Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgaruil-Griegl-Ingliżil-Franċiżil-Latvjanil-Litwanil-Pollakkis-Slovakkis-Slovenil-Finlandiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Introduzzjoni

Liema tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

It-tariffi tal-qorti għall-Proċedura tal-Ordni ta’ Ħlas Ewropea huma rregolati mill-“Att dwar it-Tariffi tal-Qorti” (Gerichtskostengesetz – GKG)

It-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu meta jitressaq ir-rikors jew billi titħallas fattura ta’ tariffi tal-qorti. Teknikament, il-pagament isir permezz ta’ trasferiment bankarju.

Liema tariffi huma applikabbli?

L-Artikoli 12 (3) u (4) tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti jipprovdi li l-Ordni ta’ Ħlas Ewropea għandha tinħareġ biss wara li titħallas it-tariffa indikata.

It-tariffi preċiżi huma speċifikati f’anness għall-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (Indiċi tal-ispejjeż [Kostenverzeichnis – KV-GKG)]). In-numru 1100 KV-GKG jipprovdi għal tariffa b’rata ta’ ħlas ta’ 0,5 għall-Proċedura tal-Ordni ta’ Ħlas Ewropea.

L-ammont tat-tariffa jiġi ddeterminat mill-valur tat-tilwima, li normalment ikun identiku għall-ammont tat-talba mressqa. Jekk, minbarra t-talba prinċipali, l-interessi jew l-ispejjeż huma wkoll involuti bħala talbiet anċillari, il-valur ta’ dawn it-talbiet anċillari ma jiġix ikkunsidrat.

Kemm se nħallas?

It-tariffa tal-qorti li għandha titħallas mal-ħruġ ta’ Ordni ta’ Ħlas Ewropea hija:

Valur tat-tilwima sa massimu ta’ Tariffa f’EUR Valur tat-tilwima sa massimu ta’ Tariffa f’EUR
500 32.00 50 000
273.00
1 000 32.00 65 000
333.00
1 500 35.50 80 000
393.00
2 000 44.50 95 000
453.00
3 000 54.00 110 000
513.00
4 000 63.50 125 000
573.00
5 000 73.00 140 000
633.00
6 000 82.50 155 000
693.00
7 000 92.00 170 000
753.00
8 000 101.50 185 000
813.00
9 000 111.00 200 000
873.00
10 000 120.50 230 000
962.50
13 000 133.50 260 000
1 052.00
16 000 146.50 290 000
1 141.50
19 000 159.50 320 000
1 231.00
22 000 172.50 350 000
1 320.50
25 000 185.50 380 000
1 410.00
30 000 203.00 410 000
1 499.50
35 000 220.50 440 000
1 589.00
40 000 238.00 470 000
1 678.50
45 000 255.50 500 000
1 768.00

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-pagament bil-quddiem fuq it-tariffi tal-qorti ma jsirx, il-qorti ma toħroġx ordni ta’ ħlas u l-proċedimenti ma jitkomplux.

Sabiex il-pagament ikun allokat għan-numru tal-fajl korrispondenti mill-qorti, huwa imperattiv li r-rikorrent jispeċifika wkoll in-numru tal-fajl meta jsir it-trasferiment bankarju.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-pagament bil-quddiem għat-tariffi tal-qorti jista’ jsir direttament meta jiġi ppreżentat ir-rikors. Jekk dan ikun għadu ma tħallasx, il-qorti tibgħat fattura bit-tariffi tal-qorti lir-rikorrent.

(a) Trasferiment bankarju

Tista’ tħallas billi tagħmel trasferiment bankarju.

(b) Karta tal-kreditu

Ma tistax tħallas b’karta tal-kreditu.

(c) Ġbir mill-kont bankarju tar-rikorrent mill-qorti

Il-pagament permezz tal-ġbir mill-kont bankarju tar-rikorrent mhuwiex possibbli.

(d) Għajnuna legali

Meta r-rikorrent ikun ingħata l-għajnuna legali, huwa mhux se jkun meħtieġ iħallas xi spejjeż legali jew jagħmel pagamenti bil-quddiem. It-talba għal għajnuna legali tista’ titressaq quddiem l-istess qorti bħar-rikors għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea.

(e) Pagamenti oħra

Mhemmx tipi oħra ta’ pagament.

X’nagħmel wara l-pagament?

Wara pagament li jirnexxi, il-qorti tassenja l-pagament għar-rikors u tipproċessa r-rikors.

L-aħħar aġġornament: 05/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.