Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Įvadas

Jeigu esate privatus asmuo ir jūs arba jūsų advokatas pateikiate prašymą teismui išduoti Europos mokėjimo įsakymą (Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 A forma), turite sumokėti nacionalinėje teisėje numatytas atitinkamas teismo išlaidas. Jeigu prašymą pateikiate asmeniškai, be advokato, jūs atleidžiamas nuo advokato mokesčių mokėjimo avansu (žr. Reglamento 26 konstatuojamąją dalį). Jeigu jūsų prašymas priimamas ir išduodamas Europos mokėjimo įsakymas (Reglamento E forma), o paskui nepateikiama prieštaravimų ir įsakymas paskelbiamas vykdytinu (G forma), jūs gausite vykdomąjį dokumentą ir turėsite sumokėti patvirtintos kopijos mokestį (gr. télos apográfou), priklausantį nuo reikalavimo rūšies (pagal Žyminių mokesčių kodeksą (Kódika Telón Chartosímou)).

Kokie mokesčiai taikytini?

Kai teikiate A formą, turite sumokėti žyminį mokestį (gr. télos chartosímou – prašymas antspauduojamas, žr. Žyminių mokesčių kodeksą) ir teismo žyminį mokestį (télos dikastikoú ensímou – turite įsigyti teismo ženklą arba pateikti B tipo kvitą iš mokesčių tarnybos (DOY) (jei elektronine forma, juos reikia pridėti prie bylos, žr. Įstatymą Nr. 3978/1912 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4093/2012 63Ι straipsnio IC1 dalimi): jei prašoma suma viršija 200 EUR, reikalavimo sumai taikomas 0,008 proc. mokestis ir parafiskalinis mokestis. Be to, suma, apskaičiuojama atsižvelgiant į reikalavimo sumą, mokama nacionalinėms institucijoms.

Kiek turiu mokėti?

Pagal minėtuosius teisės aktus teismo išlaidų suma apskaičiuojama remiantis suma, dėl kurios prašoma įsakymo.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismas nenagrinės jūsų prašymo dėl Europos mokėjimo įsakymo arba dėl vykdytinu paskelbto Europos mokėjimo įsakymo vykdymo.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Tik asmeniškai teismui, kuriam teikiama A forma arba iš kurio pagal G formą prašoma vykdomojo dokumento. Šiuo metu elektroninio teismo išlaidų mokėjimo nenumatyta.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Turite pateikti prašymą teismui.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.