Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu
Ma hemm l-ebda tariffa fissa biex titressaq kawża quddiem il-qorti ċivili ( saisine du juge civil) għajr l-ispejjeż tan-notifika tal-atti u t-tariffi tar-rappreżentanza legali. Fil-prinċipju, ma hemm  l-ebda tariffa imposta fil-livell tal-qrati ċivili. Wara li tinħareġ is-sentenza, jista’ jkun hemm xi tariffi sussegwenti b’rabta mal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni u wara li ssir talba mingħand il-parti rebbieħa.
L-aħħar aġġornament: 15/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.