Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Cyprus wordt de uitvoering van de Europese betalingsbevelprocedure geregeld door de procedureverordening van 2008 betreffende de Europese betalingsbevelprocedure (7/2008), die op 12 juni 2008 in werking is getreden.

Wat zijn de geldende tarieven?

Volgens artikel 25 van de bovengenoemde procedureverordening mogen de te betalen gerechtskosten niet hoger zijn dan de gerechtskosten van een gewone civielrechtelijke procedure. In formulier H van bijlage VIII (zie hieronder) is een tariefschaal voor de desbetreffende procedures vastgesteld.

Hoeveel moet ik betalen?

Zie antwoord op vraag 2.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Uw verzoek om een Europees betalingsbevel wordt pas in behandeling genomen nadat de gerechtskosten zijn betaald.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen worden betaald via de centrale bank van Cyprus.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de centrale bank aan de districtsrechtbank een bevestiging heeft gezonden dat het geld is overgemaakt en er een creditnota is ontvangen, wordt het dossier doorverwezen naar de bevoegde rechter die de tenuitvoerlegging van het Europese betalingsbevel gelast, mits aan de betrokken voorwaarden is voldaan.

BIJLAGE VIII

GERECHTSKOSTEN

Formulier H

Voorschrift 25, punt 2, van de

procedureverordening van 2008 betreffende de Europese betalingsbevelprocedure

Post

Zegelrecht (EUR)

a) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 100 EUR en niet meer dan 500 EUR

17,00

b) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 500 EUR en niet meer dan 2 000 EUR

31,00

c) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 2 000 EUR en niet meer dan 10 000 EUR

48,00

d) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 10 000 EUR en niet meer dan 50 000 EUR

94,00

e) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 50 000 EUR en niet meer dan 100 000 EUR

154,00

f) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 100 000 EUR en niet meer dan 500 000 EUR

256,00

g) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 500 000 EUR en niet meer dan 2 000 000 EUR

342,00

h) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 2 000 000 EUR

427,00

Indien het door de verzoeker gevorderde bedrag stijgt nadat de vordering is ingesteld, wordt het tariefverschil in rekening gebracht.

Indien de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is, stijgt doordat er een tegenvordering wordt ingesteld, wordt het tariefverschil in rekening gebracht bij de verweerder (reconventionele eiser).

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.