Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (2008 m. gruodžio 12 d. įsigaliojęs Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006), kreditoriams sudaromos sąlygos pagal vienodą standartinėmis formomis grindžiamą procedūrą išieškoti sumas pagal neginčytinus tarpvalstybinius civilinės ir komercinės teisės reikalavimus. Taikant šią procedūrą šalys neprivalo dalyvauti teismo posėdyje. Reglamentas taikomas tarp visų ES valstybių narių, išskyrus Daniją.

Teismų taryba (nyderlandų k. Raad voor de rechtspraak) Hagos apylinkės teismą (Rechtbank Den Haag) paskyrė kaip vienintelį apylinkės teismą, kompetentingą nagrinėti Europos mokėjimo įsakymo bylas. Jeigu pateikiamas prieštaravimo pareiškimas, procesas gali būti tęsiamas pagal įprastas teritorinės jurisdikcijos reglamentavimo normas.

Siekiant pateikti prašymą pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, turi būti naudojama A forma. Ši forma visomis Europos Sąjungos kalbomis pateikiama Europos Komisijos interneto svetainėje.

Forma

Prašymai Hagos apylinkės teismui gali būti teikiami tik nyderlandų kalba.

Prašymai pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą gali būti siunčiami šiuo adresu:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Daugiau informacijos galima gauti paskambinus teismo Bendrųjų reikalų kanceliarijai (nyd. griffie Algemene Zaken) telefonu +31 (0)70-381 22 64.

Kokie mokesčiai taikytini?

Mokesčiai priklauso nuo pagrindinio ieškinio sumos. Taip pat žr.: Kiek turiu mokėti?

Kiek turiu mokėti?

2019 m. taikytinų mokesčių apžvalga pateikta toliau.

Ieškinio arba prašymo pobūdis / suma

Teismo mokestis nefiziniams asmenims

Teismo mokestis fiziniams asmenims

Teismo mokestis nepriteklių patiriantiems asmenims

Teismo mokestis už rajono bylų nagrinėjimą teisme

Bylos, susijusios su ieškiniu arba prašymu, kurio suma

nenustatyta arba

neviršija 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Bylos, susijusios su ieškiniu arba prašymu, kurio suma viršija 500 EUR, bet neviršija 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Bylos, susijusios su ieškiniu arba prašymu, kurio suma viršija 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Teismo mokestis už kitų, ne rajono, bylų nagrinėjimą teisme

Bylos, susijusios su ieškiniu arba prašymu, kurio suma

nenustatyta arba

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Bylos, susijusios su ieškiniu arba prašymu, kurio suma neviršija 100 000 EUR

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Bylos, susijusios su ieškiniu arba prašymu, kurio suma viršija 100 000 EUR

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Daugiau informacijos žr. toliau nurodytose interneto svetainėse: Rechtspraak.nl (Nyderlandų teismų sistema) ir Raad voor Rechtsbijstand (Teisinės pagalbos taryba).

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu teismo mokesčiai nebus sumokėti laiku, prašymas gali nebūti toliau nagrinėjamas ir byla bus nutraukta.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Pareiškėjas gauna sąskaitą teismo mokesčiams sumokėti. Mokėjimą galima atlikti banko pavedimu.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Sumokėjęs teismo mokesčius, turėtumėte palaukti, kol Hagos apylinkės teismas suteiks tolesnę informaciją.

Reglamente, kuriuo nustatoma Europos mokėjimo įsakymo procedūra, numatyta, kad teismas Europos mokėjimo įsakymą išduoda kuo greičiau, paprastai per 30 dienų nuo prašymo pateikimo.

Susijusios nuorodos

2019 m. taikytini mokesčiai

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.