Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jei laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Škotijoje teismo mokesčiai Europos mokėjimo įsakymams išduoti reglamentuojami

  • 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarka su pakeitimais, padarytais 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos pakeitimu.

2 priedo II dalies 6 punktas Europos mokėjimo įsakymams taikomas nuo 2019 m. balandžio 1 d.

3 priedo II dalies 6 punktas Europos mokėjimo įsakymams taikomas nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Nėra galimybės mokesčius sumokėti elektroninėmis priemonėmis.

Kokie mokesčiai taikytini?

Siekiant teisme pateikti A formą Europos mokėjimo įsakymui išduoti pagal ES Reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, būtina sumokėti vieną mokestį, taikomą visoms teismo procedūroms.

Paprastai nereikalaujama, kad šaliai atstovautų advokatas, ir teismo mokestis neapima jokių advokato mokesčių ar dokumentų įteikimo atsakovui išlaidų.

Už prieštaravimo pareiškimą (F forma) mokestis neimamas.

Kiek turiu mokėti?

Mokestis už prašymo pateikimą teisme Europos mokėjimo įsakymui išduoti yra 129 GBP.

Remiantis 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos, Škotijos įstatyminio dokumento 2018/481 su pakeitimais, 8 straipsniu, šalis gali turėti teisę būti atleista nuo mokesčio, jeigu ji, pavyzdžiui, turi teisę į tam tikras valstybės lengvatas arba teisę į civilinę teisinę pagalbą.

Kas bus, jei laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismas nepriima prašymo ir neprivalo nieko daryti, kol nesumokamas mokestis, kaip nurodyta 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos, Škotijos įstatyminio dokumento 2018/481 su pakeitimais, 3 straipsnyje.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti:

  • čekiais: mokėtina „Škotijos teismų ir tribunolų tarnybai“;
  • debetine ir kreditine kortele – pasitikrinkite, kokios kortelės priimtinos atitinkamam teismui ir ar mokėjimą galima atlikti telefonu;
  • pašto perlaida: mokėtina „Škotijos teismų ir tribunolų tarnybai“;
  • grynaisiais pinigais: jeigu mokama paštu, nepatartina atlikti mokėjimų grynaisiais pinigais.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Sumokėjus mokestį, teismas priima ES Reglamente (EB) Nr. 1896/2006 pateiktoje A formoje nurodytus prašymo dokumentus. Dokumentus ir mokėjimo įrodymą teismui reikėtų pristatyti arba nusiųsti tuo pačiu metu. Vykdydamas kitą proceso etapą, teismas tada išduos arba išsiųs B, C, D arba E formas. Mokėjimo įrodymo nereikalaujama.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.