Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Estija

Turinį pateikė
Estija

Įvadas

Jeigu prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą teikiate Estijos teismui, turite sumokėti tą patį valstybinį mokestį, tarsi teiktumėte nacionalinį prašymą. Valstybiniai mokesčiai ir kitos proceso išlaidos reglamentuojami Civilinio proceso kodekse ir Valstybinių mokesčių įstatyme.

Kokie mokesčiai taikytini?

Kai teikiate prašymą, turite sumokėti valstybinį mokestį proceso išlaidoms padengti. Be to, jums gali tekti padengti procesinių dokumentų įteikimo proceso metu išlaidas (išlaidos siekia maždaug 40–70 EUR už teismo antstolio pagalbą, jeigu dokumentai įteikiami Estijoje, arba turi būti padengiamos vertimo išlaidos, jeigu dokumentai įteikiami užsienyje). Kitų išlaidų nėra.

Kiek turiu mokėti?

Jeigu prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą teikiate Estijos teismui, valstybinis mokestis, kurį jums teks sumokėti, yra toks pats, tarsi teiktumėte nacionalinį prašymą, t. y. 3% viso reikalavimo sumos (reikalaujamų pinigų sumos, t. y. pagrindinio reikalavimo ir papildomų reikalavimų sumos), tačiau ne mažiau kaip 65 EUR.

Jeigu pagreitinta mokėjimo įsakymo procedūra keičiama į paprastą ieškinį, turite sumokėti papildomą valstybinį mokestį, atitinkantį sumą, kurios nepadengia valstybinis mokestis, kurį sumokėjote prašydamas taikyti pagreitintą mokėjimo įsakymo procedūrą. Už ieškinį mokamo valstybinio mokesčio dydis priklauso nuo reikalaujamos pinigų sumos. Pavyzdžiui, už ieškinyje nurodytą 350 EUR neviršijantį reikalavimą turite sumokėti 100 EUR, už 351–500 EUR reikalavimą – 140 EUR, už 501–750 EUR reikalavimą – 175 EUR ir t. t. (pagal 2022 m. gegužės 16 d. duomenis galiojantys tarifai).

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Valstybinį mokestį turite sumokėti avansu, teikdamas prašymą. Jeigu valstybinio mokesčio nesumokate, teismas jums suteikia galimybę jį sumokėti iki teismo nurodyto termino. Jeigu iki to termino valstybinio mokesčio nesumokate, teismas jūsų prašymą palieka nenagrinėtą.

Jeigu pateikiate prašymą pagreitintą mokėjimo įsakymo procedūrą pakeisti į ieškinį, ieškinys nepriimamas, kol nesumokate papildomo valstybinio mokesčio už ieškinį.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Valstybinius mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu. Kreditinės kortelės nepriimamos. Visų teismams skirtų mokėjimų gavėja yra Finansų ministerija.

Kaip valstybinei institucijai arba valstybės įsteigtam fondui skirtų mokėjimo pavedimų gavėja turi būti nurodyta Finansų ministerija, taip pat turi būti nurodytas einamosios sąskaitos numeris.

Kiekviena institucija turi nuosavą numerį, kuriuo remdamasi Iždo tarnyba perveda gautą sumą į atitinkamos institucijos e valdžios iždo sąskaitą.

Daugiau informacijos apie valstybinių mokesčių sąskaitas ir teismų numerius galima rasti Estijos teismų interneto svetainėje.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Turite pateikti teismui informaciją, kuria būtų patvirtinamas valstybinio mokesčio sumokėjimas, kad teismas galėtų patikrinti valstybinio mokesčio gavimą. Ši informacija yra tokia: valstybinį mokestį mokančio asmens vardas ir pavardė, informacija apie banką ir sąskaitą, į kurią buvo sumokėtas valstybinis mokestis, taip pat sumokėta suma ir mokėjimo data. Teismas mokėjimo gavimą gali patikrinti elektroniniu būdu, t. y. jūs neprivalote pateikti mokėjimo nurodymo, kuriuo būtų patvirtinamas valstybinio mokesčio sumokėjimas. Tačiau prireikus teismas gali jo paprašyti.

Paskutinis naujinimas: 24/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.