Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Malta

Turinį pateikė
Malta

Įvadas

Šiai procedūrai taikomi mokesčiai nustatyti Maltos įstatymų (Organizavimo ir civilinio proceso kodekso) 12 skyriaus B tarifų skirsnio 1 straipsnio 2 dalyje, 2 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 dalyje.

Registracijos mokestis negali būti mokamas elektroninėmis priemonėmis.

Kokie mokesčiai taikytini?

Mokėti reikia už šias formas:

A forma – prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą

D forma – sprendimas atmesti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą

E forma – Europos mokėjimo įsakymas

F forma – prieštaravimas Europos mokėjimo įsakymui

G forma – teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu

Kiek tai kainuos?

A forma – prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą: 30,00 EUR registracijos mokestis ir 7,20 EUR už kiekvieną pranešimą atsakovui (-ams) ir D arba E formoje nurodytam ieškovui

F forma – prieštaravimas Europos mokėjimo įsakymui: 30,00 EUR registracijos mokestis ir 7,20 EUR už kiekvieną pranešimą ieškovui

G forma – teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu: 20,00 EUR registracijos mokestis

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kol nebus atliktas mokėjimas, forma nebus tvarkoma.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčiai gali būti mokami į šią banko sąskaitą:

Sąskaitos turėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas):

TEISMO PASLAUGŲ AGENTŪRA

IBAN (tarptautinis banko sąskaitos numeris)

MT94VALL22013000000050011428265

Nacionalinis banko kodas

SORT CODE 22013

Sąskaitos numeris

50011428265

BIC / SWIFT kodas

VALLMTMT

Banko pavadinimas

BANK OF VALLETTA

Banko adresas

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Sąskaitos valiuta

EUR

Ką daryti atlikus mokėjimą?

Turėtumėte pateikti kvitą, išduotą sandorį atlikusio banko.

Paskutinis naujinimas: 05/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.