Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Airija

Turinį pateikė
Airija

Nacionaliniai teismo mokesčių mokėjimo reglamentavimo aktai yra šie:

S.I. Nr. 22, 2014 m.

S.I. Nr. 23, 2014 m.

S.I. Nr. 24, 2014 m.

Šiuo metu įsakymuose dėl Airijos teismo mokesčių nenurodytas mokestis už prašymus išduoti Europos mokėjimo įsakymą. Todėl savo prašymą turėtumėte perduoti be mokesčio.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.