Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųispanųvokiečiųestųanglųprancūzųitalųlatviųmaltiečiųportugalųsuomių.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Įvadas

Kokie teismo mokesčiai renkami?

Kiek turėčiau mokėti?

Kas bus, jei nesumokėsiu laiku?

Kaip sumokėti teismo mokestį

Ką daryti toliau

Įvadas

Mokesčiai civiliniame procese reglamentuojami 2005 m. liepos 28 d. Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatymu (suvestinė redakcija: Įstatymų leidinys, 2014 m., 1025 punktas). Paprastai mokestis yra mokėtinas už bet kokį pateiktą reikalavimo pareiškimą, įskaitant reikalavimus, kurie pateikiami vykdant procedūrą, reglamentuojamą 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1896/2006, nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (toliau – EMĮ). Lenkijos teisėje – minėtame įstatyme (IV antraštinė dalis. Atleidimas nuo teismo išlaidų) numatyta galimybė pateikti prašymą dėl atleidimo nuo šių išlaidų.

Kokie teismo mokesčiai renkami?

Pagal EMĮ taikytinas mokestis yra proporcinis.

Kiek turėčiau mokėti?

Proporcinis mokestis renkamas bylose dėl nuosavybės teisių ir sudaro 5% ginčo vertės (t. y. reikalavimo pareiškime nurodytos sumos); tačiau jis negali būti mažesnis negu 30 PLN arba didesnis negu 100 000 PLN. Jeigu pateikiamas prašymas panaikinti EMĮ, imama pusė mokesčio.

Kas bus, jei nesumokėsiu laiku?

Pagal 1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodekso (Įstatymų leidinys Nr. 43, 269 punktas, su pakeitimais) 1262 straipsnio 1 dalį teismas nesiims jokių veiksmų dėl procesinio dokumento, už kurį nebuvo sumokėtas taikytinas mokestis. Kitaip tariant, mokestis turi būti sumokėtas, kai teikiamas procesinis dokumentas (reikalavimo pareiškimas), už kurį tas mokestis yra mokėtinas, arba turi būti pateiktas prašymas atleisti nuo teismo išlaidų.

Mokesčių už procesinį dokumentą nesumokėjimo pasekmės nurodytos, be kita ko, Civilinio proceso kodekso 130 ir 1302 straipsniuose.

Pagal Civilinio proceso kodekso 130 straipsnį, jeigu procesinis dokumentas (įskaitant reikalavimo pareiškimą) negali būti nagrinėjamas dėl mokesčio nesumokėjimo, pirmininkaujantis teisėjas paragina šalį per savaitę tą mokestį sumokėti, o jeigu mokestis nesumokamas, procesinis dokumentas grąžinamas. Jeigu procesinį dokumentą pateikia užsienyje gyvenantis asmuo, kuris Lenkijoje neturi paskirto atstovo, pirmininkaujantis teisėjas nurodo mokesčio sumokėjimo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu vienas mėnuo. Jeigu per nurodytą terminą mokestis nesumokamas, procesinis dokumentas grąžinamas šaliai. Jeigu per nurodytą terminą mokestis sumokamas, procesinis dokumentas turi teisines pasekmes nuo tos dienos, kurią jis buvo pateiktas.

Pagal Civilinio proceso kodekso 1302 straipsnį advokato arba patentų advokato pateiktas procesinis dokumentas, už kurį nesumokėta, grąžinamas be raginimo sumokėti, jeigu mokestis yra nustatyto dydžio arba proporcingas šalies nurodytai ginčo sumai. Tačiau jeigu mokestis už procesinį dokumentą sumokamas per savaitę nuo nutarties grąžinti dokumentą įteikimo, dokumentas turi teisines pasekmes nuo tos dienos, kurią buvo pateiktas.

Kaip sumokėti teismo mokestį

Teismo mokesčių mokėjimo tvarka civilinėse bylose reglamentuojama 2006 m. sausio 31 d. Teisingumo ministro įsakymu, kuriuo nustatoma teismo mokesčių mokėjimo tvarka civilinėse bylose (Įstatymų leidinys Nr. 27, 199 punktas), kuriuo įgyvendinamas minėtasis Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatymas.

Teismo mokesčiai civilinėse bylose gali būti sumokami negrynaisiais pinigais į jurisdikciją turinčio teismo einamąją sąskaitą (informaciją apie sąskaitą galima gauti tiesiogiai iš teismo arba jo interneto svetainės, arba iš Teisingumo ministerijos interneto svetainės), taip pat tiesiogiai teismo kasoje arba įsigyjant teismo mokesčių ženklus, kuriuos galima įsigyti taip pat teismo kasoje.

Ką daryti toliau?

Kai sumokami mokesčiai ir pašalinami trūkumai, teismas išduoda Europos mokėjimo įsakymą.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.