Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Įstatymas Nr. 71/1992 dėl teismo mokesčių ir mokesčių už išrašus iš nuosprendžių registro su pakeitimais

Teismo mokesčius galima sumokėti debetine arba kreditine kortele, banko pavedimu arba užsienio banko padalinyje.

Kokie mokesčiai taikytini?

Teismo mokesčiai imami pagal Įstatymo Nr. 71/1992 dėl teismo mokesčių ir mokesčių už išrašus iš nuosprendžių registro su pakeitimais 1 straipsnį už individualius veiksmus arba teismo procesą, kai jie atliekami viešųjų teismo administracijos institucijų ir prokurorų siūlymu arba kaip šių subjektų veiksmai, išvardyti teismo mokesčių ir mokesčių už išrašus iš nuosprendžių registro taikymo sąraše, kuris išdėstytas kaip atitinkamo įstatymo priedas.

Mokesčiai taip pat imami už procesą ir veiksmus, atliekamus mokesčio mokėtojo naudai be pasiūlymo, jeigu jie yra konkrečiai išvardyti sąraše.

Kiek turiu mokėti?

Mokesčio tarifas yra nurodytas sąraše kaip mokesčio bazės procentinė dalis arba kaip konkreti suma. Jeigu mokesčio tarifas nustatytas procedūrai, tai reiškia, kad turima omenyje viena instancija atliekama procedūra. To paties tarifo mokestis taip pat yra mokėtinas vykstant apeliaciniam procesui toje pačioje byloje.

Jeigu nėra nustatytas specialus tarifas, už prašymą pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą taikomo mokesčio tarifas yra 6 % procedūros dalyko išlaidų (mokėjimo) arba ginčo objekto vertės, tačiau ne mažiau kaip 16,50 EUR. Ta pati nuostata galioja teikiant prieštaravimą.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu mokestis, mokėtinas pateikiant skundą, prašymą pradėti procedūrą, apeliacinį arba kasacinį skundą, nebuvo sumokėtas, teismas paragina mokesčio mokėtoją sumokėti mokestį per teismo nustatytą terminą, paprastai per dešimt dienų nuo raginimo gavimo; jeigu, nepaisant raginimo, per šį terminą mokestis nesumokamas, teismas procedūrą sustabdo. Raginime mokesčio mokėtojas turi būti informuojamas apie mokesčio nesumokėjimo padarinius.

Teismas nestabdo procedūros dėl mokesčio nesumokėjimo, jeigu:

  1. jis procedūrą jau pradėjo;
  2. skundas arba prašymas buvo papildytas arba pradėjus procedūrą toje pačioje byloje buvo pateiktas priešieškinis arba prašymas;
  3. teismas prašo sumokėti tokią mokesčio sumą, kuri prieštarauja šio įstatymo formuluotei;
  4. mokesčio mokėtojo prievolė sumokėti mokestį atsirado dėl prašymo skirti laikinąsias apsaugos priemones pateikimo;
  5. per teismo mokesčiui sumokėti skirtą laiką buvo pateiktas prašymas atleisti nuo mokesčio ir teismas šį prašymą patenkino; jeigu teismas nuo mokesčio atleidžia tik iš dalies, jis paragina mokesčio mokėtoją sumokėti tokią teismo mokesčio sumą, kuriai netaikomas atleidimas.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismų, viešųjų teismo administracijos institucijų ir prokurorų imami mokesčiai gali būti sumokami grynaisiais pinigais, debetine arba kreditine kortele, pašto perlaida arba banko pavedimu, arba užsienio banko padalinyje. Mokesčiai sumokami grynaisiais pinigais, debetine arba kreditine kortele arba banko pavedimu, arba užsienio banko padalinyje, naudojančiame 100 % valstybei priklausančio juridinio subjekto, kuris yra sistemos operatorius, techninę įrangą, jeigu kompetentinga įstaiga įvykdė atitinkamus reikalavimus. Mokesčiai gali būti sumokami grynaisiais pinigais, jeigu teismai, viešosios teismo administracijos institucijos ir prokurorai yra tam sudarę sąlygas ir jeigu mokestis už vieną bylą neviršija 300 EUR, išskyrus 17 punkte numatytą mokestį (įmonių registro bylose), kuris gali būti sumokamas grynaisiais pinigais, net jeigu jis viršija 300 EUR. Jeigu teismas, viešoji teismo administracijos institucija ir prokuroras yra įtraukti į centrinę mokesčių registrų sistemą, pašto perlaida, debetine ar kreditine kortele, banko pavedimu arba užsienio banko padalinyje sumokami mokesčiai pervedami į sistemos operatoriaus sąskaitą.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Mokėjimo pervedimas gali būti patvirtinamas įprastose operacijose naudojamais standartiniais mokėjimo dokumentais, priklausomai nuo mokėjimo būdo, t. y. grynųjų pinigų kvitu, pašto perlaidos kvitu, sąskaitos išrašu ir kt.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.