Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Introduction

What fees apply?

How much must I pay?

What happens if I fail to pay the court fees in time?

How can I pay the court fees?

What must I do after payment?

Introduction

Zviedrijā uz Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma maksu attiecas šādi noteikumi.

Likuma (2008:879) par Eiropas maksājuma rīkojumu 5. pants. Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma iesniedzējam ir jāmaksā pieteikuma maksa. Valdība var izdot noteikumus par šīs maksas apmēru.

Pieteikuma maksa jāsamaksā iepriekš.

Ja pieteikuma iesniedzējs nepilda rīkojumu maksāt pieteikuma maksu, pieteikumu noraida.

Noteikumu (2008:892) par Eiropas maksājuma rīkojumu 3. pants. Maksājot pieteikuma maksu, pieteikuma iesniedzējs norāda atbildētāja personas kodu vai organizācijas reģistrācijas numuru.

Maksājumu var veikt elektroniski, pārskaitot attiecīgo summu uz Zviedrijas Izpildes iestādes norādīto kontu.

What fees apply?

Ja Zviedrijā iesniedzat Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu, jums ir jāmaksā pieteikuma maksa. The application fee must be paid in advance. Tas nozīmē, ka Zviedrijas Izpildes iestāde izskata Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu tikai tad, kad ir samaksāta pieteikuma maksa. Maksājums jāveic, iesniedzot pieteikumu uz A veidlapas. Pēc pieteikuma iesniegšanas saņemsiet no Zviedrijas Izpildes iestādes rīkojumu ar informāciju par to, kā samaksāt pieteikuma maksu. Ja pieteikumam pievienojat pierādījumus, kas apliecina, ka pieteikuma maksa jau ir iemaksāta Zviedrijas Izpildes iestādes kontā, tad šādu rīkojumu nesaņemsiet.

How much must I pay?

Pašlaik pieteikuma maksas apmērs ir 300 SEK.

What happens if I fail to pay the court fees in time?

Ja pieteikuma maksa nav laikus samaksāta, pieteikumu noraida, to neizskatot.

How can I pay the court fees?

Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma maksa jāmaksā uz turpmāk norādīto kontu. Veicot maksājumu, piezīmēs jānorāda lietas numurs, atbildētāja personas kods vai organizācijas reģistrācijas numurs.

  • Plus giro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

What must I do after payment?

Ja pieteikuma maksu esat laikus samaksājis, papildus nekas vairs nav jādara. Zviedrijas Izpildes iestāde seko līdzi saņemtajiem maksājumiem. Tiklīdz maksājums ir reģistrēts, Zviedrijas Izpildes iestāde sāk izskatīt jūsu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.