Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Teismo mokesčiai, taikytini vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, numatyti Slovėnijos teismo mokesčių įstatyme (slovėn. Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 19/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 30/16 ir 10/17–ZPP-E (Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas civilinio proceso įstatymas); toliau – ZST-1), t. y. bendrasis įstatymas dėl teismo mokesčių.

ZST-1 (6 straipsnyje) nustatytas teisinis pagrindas mokėti teismo mokesčius grynaisiais pinigais, elektroniniais pinigais ir kitomis galiojančiomis mokėjimo priemonėmis, tai galioja ir mokesčių mokėjimui vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Praktiškai teismo mokesčius elektroniniu būdu galima sumokėti naudojantis konkrečių bankų internetinėmis mokėjimo paslaugomis.

Kokie mokesčiai taikytini?

Vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, visam procesui taikomas vienkartinis teismo mokestis. Teismo mokestį privalantis sumokėti asmuo yra ieškovas, mokėjimas turi būti atliktas teikiant teismui prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo.

Kiek turiu mokėti?

Vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, teismo mokesčio suma, kurią ieškovas turi sumokėti teikdamas prašymą teismui, priklauso nuo reikalavimo vertės.

Koeficientas yra 1,2 (mokesčio tarifo kategorija 1301 pagal ZST-1), o mokestis apskaičiuojamas pagal ZST-1 16 straipsnyje pateiktą lentelę. Kadangi yra daug vertės pogrupių, jų visų čia negalima išvardyti išsamiai.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas laiku nesumoka teismo mokesčio, teismas vis tiek atlieka procedūrą ir tada teismo mokestis, prireikus, išieškomas.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

ZST-1 (6 straipsnyje) nustatytas teisinis pagrindas mokėti teismo mokesčius grynaisiais pinigais, elektroniniais pinigais ir kitomis galiojančiomis mokėjimo priemonėmis, tai galioja ir mokesčių mokėjimui vykdant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.

Praktiškai teismo mokesčius elektroniniu būdu galima sumokėti naudojantis konkrečių bankų internetinėmis mokėjimo paslaugomis arba jie gali būti sumokami tiesiogiai per mokėjimo paslaugų teikėją arba teismo kasoje (grynaisiais pinigais arba naudojantis prekybos vietos terminalu).

Kiekvienas bankas turi nuosavą mokėjimo internetu paslaugą elektroniniams mokėjimams vykdyti.

Mokestį privalantis sumokėti asmuo gali teismo mokestį sumokėti iš anksto, t. y. teikdamas prašymą teismui pradėti procesą, arba gali pateikti teismui prašymą ir palaukti, kol teismas jam nusiųs mokėjimo pranešimą su taikytina suma ir visais kitais duomenimis, reikalingais mokėjimui atlikti.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu teismo mokestis sumokamas nurodant atitinkamą numerį (jį mokestį privalančiam sumokėti asmeniui teismas nurodo mokėjimo pranešime), mokestį privalantis sumokėti asmuo neprivalo pateikti teismui jokio mokėjimo įrodymo. Tokiais atvejais teismui apie mokėjimą pranešama per specialią elektroninės bankininkystės sistemą (UJPnet), kurioje konkretūs mokėjimai atpažįstami pagal teisingą numerį.

Tačiau jeigu teismo mokestis sumokamas nenurodant atitinkamo numerio, mokestį privalantis sumokėti asmuo turi teismui pateikti mokėjimo kvitą. Nėra jokių specialių formalių tokio kvito galiojimo sąlygų. Remdamasis tokiu kvitu, teismas prireikus patikrina teismo mokesčio sumokėjimą UJPnet platformoje (ypač tada, kai teismo mokestis mokamas ne teismo kasoje).

Paskutinis naujinimas: 01/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.