Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Įvadas

Švedijoje taikomos normos dėl Europos mokėjimo įsakymo atveju mokamo prašymo mokesčio yra:

Įstatymo (2008:879) dėl Europos mokėjimo įsakymo (šved. Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande) 5 straipsnis. Europos mokėjimo įsakymo prašantis asmuo privalo sumokėti prašymo mokestį. Vyriausybė gali priimti reglamentavimo nuostatas dėl mokesčio sumos.

Prašymo mokestis turi būti sumokamas iš anksto.

Jeigu pareiškėjas nevykdo nurodymo sumokėti prašymo mokestį, prašymas atmetamas.

Reglamento (2008:892) dėl Europos mokėjimo įsakymo (šved. Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande) 3 straipsnis. Mokėdamas prašymo mokestį, pareiškėjas turi nurodyti atsakovo asmens kodą arba organizacijos registracijos numerį.

Kokie mokesčiai taikomi?

Jeigu Švedijoje prašote Europos mokėjimo įsakymo, turite sumokėti prašymo mokestį. Prašymo mokestis turi būti sumokamas iš anksto. Tai reiškia, jog prašymo mokestis turi būti sumokėtas, kad Švedijos vykdymo institucija (šved. Kronofogdemyndigheten) pradėtų nagrinėti prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo. Kai pateiksite prašymą, gausite Švedijos vykdymo institucijos nurodymą su informacija, kaip sumokėti prašymo mokestį.

Kiek turiu mokėti?

Šiuo metu turite sumokėti 300 SEK prašymo mokestį.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu prašymo mokestis nesumokamas laiku, prašymas atmetamas dar nepradėjus jo nagrinėti.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Nemokėkite prašymo mokesčio iš anksto. Palaukite, kol gausite Švedijos vykdymo institucijos laišką, kuriame bus nurodyta visa informacija, kaip sumokėti.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Laiku sumokėjęs prašymo mokestį, nieko neprivalote daryti. Švedijos vykdymo institucija stebi mokėjimo gavimą. Kai mokėjimas įtraukiamas į apskaitą, Švedijos vykdymo institucija pradeda nagrinėti prašymą dėl Europos mokėjimo įsakymo.

Paskutinis naujinimas: 05/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.