Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Malta

Turinį pateikė
Malta

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turėčiau daryti sumokėjęs?

Įvadas

Šiai procedūrai taikytini mokesčiai numatyti Maltos įstatymų 12 skyriaus B tarifo, Organizavimo ir civilinio proceso kodekso, 1 straipsnio 2 dalyje, 2 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 dalyje.

Kanceliarijos mokesčio elektroninėmis priemonėmis sumokėti negalima.

Kokie mokesčiai taikytini?

Mokėjimo reikalaujama už toliau nurodytas formas:

A forma – prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą

D forma – sprendimas atmesti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą

E forma – Europos mokėjimo įsakymas

F forma – prieštaravimas Europos mokėjimo įsakymui

G forma – vykdytinumo patvirtinimas

Kiek turiu mokėti?

A forma – prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą: 30,00 EUR kanceliarijos mokestis ir 7,20 EUR už kiekvieną pranešimą atsakovui (-ams) ir ieškovui apie D ar E formas

F forma – prieštaravimas Europos mokėjimo įsakymui: 30,00 EUR kanceliarijos mokestis ir 7,20 EUR už kiekvieną pranešimą ieškovui

G forma – vykdytinumo patvirtinimas: 20,00 EUR kanceliarijos mokestis

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Forma nebus tvarkoma, kol bus atliktas mokėjimas

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčiai gali būti sumokami į toliau nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos turėtojo pavadinimas

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (Tarptautinė banko sąskaita)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nacionalinis banko kodas

SORT CODE 01100

Sąskaitos numeris

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT kodas

MALTMTMT

Banko pavadinimas

CENTRAL BANK OF MALTA

Banko adresas

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Sąskaitos valiuta

EURO

Ką turėčiau daryti sumokėjęs?

Turėtumėte pateikti banko, per kurį buvo atlikta operacija, išduotą kvitą.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.