Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Inleiding

Gerechtskosten voor de Europese betalingsbevelprocedure worden geregeld door de wet inzake gerechtskosten (Gerichtskostengesetz ). Gerechtskosten kunnen hetzij rechtstreeks na indiening van het verzoek, hetzij door betaling van een factuur per bankoverschrijving worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Het Europees betalingsbevel wordt pas uitgevaardigd, nadat de desbetreffende kosten zijn betaald. De werkelijke kosten zijn opgenomen in de tarieflijst (Kostenverzeichnis), een bijlage bij de wet inzake gerechtskosten. Voor de Europese betalingsbevelprocedure is in punt 1100 van de tarieflijst bij de wet inzake gerechtskosten een vergoeding van 0,5 punten vastgesteld.

Het bedrag van de kosten hangt af van de waarde van het geschil en komt gewoonlijk overeen met het bedrag van de schuldvordering. Als er naast de hoofdvordering ook rente of kosten als nevenvorderingen worden gevorderd, worden deze nevenvorderingen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de waarde van het geschil.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten die verschuldigd zijn bij het uitvaardigen van een Europees betalingsbevel zijn:

Waarde van het geschil tot en met

Gemaakte kosten (in EUR)

Waarde van het geschil tot en met

Gemaakte kosten (in EUR)

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet vooraf zijn voldaan, zal het gerecht geen betalingsbevel uitvaardigen en wordt de procedure gestaakt.

De eiser moet bij de overschrijving ook het dossiernummer vermelden, zodat het gerecht de betaling kan koppelen aan de bijbehorende zaak.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen vooraf, direct bij indiening van het verzoek, worden betaald. Als ze nog niet zijn betaald, ontvangt de eiser een factuur voor de gerechtskosten van het gerecht. U kunt betalen via een bankoverschrijving. Betaling per creditcard is echter niet mogelijk, evenmin als een incasso door het gerecht van de bankrekening van de eiser.

Als de eiser rechtsbijstand heeft ontvangen, zijn de gerechtskosten en het voorschot niet verschuldigd. De aanvraag voor juridische bijstand kan worden ingediend bij het gerecht waar ook de aanvraag voor een Europees betalingsbevel is ingediend.

Er zijn geen andere betalingsvormen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de betaling gedaan is, zal het gerecht de betaling koppelen aan de aanvraag en deze verwerken.

Laatste update: 05/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.