Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas
Ieškinio pareiškimas civilinių bylų teisme (pranc.  saisine du juge civil) yra nemokamas, mokamos tik dokumentų įteikimo išlaidos ir teisinio atstovavimo išlaidos. Iš esmės  civilinių bylų teismo lygmeniu mokesčiai nemokami. Kai paskelbiamas teismo sprendimas, vėliau gali būti patiriamos su sprendimo vykdymu susijusios išlaidos ir išlaidos, kurias prašo padengti bylą laimėjusi šalis.
Paskutinis naujinimas: 15/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.