Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Introduzzjoni

It-tariffi għall-Proċedura tal-Ordni ta’ Ħlas Ewropea jiġu ddeterminati skont l-“Att dwar it-Tariffi tal-Qorti” (Gerichtskostengesetz – GKG). It-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu kemm direttament meta tiġi ppreżentata t-talba kif ukoll billi titħallas fattura tal-qorti.

Liema tariffi japplikaw?

Ordni ta’ Ħlas Ewropea tinħareġ biss wara li titħallas it-tariffa inkwistjoni. It-tariffi preċiżi huma stabbiliti fl-indiċi tat-tariffi (Kostenverzeichnis, KV) f’anness tal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti. Il-punt 1100 tal-indiċi tat-tariffi jistabbilixxi rata tat-tariffi ta’ 0,5 għall-Proċedura tal-Ordni ta’ Ħlas Ewropea.

L-ammont tat-tariffa huwa ddeterminat mill-valur tat-tilwima, li normalment ikun identiku għall-ammont tat-talba. Jekk, minn barra t-talba prinċipali, ikun hemm ukoll interessi jew spejjeż involuti bħala talbiet anċillari, dawn it-talbiet anċillari ma jitqisux meta jiġi ddeterminat il-valur tat-tilwima.

Kemm għandi nħallas?

It-tariffa tal-qorti li għandha titħallas għall-ħruġ ta’ Ordni ta’ Ħlas Ewropea hija:

Valur tat-tilwima sa massimu ta’

Tariffa f’EUR

Valur tat-tilwima sa massimu ta’

Tariffa f’EUR

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-ħlas bil-quddiem tat-tariffi tal-qorti ma jsirx, il-qorti ma toħroġx ordni ta’ ħlas u l-proċedimenti ma jitkomplewx aktar.

Sabiex il-qorti tassenja l-ħlas għan-numru tal-fajl korrispondenti, huwa imperattiv li r-rikorrent jispeċifika wkoll in-numru tal-fajl meta jagħmel it-trasferiment bankarju.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas bil-quddiem tat-tariffi tal-qorti jista’ jsir direttament meta tiġi introdotta t-talba. Meta dan il-ħlas bil-quddiem ma jkunx sar, il-qorti tibgħat fattura tat-tariffi tal-qorti lir-rikorrent. Il-ħlasijiet jistgħu jsiru permezz ta’ trasferiment bankarju. Il-ħlas permezz tal-karta tal-kreditu mhuwiex possibbli, u t-tariffi ma jistgħux lanqas jiġu rkuprati mill-qorti mill-kont tal-bank tar-rikorrent.

Jekk ir-rikorrent ikun ingħata għajnuna legali, la jkunu dovuti spejjeż legali u lanqas ħlas bil-quddiem. It-talba għall-għajnuna legali tista’ tiġi ppreżentata lill-istess qorti bħat-talba għall-Ordni ta’ Ħlas Ewropea.

Ma huwa disponibbli l-ebda metodu ta’ ħlas ieħor.

X’għandi nagħmel wara li nħallas it-tariffi?

Wara li jsir il-ħlas b’suċċess, il-qorti tassenja l-ħlas għat-talba u tipproċessa t-talba.

L-aħħar aġġornament: 05/06/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.