Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Europos mokėjimo įsakymas yra supaprastinta tvarka teismo sprendimams dėl neginčytinų reikalavimų tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose gauti. Tarpvalstybinė byla yra tokia, kurios bent vienos iš šalių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, negu ta, kurios teisme pareiškiamas ieškinys.

Kokie mokesčiai taikytini?

Siekiant pateikti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, reikia sumokėti teismo mokesčius. Jeigu norite mokėti debetine ar kreditine kortele, atitinkami kortelės duomenys turėtų būti nurodyti „Prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą A formos“ priede.

Jeigu prireiktų reikalavimą priverstinai įvykdyti, reikės sumokėti papildomą teismo mokestį. Daugiau informacijos apie procedūrų, kuriomis galima pasinaudoti, rūšis galima rasti tinklalapiuose, susijusiuose su priverstiniu vykdymu Anglijoje ir Velse.

Kiek turiu mokėti?

Teismo mokesčiai Anglijoje ir Velse nurodyti lankstinuke EX50 - Civilinių ir šeimos bylų teismo mokesčiai

Mokėtinas mokestis grindžiamas ieškinio verte.

Patogumo sumetimais toliau pateiktoje lentelėje išdėstyti nuo 2016 m. lapkričio 17 d. taikomi mokesčiai. Teismo mokesčiai kinta, todėl turėtumėte visada pasitikslinti teisme, pas teisinį atstovą ir kitus susijusius asmenis ar organizacijas, ar mokesčio dydis vis dar toks pat. Šie mokesčiai nurodyti svarais sterlingų (GBP), siekiant apskaičiuoti ekvivalentą eurais turi būti taikomas dienos, kurią norite pateikti prašymą, valiutos keitimo kursas.

1.1. Pradedant procesą (įskaitant procesą, pradedamą davus leidimą) tam tikrai sumai išieškoti, kai suma, kurią siekiama išieškoti:

Mokėtinas mokestis (GBP)

a) Neviršija 300 GBP

35 GBP

b) Viršija 300 GBP, bet neviršija 500 GBP

50 GBP

c) Viršija 500 GBP, bet neviršija 1 000 GBP

70 GBP

d) Viršija 1 000 GBP, bet neviršija 1 500 GBP

80 GBP

e) Viršija 1 500 GBP, bet neviršija 3 000 GBP

115 GBP

f) Viršija 3 000 GBP, bet neviršija 5 000 GBP

205 GBP

g) Viršija 5 000 GBP, bet neviršija 10 000 GBP

455 GBP

h) Viršija 10 000 GBP, bet neviršija 200 000 GBP

5% ieškinio vertės

i) Viršija 200 000 GBP

10 000 GBP

Jeigu norite reikalavimą priverstinai įvykdyti, reikia sumokėti papildomą mokestį.

Norėdami pateikti prašymą teismui, privalote sumokėti teismo mokestį ir įvairiais bylos etapais mokėti kitus teismo mokesčius. Jūs galite turėti teisę į „atleidimą nuo mokesčio“ (tai priklauso nuo jūsų asmeninių aplinkybių), tai reiškia, kad jums gali nereikėti mokėti teismo mokesčio arba gali tekti sumokėti tik jo dalį. Tačiau privalote kreiptis dėl atleidimo nuo kiekvieno teismo proceso metu mokėtino mokesčio atskirai. Pvz., jei kreipiatės dėl atleidimo nuo mokesčio tik pirmą kartą pareiškę ieškinį, būsite atleistas tik nuo šio pirmojo „bylos iškėlimo“ mokesčio. Taip yra todėl, kad nagrinėjant bylą teisme jūsų asmeninės aplinkybės gali pasikeisti, todėl vėliau galite nebeatitikti atleidimo nuo mokesčio reikalavimų. Taip pat galite įgyti teisę į atleidimą nuo mokesčio vykstant bylos nagrinėjimui.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas tinkamai neįrašo kreditinės kortelės duomenų arba dėl kokios nors priežasties atlikti mokėjimo nepavyksta, teismas ieškovui išsiunčia B formą „Prašymas ieškovui papildyti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir (arba) pašalinti jo trūkumus“, kurioje paragina pateikti galiojančios kreditinės kortelės duomenis, kad būtų galima sumokėti teismo mokesčius. Jeigu tinkamo mokėjimo negaunama, prašymas toliau neapdorojamas.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokestis sumokamas pateikiant teismui tinkamus mokėjimo duomenis. Iš pradžių šį veiksmą reikėtų atlikti nurodant atitinkamus duomenis „Prašyme išduoti Europos mokėjimo įsakymą, A formoje“.

Mokėjimas paprastai atliekamas debetine arba kreditine kortele. Tikėtina, kad teisme, kuriame teikiamas prašymas, bus galimi ne visi A formoje nurodyti mokėjimo būdai. Ieškovas turėtų susisiekti su teismu ir patikrinti, kurį mokėjimo būdą galima naudoti.

Mokėjimą taip pat gali būti įmanoma atlikti kreditine kortele telefonu. Daugelis teismų turi priemones tokiu būdu priimti kreditines korteles, tačiau pirmiausia reikia susisiekti su atitinkamu teismu, kad jis patvirtintų, jog mokėjimą galima atlikti tokiu būdu.

Elektroniniu būdu mokėjimą gali atlikti tik adresą Jungtinėje Karalystėje turintis asmuo.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu prašymas buvo tinkamai pateiktas, teismas atsakovo atžvilgiu išduoda Europos mokėjimo įsakymą (E formą). Tuo pačiu metu ieškovui išsiunčiamas pranešimas apie išdavimą, kartu su mokėjimo operacijos kvitu.

Kvitas paprastai būna 8 x 12 cm ir jo viršuje būna nurodytas teismo pavadinimas ir pašto adresas, o apačioje – sumokėta suma ir mokėjimo data bei laikas.

Daugiau informacijos žr. adresu Europos Sąjungos tarpvalstybiniai ieškiniai.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.