Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Šis dalykas reglamentuojamas Belgijos teismų kodekso (pranc. Code judiciaire) 1017–1022 straipsniuose ir to kodekso 953 straipsnyje dėl liudytojo užmokesčio sumokėjimo. Jis taip pat reglamentuojamas Belgijos registracijos, hipotekos ir teismo kanceliarijos mokesčių kodekse (pranc. Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), ypač 142 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose, taip pat 268 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose dėl registracijos mokesčių.

Kokie mokesčiai taikytini?

Belgijos teismų kodekso 1018 straipsnyje nurodytas išlaidų pobūdis:

1° Teismo kanceliarijos, registracijos ir kiti mokesčiai. Teismo kanceliarijos mokesčiai – tai, be kita ko, įtraukimo į sąrašus mokesčiai, dokumentų rengimo mokesčiai ir mokesčiai už patvirtintas kopijas (žr. Belgijos registracijos, hipotekos ir teismo kanceliarijos mokesčių kodekso 268 straipsnį ir tolesnius straipsnius). Įtraukimo į sąrašus mokestis yra 30–100 EUR, priklausomai nuo teismo. Dokumentų rengimo mokestis yra 35 EUR.

Registracijos mokesčiai mokami už sprendimus bylose, kuriose pagrindinė suma yra didesnė negu 12 500 EUR (neįskaitant teismo mokesčių). Šie mokesčiai sudaro 3 proc.minėtos sumos.

2° Teismo procesų išlaidos ir atitinkami užmokesčiai ir atlygiai.

3° Teismo sprendimo patvirtintos kopijos išlaidos: 0,85–5,75 EUR už psl.

4° Įrodymų pateikimo ar gavimo priemonių išlaidos, įskaitant užmokestį ekspertams ir kitiems liudytojams. 1972 m. liepos 27 d. Karališkuoju dekretu ši suma buvo nustatyta 200 BEF vienam liudytojui ir dabar atitinka apie 5 EUR.  Prie šios sumos pridedama išmoka už atvykimą (0,0868 EUR už kilometrą).

Jeigu kviečiamas liudytojas-ekspertas, jis gali laisvai nustatyti savo išlaidas ir užmokestį. Tačiau turi būti aiškiai nurodytas apskaičiavimo metodas, prireikus (pavyzdžiui, jeigu išlaidos buvo patirtos be reikalo) šią sumą teismas gali sumažinti, atlikdamas išsamų teismo išlaidų vertinimą.

5° Teisėjų, teismo darbuotojų ir šalių atvykimo ir pragyvenimo išlaidos, jeigu teismas nurodė jiems vykti į kitą vietą, ir veiksmų atlikimo išlaidos, jeigu jos buvo patirtos vien bylos teisminio nagrinėjimo tikslais.

6° Bylos parengimo mokestis (Belgijos teismų kodekso 1022 straipsnis). Šį mokestį sumoka bylą pralaimėjusi šalis, tai yra vienkartinis įnašas, kuriuo prisidedama prie bylą laimėjusios šalies teisinių išlaidų ir mokesčių. Sumos grindžiamos vartotojų kainų indeksu ir, jeigu indeksas pakils ar sumažės 10 procentinių punktų, jos bus didinamos arba mažinamos 10 procentinių punktų.

Reikalavimo suma

Pagrindinė
suma

Mažiausia
suma

Didžiausia
suma

250,00 EUR arba mažiau

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01–750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01–2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

750,01–5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5 000,01–10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10 000,01–20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20 000,01–40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40 000,01–60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60 000,01–100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100 000,01–250 000,00 EUR

600,00 EUR

1.200,00 EUR

12 000,00 EUR

250 000,01–500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500 000,01–1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR arba daugiau

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nepiniginiai reikalavimai

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Darbo bylų teismas (specialios normos)

Reikalavimo suma

Pagrindinė
suma

Mažiausia
suma

Didžiausia
suma

250,00 EUR arba mažiau

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR arba mažiau

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2 500,00 EUR arba mažiau

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2 500,01 EUR arba daugiau

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nepiniginiai reikalavimai

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Pagal Belgijos teismų kodekso 1734 straipsnį skiriamo ombudsmeno mokesčiai, atlygis ir išlaidos.

Kiek turiu mokėti?

Atsižvelgiant į pirmiau minėtą informaciją, mokėtina suma visiškai priklauso nuo kiekvienos bylos, nuo to, ar ją laimite jūs, ar buvo kviečiami liudytojai-ekspertai, ar buvo šaukiami kiti liudytojai, ar teisėjai turėjo vykti į užsienį, ar dalyvavo ombudsmenas ir kt.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismo kanceliarijos mokesčiai turi būti sumokami iš anksto, priešingu atveju byla neįtraukiama į sąrašą.

Liudytojai-ekspertai, prieš pradėdami darbą, visada reikalauja avansinio mokėjimo.

Jeigu prašote apklausti liudytoją, pirmiausia teismo darbuotojui turite sumokėti atitinkamą sumą. Jeigu šios sumos nesumokate, daroma prielaida, kad liudytojo apklausos nebeprašote.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokėjimą galima atlikti kredito pervedimu arba pavedimu, elektroniniu pervedimu, grynaisiais pinigais arba čekiu, mokėtinu teismo kanceliarijai (pastaroji galimybė taikoma tik praktikuojantiems teisininkams ir teismo antstoliams).

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Mokėjimo įrodymas turi būti laikomas saugioje vietoje, kad pareikalavus jį būtų galima nedelsiant pateikti.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.