Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm irrid inħallas?

X’jiġri jekk infalli milli nħallas it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’irrid nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Ir-regoli applikabbli fl-Iżvezja dwar it-tariffa ta’ rikors għal ordni ta’ ħlas Ewropea jikkonsistu fi:

L-Att (2008:879) dwar ordni ta’ ħlas Ewropea 5 §. Rikorrent għal ordni Ewropea jrid iħallas tariffa għar-rikors. Il-Gvern jista’ joħroġ regolamenti fuq l-ammont tat-tariffa.

It-tariffa għar-rikors trid titħallas bil-quddiem.

Jekk ir-rikorrent jonqos milli jikkonforma ma’ ordni sabiex iħallas it-tariffa għar-rikors, ir-rikors jiġi miċħud.

Regolament (2008:892) dwar ordni ta’ ħlas Ewropea3 § Meta jħallas it-tariffa tar-rikors, ir-rikorrent irid jindika n-numru tal-identità personali jew in-numru tar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjoni tal-intimat.

Huwa possibbli li l-pagament isir b’mod elettroniku lill-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni Żvediża billi jintużaw id-dettalji ta’ kontijiet speċifikati.

Liema tariffi japplikaw?

Jekk qed titlob ordni ta’ ħlas Ewropea fl-Iżvezja, trid tħallas tariffa għar-rikors. It-tariffa għar-rikors trid titħallas bil-quddiem. Dan ifisser li t-tariffa għar-rikors trid tkun ġiet imħallsa sabiex l-awtorità ta’ infurzar Żvediża tibda l-ipproċessar tar-rikors għal ordni ta’ ħlas Ewropea. Il-pagament isir meta jiġi ppreżentat ir-rikors fuq il-Formola A. Meta tkun issottomettejt ir-rikors, se tirċievi ordni mill-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża li jkun fiha informazzjoni dwar kif għandek tħallas it-tariffa għar-rikors. Mhux se tirċievi ordni jekk tkun diġà inkludejt evidenza mar-rikors li t-tariffa tar-rikors tkun tħallset fil-kont tal-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni Żvediża.

Kemm irrid inħallas?

Attwalment, trid tħallas tariffa għar-rikors ta’ SEK 300.

X’jiġri jekk infalli milli nħallas it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk it-tariffa għar-rikors ma titħallasx fil-ħin, ir-rikors jiġi miċħud qabel ma jkun beda l-ipproċessar tar-rikors.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Tista’ tħallas it-tariffa għar-rikors għal ordni ta’ ħlas Ewropea billi tuża d-dettalji tal-kont hawn taħt. Speċifika n-numru tal-każ, in-numru tal-identità personali jew in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-organizzazzjoni tal-intimat bħala l-messaġġ meta jsir il-pagament:

  • Plus giro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

X’irrid nagħmel wara l-pagament?

M’għandek bżonn tagħmel xejn wara li tkun ħallast it-tariffa fil-ħin. L-awtorità ta’ Eżekuzzjoni Żvediża tissorvelja r-riċeviment tal-pagament mill-awtorità. Ladarba l-pagament ikun iddaħħal fil-kotba finanzjarji, l-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża mbagħad tibda tipproċessa r-rikors tiegħek għal ordni ta’ ħlas Ewropea.

L-aħħar aġġornament: 09/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.