Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā piemērojamās tiesas nodevas reglamentē Likums par tiesas nodevām (Gerichtskostengesetz — GKG).

Tiesas nodevas var samaksāt vai nu pieteikuma iesniegšanas brīdī, vai apmaksājot tiesas nodevu rēķinu. Praktiski maksājums notiek ar bankas pārskaitījumu.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Likuma par tiesas nodevām 12. panta 3. un 4. punktā ir noteikts, ka Eiropas maksājuma rīkojumu izdod tikai tad, kad ir samaksāta attiecīgā nodeva.

Precīzas nodevas ir noteiktas Likuma par tiesas nodevām pielikumā (Cenrādis (Kostenverzeichnis — KV-GKG)). Cenrāža 1100. pozīcijā ir norādīta nodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru; tās likme ir 0,5.

Nodevas apmēru nosaka pēc strīda summas, kas parasti ir tāda pati kā iesniegtā prasījuma summa. Ja papildus galvenajai prasībai ir iesniegtas arī blakusprasības par procentiem vai izdevumiem, šo blakusprasību summu neņem vērā.

Cik liela ir maksājamā summa?

Tiesas nodeva, kas jāmaksā par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanu, ir šāda:

Strīda summa līdz Nodeva (EUR) Strīda summa līdz Nodeva (EUR)
500 32,00 50 000
273,00
1000 32,00 65 000
333,00
1500 35,50 80 000
393,00
2000 44,50 95 000
453,00
3000 54,00 110 000
513,00
4000 63,50 125 000
573,00
5000 73,00 140 000
633,00
6000 82,50 155 000
693,00
7000 92,00 170 000
753,00
8000 101,50 185 000
813,00
9000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1052,00
16 000 146,50 290 000
1141,50
19 000 159,50 320 000
1231,00
22 000 172,50 350 000
1320,50
25 000 185,50 380 000
1410,00
30 000 203,00 410 000
1499,50
35 000 220,50 440 000
1589,00
40 000 238,00 470 000
1678,50
45 000 255,50 500 000
1768,00

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja tiesas nodevas nebūs iepriekš apmaksātas, tiesa neizdos maksājuma rīkojumu un procedūra netiks turpināta.

Lai tiesa reģistrētu maksājumu pareizajā lietā, ir ļoti svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs, veicot bankas pārskaitījumu, norādītu arī lietas numuru.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevu iepriekšēju apmaksu var veikt tiešā veidā, kad tiek iesniegts pieteikums. Ja nodeva vēl nav samaksāta, tiesa pieteikuma iesniedzējam nosūta tiesas nodevu rēķinu.

a) Bankas pārskaitījums

Jūs varat maksāt, veicot bankas pārskaitījumu.

b) Kredītkarte

Ar kredītkarti maksāt nav iespējams.

c) Tiesas veikta iekasēšana no pieteikuma iesniedzēja bankas konta

Iekasēšana no pieteikuma iesniedzēja bankas konta kā maksāšanas veids nav pieejama.

d) Juridiskā palīdzība

Ja pieteikuma iesniedzējam tiek nodrošināta juridiskā palīdzība, tam nav jāapmaksā juridiskie izdevumi vai jāveic avansa maksājumi. Pieteikumu juridiskās palīdzības saņemšanai var iesniegt tajā pašā tiesā, kurā tiek iesniegts Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikums.

e) Citi maksāšanas veidi

Citu maksāšanas veidu nav.

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Kad nodeva sekmīgi samaksāta, tiesa reģistrē maksājumu pie attiecīgā pieteikuma un izskata pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.