Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek reikės mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Procesinis reglamentas, kuriuo reglamentuojamas Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas Kipre, yra 2008 m. birželio 12 d. įsigaliojęs 2008 m. procesinis reglamentas dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros (7/2008).

Kokie mokesčiai taikytini?

Minėto procesinio reglamento 25 straipsnyje numatyta, kad mokėtini teismo mokesčiai neturi viršyti už įprastą civilinį procesą imamų teismo mokesčių, kaip numatyta atitinkamoje skalėje, išdėstytoje VIII priedo H formoje (pateikta toliau).

Kiek reikės mokėti?

Žr. atsakymą į klausimą Nr. 2.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu teismo mokesčiai nebus sumokėti, jūsų prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą nebus nagrinėjamas.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti per Kipro Centrinį Banką.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Kai Centrinis Bankas apylinkės teismui kvitu patvirtina, kad gavo pervedimą, byla perduodama kompetentingam teisėjui, kuris, jeigu sąlygos yra įvykdytos, nurodo vykdyti Europos mokėjimo įsakymą.

VIII PRIEDAS

TEISMO MOKESČIAI

H forma

2008 m. procesinio reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros

25 straipsnio 2 dalis

Duomenų elementas

Žyminis mokestis (EUR)

a) Kai reikalaujama suma arba ginčo dalyko vertė

viršija 100 EUR, bet neviršija 500 EUR

17,00

b) Kai reikalaujama suma arba ginčo dalyko vertė

viršija 500 EUR, bet neviršija 2 000 EUR

31,00

c) Kai reikalaujama suma arba ginčo dalyko vertė

viršija 2 000 EUR, bet neviršija 10 000 EUR

48,00

d) Kai reikalaujama suma arba ginčo dalyko vertė

viršija 10 000 EUR, bet neviršija 50 000 EUR

94,00

e) Kai reikalaujama suma arba ginčo dalyko vertė

viršija 50 000 EUR, bet neviršija 100 000 EUR

154,00

f) Kai reikalaujama suma arba ginčo dalyko vertė

viršija 100 000 EUR, bet neviršija 500 000 EUR

256,00

g) Kai reikalaujama suma arba ginčo dalyko vertė

viršija 500 000 EUR, bet neviršija 2 000 000 EUR

342,00

h) Kai reikalaujama suma arba ginčo dalyko vertė

viršija 2 000 000

427,00

Jeigu po ieškinio pareiškimo pareiškėjo prašoma suma padidėja, turi būti sumokamas mokesčių skirtumas.

Jeigu ginčo dalyko vertė padidėja, nes pareiškiamas priešieškinis, mokesčių skirtumą turi sumokėti atsakovas (priešieškinį teikiantis asmuo).

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.