Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Estija

Jeigu žyminis mokestis turi būti sumokėtas remiantis teismo sprendimu, jį privaloma sumokėti į teismo sprendime nurodytą sąskaitą naudojant tame sprendime nurodytą nuorodos numerį.

Turinį pateikė
Estija

Įvadas

Jeigu prašymą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą teikiate Estijos teismui, privalote sumokėti tą patį žyminį mokestį, kaip ir teikdami nacionalinį prašymą. Žyminiai mokesčiai ir kitos procesinės išlaidos reglamentuojami Civilinio proceso kodekse ir Žyminių mokesčių įstatyme. Teismui mokėtinus žyminius mokesčius ir procesines išlaidas galima atlyginti tik banko pavedimu.

Kokius mokesčius reikia sumokėti?

Kai teikiate prašymą, privalote sumokėti žyminį mokestį procesinėms išlaidoms padengti. Procedūros metu taip pat gali būti patiriamos kitos procesinės išlaidos, pvz., procesinių dokumentų įteikimo ir vertimo žodžiu arba raštu išlaidos.

Kiek turėsiu sumokėti?

Jeigu prašymą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą teikiate Estijos teismui, privalote sumokėti tą patį žyminį mokestį kaip ir teikdami nacionalinį prašymą. Žyminio mokesčio dydis priklauso nuo reikalaujamos pinigų sumos. Pavyzdžiui, už 500 EUR vertės ieškinį turėsite sumokėti 140 EUR žyminį mokestį, už 1 000 EUR vertės ieškinį turėsite sumokėti 245 EUR žyminį mokestį, už 1 500 EUR vertės ieškinį turėsite sumokėti 280 EUR žyminį mokestį, o už 2 000 EUR vertės ieškinį turėsite sumokėti 315 EUR žyminį mokestį.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Žyminį mokestį privalote sumokėti iš anksto, teikdamas prašymą. Jeigu žyminio mokesčio nesumokate, teismas jums suteikia galimybę jį sumokėti iki teismo nurodyto termino. Jeigu iki to termino žyminio mokesčio nesumokate, teismas jūsų prašymą palieka nenagrinėtą.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Žyminius mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu. Kreditinės kortelės nepriimamos. Visų teismams skirtų mokėjimų gavėja yra Finansų ministerija.

Jeigu žyminį mokestį sumokate iš anksto, privalote naudoti mokėjimo nurodymo pranešimo laukelį, kuriame reikia kuo tiksliau apibūdinti procedūrą, už kurią mokate žyminį mokestį. Jei prašymą teikiate naudodamas viešą elektroninę pateikimo priemonę, žyminį mokestį galite sumokėti toje pačioje aplinkoje naudodami internetinę nuorodą į bankininkystės paslaugas. Jeigu žyminis mokestis turi būti sumokėtas remiantis teismo sprendimu, jį privaloma sumokėti į teismo sprendime nurodytą sąskaitą naudojant tame sprendime nurodytą nuorodos numerį.

Daugiau informacijos apie žyminių mokesčių sąskaitas ir teismų numerius galima rasti Estijos teismų svetainėje.

Ką turiu daryti atlikęs mokėjimą?

Turite pateikti teismui informaciją, kuria būtų patvirtinamas žyminio mokesčio sumokėjimas, kad teismas galėtų patikrinti žyminio mokesčio gavimą. Ši informacija yra tokia: žyminį mokestį mokančio asmens vardas ir pavardė, informacija apie banką ir sąskaitą, į kurią buvo sumokėtas žyminis mokestis, taip pat sumokėta suma ir mokėjimo data. Teismas mokėjimo gavimą gali patikrinti elektroniniu būdu, t. y. jūs neprivalote pateikti mokėjimo nurodymo, kuriuo būtų patvirtinamas žyminio mokesčio sumokėjimas. Tačiau prireikus teismas gali jo paprašyti.

Paskutinis naujinimas: 14/12/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.