Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Ievads

Šajā procedūrā piemērojamās nodevas ir noteiktas Maltas Likumu, Organizācijas un Civilprocesa kodeksa 12. nodaļas B tarifa 1. panta 2. punktā, 2. pantā un 13. panta 1. punktā.

Reģistra nodevu nevar samaksāt elektroniski.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Jāveic maksājums par šādām veidlapām:

A veidlapa — Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam

D veidlapa — Lēmums noraidīt pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam

E veidlapa — Eiropas maksājuma rīkojums

F veidlapa — Iebildums pret Eiropas maksājuma rīkojumu

G veidlapa — Izpildāmības pasludināšana

Cik liela summa man jāmaksā?

A veidlapa — Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam: reģistra nodeva 30,00 EUR un 7,20 EUR par katru paziņojumu atbildētājam(-iem) un D vai E veidlapas prasītājam;

F veidlapa — Iebildums pret Eiropas maksājuma rīkojumu: reģistra nodeva 30,00 EUR un 7,20 EUR par katru paziņojumu prasītājam;

G veidlapa — Izpildāmības pasludināšana: reģistra nodeva 20,00 EUR.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Veidlapa netiks apstrādāta, kamēr nebūs veikts maksājums.

Kā es varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas nodevas jāiemaksā šādā bankas kontā:

Konta turētāja nosaukums

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (starptautiskais bankas konts)

MT94VALL22013000000050011428265

Valsts bankas kods

SORT CODE 22013

Konta numurs

50011428265

BIC/SWIFT kods

VALLMTMT

Bankas nosaukums

BANK OF VALLETTA

Bankas adrese

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Konta valūta

EIRO

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāiesniedz kvīts, ko izsniegusi banka, ar kuras starpniecību veikts darījums.

Lapa atjaunināta: 05/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.