Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

Awstrija

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar it-tariffi tal-qorti Awstrijaka.

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija
Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

L-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) 1896/2006 li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea jistipula li t-tariffi tal-qorti kkombinati ta’ proċedura ta’ ordni ta’ ħlas Ewropea u tal-proċedimenti ċivili ordinarji li jirriżultaw f’każ ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea fi Stat Membru ma għandhomx jaqbżu t-tariffi tal-qorti ta’ proċedimenti ċivili ordinarji mingħajr proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea preċedenti f’dak l-Istat Membru. Il-proċedimenti li jikkonċernaw rikorsi għal ordni ta’ ħlas Ewropea huma għalhekk soġġetti għal tariffa fissa taħt il-Punt ta’ Tariffa 1 (Tarifpost 1) tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (Gerichtsgebührengesetz – GGG), li hija pagabbli fil-proċeduri nazzjonali kollha għal ordni ta’ ħlas u fil-proċedimenti ċivili.

X’tariffi huma applikabbli?

Fi proċedimenti relatati ma’ rikorsi għal ordni ta’ ħlas Ewropea fl-ewwel istanza, japplika l-Punt ta’ Tariffa 1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti, f'konformità man-Nota 1 tal-Punt ta’ Tariffa 1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti. Din it-tariffa fissa titħallas irrispettivament minn jekk ikunux intemmu l-proċedimenti. It-tnaqqis japplika biss jekk ir-rikors jiġi rtirat jew miċħud immedjatament qabel ma tiġi nnotifikata l-parti avversarja (tariffa mnaqqsa għal kwart; In-Nota 3 tal-Punt ta’ Tariffa 1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti) jew jekk il-każ jiġi riżolt b’mod legalment validu fl-ewwel seduta (it-tariffa mnaqqsa bin-nofs; In-Nota 2 tal-Punt ta’ Tariffa 1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti). Skont is-sistema tat-tariffi tal-qorti Awstrijaka, huwa biss ir-rikors promotur (f’dan il-każ, ir-rikors għal ordni ta’ ħlas Ewropea) li jkun suġġett għal tariffa fi proċedimenti ċivili fl-ewwel istanza. Ma hemm l-ebda tariffa addizzjonali tal-qorti għal proċedimenti ulterjuri fl-ewwel istanza.

Skont l-Artikolu 2(1)(a) tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti, l-obbligu li jitħallsu t-tariffi jirriżulta meta r-rikors għal ordni ta’ ħlas Ewropea tiġi ppreżentata lill-qorti. It-tariffa trid titħallas f’dan iż-żmien. Ir-rikorsi għal eżenzjoni mill-ħlas tat-tariffi tal-qorti jridu jiġu ppreżentati wkoll permezz tal-għajnuna legali (Verfahrenshilfe) sa mhux aktar tard minn dan iż-żmien, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet.

Ir-rikors għal rieżami skont l-Artikolu 20 tar-Regolament hija mingħajr ħlas (irrispettivament minn jekk għandhiex l-għan li tikseb rimedju legali simili għal restitutio in integrum (il-paragrafu 1) jew eżami tas-sustanza (il-paragrafu 2)).

Kemm għandi nħallas?

Il-kalkolu tat-tariffi tal-qorti għall-proċedimenti fl-ewwel istanza jiddependi fuq il-valur tas-suġġett tat-talba (l-ammont fit-tilwima = il-livell tat-talba asserita) u l-għadd ta’ partijiet. Bħala eżempju, ara hawn taħt it-tabella sħiħa tar-rati taħt il-Punt ta’ Tariffa 1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (sal-1 ta’ Awwissu 2017; ikklikkja hawnhekk għall-kliem attwali tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti):

Il-Punt ta’ Tariffa 1

Il-valur tas-suġġett tat-talba

Tariffa pagabbli

ma huwiex iktar minn

EUR 150

EUR 23

huwa iktar minn

EUR 150 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 300

EUR 45

huwa iktar minn

EUR 300 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 700

EUR 64

huwa iktar minn

EUR 700 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 2 000

EUR 107

huwa iktar minn

EUR 2 000 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 3 500

EUR 171

huwa iktar minn

EUR 3 500 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 7 000

EUR 314

huwa iktar minn

EUR 7 000 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 35 000

EUR 743

huwa iktar minn

EUR 35 000 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 70 000

EUR 1 459

huwa iktar minn

EUR 70 000 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 140 000

EUR 2 919

huwa iktar minn

EUR 140 000 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 210 000

EUR 4 380

huwa iktar minn

EUR 210 000 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 280 000

EUR 5 840

huwa iktar minn

EUR 280 000 iżda mhuwiex iktar minn

EUR 350 000

EUR 7 299

huwa iktar minn

EUR 350 000

1.2% tal-ammont ikkontestat flimkien ma’ EUR 3 488

Jekk ikun hemm aktar minn żewġ partijiet, tista’ tiżdied soprataxxa multipartitika ta’ bejn 10% u 50% skont l-Artikolu 19a tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Fil-każ ta’ ħlas tardiv, ikollha titħallas penali fissa ta’ EUR 22 (sal-1 ta’ Awwissu 2017) skont l-Artikolu 31 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti. Madankollu, il-ħlas tardiv tat-tariffa tal-qorti ma għandu l-ebda influwenza fuq l-eżekuzzjoni tal-proċedimenti ċivili nfushom. Il-proċedimenti tal-qorti ma jiddependux mill-ħlas tat-tariffi tal-qorti – dawn isiru b’mod kompletament indipendenti.

L-irkupru tat-tariffi tal-qorti mill-awtorità ġudizzjarja huwa rregolat mill-Att dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG). Jekk, minħabba nuqqas ta’ ħlas, l-awtorità ġudizzjarja jkollha toħroġ ordni ta’ ħlas (titolu eżekuttiv għall-irkupru ta’ tariffi tal-qorti) skont l-Artikolu 6a tal-Att dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti, tapplika tariffa addizzjonali ta’ ġbir ta’ EUR 8 (sal-1 ta’ Jannar 2014).

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-metodi ta’ ħlas huma stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti. Skont l-Artikolu 4, it-tariffi jistgħu jitħallsu b’karta bankarja b’funzjoni ta’ ATM jew b’karta ta’ kreditu, b’depożitu jew trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti kompetenti jew b’depożitu fi flus kontanti ma’ dik il-qorti. Id-dettalji bankarji tal-qorti jinsabu fis-sit tal-Ministeru Federali għall-Ġustizzja (Bundesministerium für Justiz) taħt “Qrati” (Gerichte).

Barra minn hekk, it-tariffi kollha jistgħu jitħallsu wkoll b’debitu dirett jekk il-qorti (jew, b’mod ġenerali, is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka) tkun ġiet awtorizzata tiġbor it-tariffi tal-qorti minn kont notifikat mill-parti li għandha tħallas it-tariffi, u tiddepożitahom f’kont tal-qorti. F’dan il-każ ir-rikors (rikors għal ordni ta' ħlas Ewropea) irid jindika l-kont minn fejn għandhom jinġabru t-tariffi u l-awtorizzazzjoni biex jinġabru, pereżempju billi tiġi inkluż r-referenza “Gebühreneinzug!” (“Ġbir ta’ tariffi!”) jew “AEV!” (“Ordinanza dwar id-Debitu Dirett!”). Għal awtorizzazzjoni limitata, ir-rikors jista’ jindika wkoll l-ammont massimu li għandu jiġi ddebitat (l-Artikoli 5 u 6 tal-Ordinanza dwar id-Debitu Dirett (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Jekk ir-rikors għal ordni ta’ ħlas Ewropea tiġi ppreżentata permezz tas-sistema Awstrijaka tal-e-Ġustizzja (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), it-tariffi jridu jitħallsu permezz ta’ debitu dirett. F’dan il-każ, l-ammont massimu li jrid jiġi ddebitat ma jistax jiġi speċifikat.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Jekk l-awtoritajiet federali jkunu intitolati li jitolbu tariffi tal-qorti meta jiġi ppreżentat ir-rikors (ir-rikors għal ordni ta’ ħlas Ewropea) u ma jkun hemm l-ebda awtorizzazzjoni ta’ debitu dirett, il-prova tal-ħlas tat-tariffi (prova tat-trasferiment) trid tinhemeż mar-rikors (l-Artikolu 4 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti). Jekk il-ħlas isir permezz ta’ karta bankarja, karta ta’ kreditu, depożitu jew trasferiment fil-kont tal-qorti kompetenti, jew permezz ta’ debitu dirett mill-kont tal-parti, l-Aġenzija Federali Awstrijaka tal-Kontabilità (Buchhaltungsagentur des Bundes) tinforma biss lill-awtorità ġudizzjarja dwar l-ikkreditar tal-ħlasijiet lill-kont tal-qorti fi stadju aktar tard. Il-proċedura relatata mal-avviż tat-tariffi tal-qorti tintemm meta tingħata prova ta’ pagament (sħiħ).

Fil-każ ta’ pagament żejjed, tista’ ssir talba għall-ħlas lura ta’ tariffi tal-qorti mħallsa żejda fi żmien ħames snin (l-Artikolu 6c tal-Att dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti).

Ħoloq relatati

L-att dwar it-Tariffi tal-Qorti

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.