Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Atrast visu informāciju par nodevām, pieejamiem maksāšanas līdzekļiem, darbībām pēc samaksas utt. saistībā ar Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras izmantošanu katrā dalībvalstī.

Vai gatavojaties izmantot Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru? Ja tā, tad, lūdzu, ņemiet vērā piemērojamās tiesas nodevas. Visu informāciju par nodevām, pieejamiem maksāšanas līdzekļiem, darbībām pēc samaksas un citu informāciju var atrast, izvēloties attiecīgo valsts karogu, kas norādīts citur šajā lapā.

Lapa atjaunināta: 07/07/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.