Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

Irlanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Irlanda

Ir-Regolamenti Nazzjonali għall-ħlas tat-tariffi tal-qorti huma:

S.I. Nru 22 tal-2014

S.I. Nru 23 tal-2014

S.I. Nru 24 tal-2014

Bħalissa, l-ordnijiet tat-tariffi tal-qorti Irlandiża ma jispeċifikaw l-ebda tariffa għal talbiet għal Ordnijiet ta’ Ħlas Ewropej. Għalhekk għandek tibgħat it-talba tiegħek mingħajr ebda tariffa marbuta magħha.

L-aħħar aġġornament: 18/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.