Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga
Nav fiksētu nodevu par prasības celšanu civiltiesā ( saisine du juge civil), izņemot dokumentu izsniegšanas izmaksas un juridiskās pārstāvības izmaksas. Principā  civiltiesas līmenī nekādas izmaksas nerodas. Kad ir izdots spriedums, var rasties izmaksas saistībā ar lēmuma izpildes panākšanu un izmaksas pēc uzvarējušās puses pieprasījuma.
Lapa atjaunināta: 15/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.