követelés tárgyának értékétől (a vitatott összeg = az érvényesített követelés szintje) és a felek számától függ. Szemléltetésként lásd a teljes díjtáblázatot a A link új ablakot nyit megbírósági illetékekről szóló törvény 1. díjtétele alatt (2017. augusztus 1-i állapot szerint; ide kattintva megtekintheti a bírósági illetékekről szóló törvény hatályos szövegét):

1. díjtétel

A követelés tárgyának értéke

A fizetendő illeték

legfeljebb

150 EUR

23 EUR

több mint

150 EUR, de legfeljebb

300 EUR

45 EUR

több mint

300 EUR, de legfeljebb

700 EUR

64 EUR

több mint

700 EUR, de legfeljebb

2000 EUR

107 EUR

több mint

2000 EUR, de legfeljebb

3500 EUR

171 EUR

több mint

3500 EUR, de legfeljebb

7000 EUR

314 EUR

több mint

7000 EUR, de legfeljebb

35 000 EUR

743 EUR

több mint

35 000 EUR, de legfeljebb

70 000 EUR

1459 EUR

több mint

70 000 EUR, de legfeljebb

140 000 EUR

2919 EUR

több mint

140 000 EUR, de legfeljebb

210 000 EUR

4380 EUR

több mint

210 000 EUR, de legfeljebb

280 000 EUR

5840 EUR

több mint

280 000 EUR, de legfeljebb

350 000 EUR

7299 EUR

több mint

350 000 EUR

A vitatott összeg 1,2%-a plusz 3488 EUR

Ha kettőnél több fél van, a bírósági illetékekről szóló törvény 19a. szakasza alapján 10% és 50% közötti felár kerülhet felszámításra.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Késedelmes fizetés esetén a bírósági illetékekről szóló törvény 31. cikke alapján 22 EUR összegű fix kötbér fizetendő (2017. augusztus 1-i állapot). A bírósági illeték késedelmes megfizetése azonban nem hat ki magára a polgári eljárás lefolytatására. A bírósági eljárás nem függ a bírósági illetékek megfizetésétől – attól teljesen független módon zajlik.

A bírósági illetékek bírósági beszedését a bírósági illetékek behajtásáról szóló törvény (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG) szabályozza. Ha a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az igazságügyi hatóságnak fizetési meghagyást (a bírósági illetékek behajtására vonatkozó végrehajtható okiratot) kell kibocsátania a bírósági illetékek behajtásáról szóló törvény 6 szakaszának a) pontja alapján, további 8 EUR beszedési díj (2014. január 1-i állapot szerint) fizetendő.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A fizetési módokat a bírósági illetékekről szóló törvény 4. szakasza határozza meg. A 4. szakasz szerint a díjak fizethetők ATM funkcióval rendelkező bankkártyával vagy hitelkártyával, az illetékes bíróság számlájára való befizetéssel vagy banki átutalással vagy az adott bíróságon készpénzben történő befizetéssel. A bíróság banki adatai a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Bundesministerium für Justiz) A link külön ablakban nyílik meg.A link új ablakot nyit meghttp://www.justiz.gv.at/ webhelyén a „Gerichte” („Bíróságok”) lapon érhetők el.

Ezenkívül az összes illeték megfizethető beszedéssel, ha a bíróság (vagy általánosságban az osztrák igazságszolgáltatási rendszer) felhatalmazást kapott a bírósági illetékeknek az illetéktartozással rendelkező fél által bejelentett számláról történő beszedésére, és azok bírósági számlára befizetésére. Ebben az esetben a kérelemben (az európai fizetési meghagyás iránti kérelemben) meg kell jelölni azt a számlát, amelyről az illetéket be kell szedni, és a beszedési felhatalmazást, például a „Gebühreneinzug!” („Illetékbeszedés!”) vagy az „AEV!” („A beszedésről szóló rendelet!”) hivatkozás feltüntetésével. Korlátozott felhatalmazás esetén a kérelemben megadható a terhelhető maximális összeg is (a beszedésről szóló rendelet 5. és 6. szakasza [Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung]).

Ha az európai fizetési meghagyás iránti kérelmet az osztrák e-igazságszolgáltatási rendszer (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) használatával nyújtják be, az illetéket beszedéssel kell megfizetni. Ebben az esetben a terhelhető maximális összeg nem határozható meg.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ha a szövetségi hatóságok jogosultak bírósági illetéket kérni a kérelem (az európai fizetési meghagyás iránti kérelem) benyújtásakor, és nincs beszedési felhatalmazás, az illeték befizetésének igazolását (az átutalás igazolása) csatolni kell a kérelemhez (a bírósági illetékekről szóló törvény 4. szakasza). Ha a fizetés bankkártyával, hitelkártyával, az illetékes bíróság számlájára történő befizetéssel vagy átutalással, vagy a fél számlájáról történő beszedéssel történik, az Osztrák Szövetségi Számviteli Ügynökség (Buchhaltungsagentur des Bundes) csak később tájékoztatja az igazságügyi hatóságot a kifizetések bírósági számlán történő jóváírásáról. A bírósági illetékekkel kapcsolatos felhívási eljárás a (teljes) fizetés igazolásának benyújtásával ér véget.

Túlfizetés esetén a túlfizetett bírósági illetékek visszafizetésére (a bírósági illetékek behajtásáról szóló törvény 6. szakaszának c) pontja) vonatkozó igényt öt éven belül lehet benyújtani.

Kapcsolódó link

A link új ablakot nyit megA bírósági illetékekről szóló törvény

Utolsó frissítés: 22/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Lengyelország

Bevezetés

Milyen bírósági illetéket kell fizetni?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A polgári peres eljárásra vonatkozó illetékeket az eljárási költségekről (polgári ügyek) szóló 2005. július 28-i törvény (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Jogi Közlöny, 2014. évi 1025. tétel). Általában minden keresetlevél benyújtásáért illetéket kell fizetni, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott eljárás keretében benyújtott kérelmeket is beleértve. A lengyel jog az előbb említett törvényben (IV. Cím – Költségmentesség) lehetővé teszi, hogy az e költségek alóli mentesülés iránt kérelmet terjesszenek elő.

Milyen bírósági illetéket kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyás esetében arányos illeték fizetendő.

Mennyit kell fizetni?

A tulajdonjoggal kapcsolatos ügyekben arányos illetéket kell fizetni, amelynek összege a jogvita tárgyát képező összeg (vagyis a keresetlevélben megjelölt összeg) 5 %-a; nem lehet azonban kevesebb 30 złotynál vagy több 100 000 złotynál. Az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetében az illeték fele fizetendő.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Az 1964. november 17-i polgári perrendtartás (Jogi Közlöny, 43. szám, 269. tétel) 1262. cikkének (1) bekezdése értelmében a bíróság nem jár el olyan eljárási irat alapján, amelyre vonatkozóan az előírt illetéket nem fizették be. Más szóval az illetéket az eljárási irat (keresetlevél) megfelelő joghatósággal rendelkező bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg kell befizetni, vagy pedig költségmentesség iránti kérelmet kell benyújtani.

Az illeték megfizetése elmaradásának eljárási következményeiről többek között a polgári perrendtartás A link új ablakot nyit meg130. cikke és A link új ablakot nyit meg1302. cikke rendelkezik.

A polgári perrendtartás 130. cikke szerint, ha az eljárási irat (a keresetlevelet is beleértve) az illetékfizetés elmaradása miatt nem vizsgálható, az elnöklő bíró felhívja az adott felet, hogy fizesse be az illetéket egy héten belül, amelynek elmulasztása esetén az eljárási irat visszaküldésre kerül. Ha az eljárási iratot külföldön élő személy nyújtotta be, aki nem jelölt ki képviselőt Lengyelországban, az elnöklő bíró az illeték befizetésére egy hónapnál nem rövidebb határidőt szab meg. Amennyiben az illetéket nem fizetik be az előírt határidőn belül, az eljárási iratot visszaküldik a fél részére. Ha az illetéket az előírt határidőn belül befizetik, az eljárási irat a benyújtása napjától joghatást vált ki.

A polgári perrendtartás 1302 . cikke alapján az ügyvéd vagy szabadalmi ügyvéd által benyújtott olyan eljárási iratot, amely után az illetéket nem fizették meg, fizetési felhívás kibocsátása nélkül visszaküldik, ha az illeték összege állandó vagy az a jogvita tárgyát képező, a fél által megjelölt összeghez igazodik. Amennyiben azonban az eljárási irat után fizetendő illetéket az irat visszautasításáról hozott határozat kézbesítésétől számított egy héten belül befizetik, az irat a benyújtása napjától joghatást vált ki.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A polgári ügyekben irányadó bírósági illetékek megfizetésére vonatkozó szabályozást az igazságügyi miniszternek a polgári ügyekben irányadó bírósági illetékek megfizetésére vonatkozó szabályozásról szóló, 2006. január 31-i A link új ablakot nyit megrendelete (Jogi Közlöny, 27. szám, 199. tétel) tartalmazza, amely a fent említett, az eljárási költségekről (polgári ügyek) szóló törvény végrehajtási rendelete.

A polgári ügyekben a bírósági illetékek nem készpénz formában befizethetők a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság folyószámlájára (a számla adatai beszerezhetők közvetlenül a bíróságtól vagy a bíróság honlapjáról vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról), közvetlenül a bíróság pénztárában vagy illetékbélyegek formájában, amelyek a bíróság pénztárában vásárolhatók meg.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetését, valamint az esetleges szabálytalanságok megoldását követően a bíróság európai fizetési meghagyást bocsát ki.

Utolsó frissítés: 26/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Románia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyást az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza.

A bírósági bélyegilleték-rendszert illetően kérjük, legyen rá figyelemmel, hogy azt a 2013. június 26-tól hatályban lévő 80/2013. sz. sürgősségi rendelet szabályozza. Ezt a jogalkotási aktust azt követően fogadták el, hogy módosították a polgári per lefolytatására vonatkozó keretszabályozást a polgári perrendtartás elfogadása és a polgári törvénykönyv által létrehozott új intézmények érvényesítése révén.

A bírósági bélyegilletéket valamennyi természetes és jogi személy köteles megfizetni a bíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției) és a legfőbb semmítő- és ítélőszék mellett működő ügyészség (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) által nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként.

A bírósági bélyegilleték Romániában online is befizethető, ez az elektronikus fizetési rendszer azonban még a mai napig nem működik.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági bélyegilletéket az elsőfokú per és a jogszabályok szerinti jogorvoslati eljárások után egyaránt be kell fizetni.

A természetes személyek a bélyegilleték megfizetésével kapcsolatban kérelemre kedvezményben, mentességben és részletfizetési lehetőségben részesülhetnek az időközben módosított és kiegészített 193/2008. sz. törvénnyel jóváhagyott, módosított és kiegészített, a polgári ügyekben nyújtott állami jogi segítségnyújtásról szóló 51/2008. sz. sürgősségi kormányrendeletben foglaltak szerint. A jogi személyeknek a 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerint a bírósági bélyegilleték megfizetését illetően fizetési könnyítés engedélyezhető.

Mennyit kell fizetni?

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásáért fizetendő bírósági bélyegilleték összegét a 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet 3. cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 500 román lej értékhatárig - 8%, 20 román lejnél azonban nem lehet kevesebb;
 2. 501 román lej és 5 000 román lej között - 40 román lej + az 500 román lejt meghaladó összeg 7%-a;
 3. 5 001 román lej és 25 000 román lej között - 355 román lej + az 5 000 román lejt meghaladó összeg 5%-a;
 4. 25 001 román lej és 50 000 román lej között - 1 355 román lej + a 25 000 román lejt meghaladó összeg 3%-a;
 5. 50 001 román lej és 255 000 román lej között - 2 105 román lej + az 50 000 román lejt meghaladó összeg 2%-a;
 6. 250 000 román lej felett - 6 105 román lej + a 250 000 román lejt meghaladó összeg 1%-a.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében a bírósági bélyegilleték előre fizetendő. Amennyiben a jogosult nem fizeti be az illetéket a jogszabályban vagy a bíróság által meghatározott határidőn belül, a kérelmet illetékfizetés hiányában érvénytelennek tekintik, vagy azt adott esetben a jogszerűen befizetett bírósági bélyegilleték korlátai között bírálják el. Ezen felül, ha a bírósági bélyegilleték megfizetésével kapcsolatos fizetési könnyítés iránti kérelmet elutasították, és a jogosult az előírt bírósági bélyegilletéket a bíróság által megszabott határidőn belül nem fizeti be, valamint az ügyiratokhoz semmilyen fizetési igazolást nem csatolt, a bíróság a kérelmet illetékfizetés hiányában érvényteleníti.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági bélyegilletéket az illetékfizetésre kötelezett személynek készpénzben, banki átutalással vagy online kell befizetnie a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy adott esetben a jogi személy székhelye szerinti területi közigazgatási szerv külön helyi költségvetési bevételi számlájára, azaz a „bírósági bélyegilletékek és egyéb bélyegilletékek” számlára. A bírósági bélyegilletékként befizetendő összegek átutalásával kapcsolatban felmerült költségeket az adós viseli.

Ha a bírósági bélyegilleték megfizetésére kötelezett személy Romániában sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel, és adott esetben székhellyel sem rendelkezik, a bírósági bélyegilletéket annak a területi közigazgatási szervnek a helyi költségvetési számlájára kell befizetni, amelynek a területén annak a bíróságnak a székhelye található, amely előtt a keresetet megindították vagy a kérelmet benyújtották.

A bírósági bélyegilleték készpénzben a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy adott esetben a jogi személy székhelye szerinti területi közigazgatási szerv illetékekkel és adókkal foglalkozó igazgatóságánál fizethető be.

A bírósági bélyegilleték ezen felül fizethető banki átutalással és online úton is.

Romániában mindezidáig nem hoztak létre a bírósági bélyegilletékek befizetésére szolgáló elektronikus rendszert, habár e befizetési módot a jogszabályok tartalmazzák.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bírósági bélyegilleték befizetéséről szóló bizonylatot, amelyet készpénzfizetés esetén állítanak ki, vagy az átutalási megbízást a kereset előterjesztésével egyidejűleg be kell nyújtani.

A bírósági bélyegilletékre vonatkozó bizonylatnak vagy adott esetben az átutalási megbízásnak nincsen egységes formátuma, azt a befizetés helye szerinti egység által elfogadott formában bocsátják ki.

Amennyiben a bírósági bélyegilletéket azt követően fizetik be, hogy a bíróság e tekintetben felhívást kézbesített a jogosult számára, az utóbbinak a felhívás kézbesítésétől számított tíz napon belül be kell nyújtania az illeték befizetését igazoló okiratot.

A bélyegilleték befizetését igazoló okirat benyújtható személyesen a bíróság székhelyén, vagy postai úton, melynek során meg kell jelölni azt az iratszámot (ügyszámot), amelyre a befizetés történt, mivel ugyanezt az ügyszámot az érintett félnek kézbesített felhívás is tartalmazza.

Utolsó frissítés: 21/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Szlovénia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban alkalmazandó bírósági illetékekről a szlovén bírósági illetékekről szóló törvény (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye) 37/08. szám, 97/10. szám, 63/13. szám, A link új ablakot nyit meg58/14. szám – alkotmánybírósági határozat, A link új ablakot nyit meg19/15. szám – alkotmánybírósági határozat, 30/16. szám és a 10/17–ZPP-E (a polgári perrendtartást módosító törvény); a továbbiakban: ZST-1) rendelkezik, amely a bírósági illetékekről szóló általános jogszabály.

A ZST-1 (6. cikk) jogalapot biztosít a bírósági illetékek készpénzben, elektronikus pénzben és más érvényes fizetési móddal történő befizetésére, ami az európai fizetési meghagyásos eljárás szerinti illetékek megfizetésére szintén vonatkozik. A gyakorlatban a bírósági illeték elektronikusan is befizethető az egyes bankok internetes pénzforgalmi szolgáltatásai révén.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyásos eljárás keretében az egész eljárásra egy egyszeri bírósági illeték alkalmazandó. A bírósági illetéket a jogosultnak kell megfizetnie, és azt az európai fizetési meghagyás iránti kérelemnek a bírósághoz való benyújtásával egyidejűleg be kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyásos eljárásra irányadó bírósági illeték összege, amelyet a jogosultnak a kérelem bírósághoz való benyújtásakor kell megfizetnie, a követelés értékétől függ.

A hányados 1,2 (a ZST-1 szerinti illetékdíjszabás 1301. tarifaszáma), és az illetéket a ZST-1 16. cikkében található táblázat szerint számítják ki. Mivel számos értékosztály létezik, azokat itt nem lehet mind részletesen felsorolni.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a jogosult nem fizeti be időben a bírósági illetéket, a bíróság ennek ellenére lefolytatja az eljárást, a bírósági illetéket pedig szükség esetén behajtja.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A ZST-1 (6. cikk) jogalapot biztosít a bírósági illetékek készpénzben, elektronikus pénzben és más érvényes fizetési móddal történő befizetésére, ami az európai fizetési meghagyásos eljárás szerinti illetékek megfizetésére szintén vonatkozik.

A gyakorlatban a bírósági illeték elektronikusan is befizethető az egyes bankok internetes fizetési szolgáltatásai révén, vagy közvetlenül is befizethető a pénzforgalmi szolgáltatónál vagy a bírósági pénztárban (készpénzben vagy POS-terminálon keresztül).

Minden bank rendelkezik elektronikus fizetést lehetővé tévő saját internetes pénzforgalmi szolgáltatással.

A fizetésre kötelezett személy a bírósági illetéket előre is megfizetheti, vagyis a bírósági eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor, vagy pedig benyújthatja a kérelmet a bíróságon és megvárhatja, amíg a bíróság fizetési felhívást küld számára, amelyben a vonatkozó összeget és a befizetéshez szükséges valamennyi egyéb adatot is megjelölik.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ha a bírósági illetéket a megfelelő referenciaszám feltüntetésével befizetik (amely számról a bíróság a fizetésre kötelezett személyt a fizetési felhívásban tájékoztatja), a fizetésre kötelezett személynek a bíróság felé nem kell igazolnia, hogy megtörtént a befizetés. Ilyen esetekben a bíróság egy speciális elektronikus bankrendszeren (UJPnet) keresztül értesítést kap a befizetésről, amelynél az egyes befizetések azonosítása során döntő jelentőséggel bír a helyes referenciaszám megadása.

Amennyiben azonban a bírósági illetéket a megfelelő referenciaszám feltüntetése nélkül fizették be, a fizetésre kötelezett személynek a bíróság felé igazolnia kell a befizetést. Az ilyen fizetési igazolás érvényességére nem vonatkoznak speciális formai követelmények. A bíróság az ilyen igazolás alapján szükség esetén ellenőrzi a bírósági illeték befizetését az UJPnet platformon (különösen ha a bírósági illetéket nem a bírósági pénztáron keresztül fizették be).

Utolsó frissítés: 01/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Szlovákia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A bírósági illetékekről és a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat után fizetendő illetékről szóló módosított 71/1992. sz. törvény.

A bírósági illetékek fizethetők betéti vagy hitelkártyával, banki átutalással vagy külföldi bank fióktelepénél.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági illetékek a bírósági illetékekről és a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat után fizetendő illetékről szóló módosított 71/1992. sz. törvény 1. szakasza alapján az egyedi aktusok vagy a bírósági eljárás után fizetendők, ha azokra kérelemre kerül sor, valamint a bírósági igazgatási szervek és az ügyészek aktusai után, amelyeket az említett törvény mellékletét képező, a bírósági illetékekről és a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat után fizetendő illetékről szóló táblázat sorol fel.

Illeték az olyan eljárások és aktusok után is fizetendő, amelyeket az illetéket megfizető személy érdekében nem kérelemre folytattak le, illetve hoztak, ha azokat a táblázat kifejezetten felsorolja.

Mennyit kell fizetni?

Az illeték mértékét a táblázat az illetékalap százalékaként vagy állandó összegként tartalmazza. Ha valamely eljárásra meghatározták az illeték mértékét, ez egy fokon lefolytatott eljárásra vonatkozik. Azonos mértékű illeték fizetendő, ha ugyanabban az ügyben fellebbezési eljárásra kerül sor.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás megindítása iránti kérelem után fizetendő illeték mértéke – speciális tarifa hiányában – az eljárás tárgyát képező összeg (kifizetés) vagy a pertárgy értékének 6 %-a, 16,50 eurónál azonban nem lehet kevesebb. A kifogás előterjesztésére ugyanez vonatkozik.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Amennyiben nem fizették be a panasz, az eljárás megindítása iránti kérelem, a fellebbezés vagy a semmisségi panasz után fizetendő illetéket, a bíróság felhívja az illetékfizetésre kötelezett személyt, hogy az általa szabott határidőn belül, jellemzően a felhívás kézhezvételétől számított tíz napon belül fizesse be az illetéket; ha az illetéket a felhívás ellenére nem fizetik be a fenti határidőn belül, a bíróság felfüggeszti az eljárást. Az illetékfizetésre kötelezett személyt a felhívásban ki kell oktatni arról, hogy milyen következményekkel jár az illetékfizetés elmulasztása.

A bíróság nem függeszti fel az eljárást az illetékfizetés elmaradása miatt, ha

 1. már megindította az eljárást,
 2. az eljárás megindítását követően a panaszt vagy a kérelmet kibővítették, vagy azonos tárgyban ellenpanaszt vagy ellenkérelmet terjesztettek elő;
 3. olyan összegű illetéket követel, amely ellentétes a hivatkozott törvény szövegével;
 4. az illetékfizetésre kötelezett személy fizetési kötelezettsége sürgősségi intézkedések elrendelése iránti kérelem benyújtásával összefüggésben merült fel;
 5. a bírósági illeték befizetésére nyitva álló határidőn belül az illeték elengedése iránti kérelmet terjesztettel elő, amelynek a bíróság helyt adott; ha a bíróság az illetéket csak részben engedi el, az illetékfizetésre kötelezett személyt felhívja, hogy fizesse be azt az összeget a bírósági illetékből, amelyet nem engedett el.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bíróságok, a bírósági igazgatási szervek és az ügyészek által felszámítható illetékek befizethetők készpénzben, betéti vagy hitelkártyával, postai átutalási megbízással vagy banki átutalással, vagy külföldi bank fióktelepén. Az illetékeket készpénzben, betéti vagy hitelkártyával, banki átutalással vagy külföldi bank fióktelepén lehet befizetni, a rendszerüzemeltetőként eljáró 100 %-ig állami tulajdonban lévő jogi személy technikai felszerelésének felhasználásával, ha az illetékes szerv teljesíti az ehhez szükséges feltételeket. Az illeték befizethető készpénzben, ha a bíróságok, a bírósági igazgatási szervek és az ügyészek megteremtették ennek feltételeit, feltéve, hogy az illeték összege nem haladja meg ügyenként a 300 eurót, kivéve a 17. tétel alatti illetéket (a cégnyilvántartással kapcsolatos ügyekben), amely akkor is fizethető készpénzben, ha meghaladja a 300 eurót. Ha a bíróságot, a bírósági igazgatási szervet, illetve az ügyészt integrálták a központi illetéknyilvántartási rendszerbe, a postai átutalási megbízással, betéti vagy hitelkártyával, banki átutalással vagy a külföldi bank fióktelepén megfizetett illetéket a rendszerüzemeltető számlájára kell befizetni.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A fizetés teljesülése a fizetés módjától függően megerősíthető a rendes ügyletek során használatos, szokásos fizetési dokumentumokkal, például készpénzfizetési számlával, a postai átutalási megbízásról szóló bizonylattal, bankszámlakivonattal, stb.

Utolsó frissítés: 27/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Svédország

Bevezetés

Svédországban az európai fizetési meghagyás iránti kérelem után fizetendő illetékre vonatkozó szabályozás a következőket foglalja magában:

Az európai fizetési meghagyásról szóló törvény (2008:879) (Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande) 5 § Az európai fizetési meghagyás jogosultjának a kérelem benyújtásáért illetéket kell fizetnie. A kormány az illeték összegére vonatkozóan rendeletet bocsáthat ki.

A kérelem benyújtásáért fizetendő illetéket előre kell megfizetni.

Ha a jogosult nem tesz eleget a kérelmezési illeték megfizetésére irányuló kötelezésnek, a kérelmet elutasítják.

Az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet (2008:892) (Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande) 3 § A kérelmezési illeték befizetésekor a jogosultnak fel kell tüntetnie az ellenérdekű fél személyi azonosító számát vagy szervezeti nyilvántartási számát.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Svédországban az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásáért kérelmezési illetéket kell fizetnie. A kérelem benyújtásáért fizetendő illetéket előre kell megfizetni. Ez azt jelenti, hogy a svéd végrehajtó hatóság (Kronofogdemyndigheten) akkor kezdi meg az európai fizetési meghagyás iránti kérelem feldolgozását, ha a kérelmezési illetéket már befizették. A kérelem benyújtását követően a svéd végrehajtó hatóság végzést küld Önnek, amely tartalmazza a kérelmezési illeték befizetésének módját.

Mennyit kell fizetni?

Jelenleg 300 svéd korona összegű kérelmezési illetéket kell fizetni.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a kérelmezési illetéket nem fizetik be időben, a kérelmet elutasítják, mielőtt annak feldolgozása megkezdődött volna.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Ne fizesse be a kérelmezési illetéket előre. Várja meg ezzel a svéd végrehajtó hatóság levelét, amelyben a befizetéssel kapcsolatos minden résztelet közölni fognak Önnel.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Semmit nem kell tennie azután, hogy az illetéket időben megfizette. A svéd végrehajtó hatóság ellenőrzi a fizetés beérkezését a hatósághoz. A befizetés könyvelését követően a svéd végrehajtó hatóság megkezdi az európai fizetési meghagyás iránti kérelmének feldolgozását.

Utolsó frissítés: 14/12/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Anglia és Wales

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyás a határokon átnyúló nem vitatott polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági határozatra irányuló egyszerűsített eljárás. A határokon átnyúló ügyben legalább az egyik félnek nem abban a tagállamban van a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, mint amely tagállam bírósága előtt a kérelmet benyújtották.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásához bírósági illetéket kell fizetni. Amennyiben betéti kártyával/hitelkártyával kíván fizetni, az érintett kártya adatait tüntesse fel az „Európai fizetési meghagyás iránti kérelem „A” formanyomtatvány” függelékében.

A követelés végrehajtásának szükségessége esetén további bírósági illetéket kell fizetni. A rendelkezésre álló eljárástípusokról további információk érhetők el Anglia és Wales végrehajtással foglalkozó oldalain.

Mennyit kell fizetni?

Az Angliában és Walesben irányadó bírósági illetékek az A link új ablakot nyit megEX50 - Polgári jogi és családjogi bírósági illetékek tájékoztató füzetben találhatók.

A fizetendő illeték összege a követelés értékén alapul.

A tájékozódás megkönnyítése érdekében az alábbi táblázatban szereplő illetékek 2016. november 17. óta helyesek. A bírósági illetékek változhatnak, ezért kérjük, minden esetben ellenőrizze a bíróságon, a jogi képviselőjénél vagy az ügyben érintett más személyeknél vagy szervezeteknél, hogy az adott összeg nem változott-e. Ezek az illetékek font sterlingben (GBP) szerepelnek, az összeg euróban való számításához az összeget át kell váltania azon a napon, amelyen a kérelmet be kívánja nyújtani.

1.1. A pénzösszeg behajtása iránti eljárás megindításakor (a megindítás engedélyezését követően indított eljárásokat is ideértve), ha a követelt összeg:

A fizetendő illeték (£)

a) nem haladja meg a 300 £-ot

35 £

b) meghaladja a 300 £-ot, nem haladja meg azonban az 500 £-ot

50 £

c) meghaladja a 500 £-ot, nem haladja meg azonban az 1 000 £-ot

70 £

d) meghaladja az 1 000 £-ot, nem haladja meg azonban az 1 500 £-ot

80 £

e) meghaladja az 1 500 £-ot, nem haladja meg azonban a 3 000 £-ot

115 £

f) meghaladja a 3 000 £-ot, nem haladja meg azonban az 5 000 £-ot

205 £

g) meghaladja az 5 000 £-ot, nem haladja meg azonban a 10 000 £-ot

455 £

h) meghaladja a 10 000 £-ot, nem haladja meg azonban a 200 000 £-ot

a követelés értékének 5 %-a

i) meghaladja a 200 000 £-ot

10 000 £

További illetéket kell fizetnie, ha kezdeményezi a követelés végrehajtását.

Ha keresetet nyújt be a bírósághoz, bírósági illetéket kell fizetnie. A per különböző szakaszaiban további bírósági illetékek fizetendők. Ön (személyes körülményeitől függően) illetékmentességre (fee remission) lehet jogosult, vagyis elképzelhető, hogy a bírósági illetéket egyáltalán nem, vagy csak részben kell megfizetnie. A mentességet azonban a bírósági eljárás folyamán minden egyes fizetendő illeték tekintetében külön kell kérelmezni. Ha tehát például Ön az első kérelem (a kereset) benyújtásakor igényel illetékmentességet, ennek megítélése esetén csak az első (az eljárás megindításához kapcsolódó) illeték megfizetése alól mentesül. Ennek az az oka, hogy az Ön személyes körülményei a per folyamán változhatnak, és elképzelhető, hogy az eljárás folyamán később már nem lesz jogosult illetékmentességre. Az is megtörténhet azonban, hogy az eljárás során válik illetékmentességre jogosulttá.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a jogosultnak nem sikerült helyesen megadnia a vonatkozó hitelkártya adatait, vagy a fizetés valamely okból meghiúsult, az eljáró bíróság a jogosultnak megküldi az „A bíróság felhívása a jogosulthoz európai fizetési meghagyás iránti kérelem kiegészítésére és/vagy kijavítására” megnevezésű „B” formanyomtatványt, amelyben kéri, hogy a jogosult a bírósági illeték befizetésének lehetővé tétele érdekében adjon meg érvényes hitelkártyaadatokat. A kérelemmel érdemben mindaddig nem foglalkoznak, amíg a megfelelő összeg be nem érkezett.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illeték akkor minősül befizetettnek, ha helyes fizetési adatokat ad meg a bíróságnak. Ennek az elején úgy tud eleget tenni, ha feltüntetni a vonatkozó adatokat az „Európai fizetési meghagyás iránti kérelem „A” formanyomtatvány”-on.

A befizetés általában betéti kártyával/hitelkártyával történik. Nem valószínű, hogy az „A” formanyomtatványon szereplő valamennyi fizetési mód elérhető annál a bíróságnál, amelynél a kérelmet benyújtják. A jogosultnak érdemes felvennie a kapcsolatot a bírósággal, és ellenőrizni, hogy milyen fizetési módok használhatók.

Lehetséges, hogy az illeték telefonon keresztül is befizethető hitelkártyával. Számos bíróság felkészült az ilyen kártyás fizetések fogadására, először azonban érdemes megkérdezni az érintett bíróságot, hogy lehet-e ilyen módon fizetni.

Elektronikus fizetésre csak olyan személy esetében kerülhet sor, aki rendelkezik lakcímmel az Egyesült Királyságban.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ha a kérelmet helyesen nyújtották be, a bíróság kibocsátja az európai fizetési meghagyást („E” formanyomtatvány) a kötelezettnek. Erről ezzel egyidejűleg a jogosultnak is értesítést küld, a fizetési művelet bizonylatával együtt.

A bizonylat jellemzően 8 x 12 cm méretű, és a tetején szerepel a bíróság neve és postacíme, valamint szerepel a befizetett összeg, és a bizonylat alján a befizetés napja és időpontja.

További információért látogasson el A link új ablakot nyit mega határokon átnyúló európai uniós követelések honlapra.

Utolsó frissítés: 04/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Észak-Írország

Az eljárás jelenleg díjmentes.

Utolsó frissítés: 13/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Skócia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Skóciában az európai fizetési meghagyás után fizetendő bírósági illetékekre az alábbi szabályozás vonatkozik:

 • A körzeti bírósági illetékekről szóló, a körzeti bírósági illetékek módosításáról szóló 2018. évi végzéssel módosított 2018. évi végzés.

Az európai fizetési meghagyásra 2019. április 1-től a 2. jegyzék II. részének 6. pontja vonatkozik.

Az európai fizetési meghagyásra 2020. április 1-től a 3. jegyzék II. részének 6. pontja vonatkozik.

Az illetékek elektronikus befizetésére nincsen mód.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelemnek a bíróságnálaz1896/2006/EK rendelet „A” formanyomtatványán történő benyújtásakor egyetlen illetéket kell fizetni, amely fedezi a teljes bírósági eljárást.

Általában nem szükséges, hogy „solicitor” képviselje, és a bírósági illeték sem a „solicitor” díját, sem az iratoknak a védő részére történő kézbesítése költségeit nem foglalja magában.

Az ellentmondás „F” formanyomtatványon történő benyújtása után nem kell illetéket fizetni.

Mennyit kell fizetni?

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelem bíróságon való benyújtása után 129 font sterling fizetendő.

A körzeti bírósági illetékekről szóló módosított 2018. évi végzés, a 2018/481. sz. skót jogszabályi eszköz (Scottish Statutory Instrument 2018/481) 8. cikke értelmében a fél mentesülhet az illeték megfizetése alól, például ha jogosult bizonyos állami ellátásokra, vagy költségmentességre polgári ügyekben.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A körzeti bírósági illetékekről szóló módosított 2018. évi végzés, a 2018/481. sz. skót jogszabályi eszköz (Scottish Statutory Instrument 2018/481) 3. cikkében foglaltak szerint a bíróság nem fogadja be a kérelmet, és illetékfizetés hiányában nem köteles eljárni.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illeték befizethető:

 • Csekken - A „The Scottish Courts and Tribunals Service” (a skót bírósági szolgálat) nevére kiállítva
 • Betéti kártyával és hitelkártyával - kérjük, ellenőrizze, hogy az adott bíróság milyen típusú kártyát fogad el, és hogy lehet-e telefonon keresztül fizetni.
 • Postai átutalási megbízással - A „The Scottish Courts and Tribunals Service” (a skót bírósági szolgálat) nevére
 • Készpénzben - postai úton történő befizetés esetén nem tanácsos készpénzben fizetni

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bíróság az 1896/2006/EK rendelet „A” formanyomtatványán benyújtott kérelmet az illeték megfizetése esetén fogadja be. Az iratokat a bírósághoz a fizetéssel egyidejűleg kell benyújtani vagy megküldeni. A bíróság ezt követően a következő eljárási lépésként átadja vagy kiküldi a „B”, „C”, „D” vagy „E” formanyomtatványt. Fizetési igazolásra nincsen szükség.

Utolsó frissítés: 03/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.