Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Als u een particulier bent en u of uw advocaat bij een rechtbank een verzoek indient voor een Europees betalingsbevel (formulier A van Verordening (EG) nr. 1896/2006), moet u gerechtskosten betalen conform het bepaalde in de nationale wetgeving. Als u persoonlijk een verzoek indient, zonder inschakeling van een advocaat, bent u vrijgesteld van het betalen van een voorschot op de advocaatkosten (zie overweging 26 van de verordening). Als uw verzoek is geaccepteerd en het Europese betalingsbevel is uitgevaardigd (formulier E van de verordening), en als er daarna geen bezwaren zijn geuit en het bevel uitvoerbaar is verklaard (formulier G), ontvangt u een uitvoeringsbevel en moet u een vergoeding betalen voor een gecertificeerd afschrift (télos apográfou), afhankelijk van het soort vordering (overeenkomstig het Wetboek inzake Zegelkosten (Kódika Telón Chartosímou)).

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van formulier A bent u zegelkosten verschuldigd (télos chartosímou — de zegel wordt op het verzoek aangebracht, zie het Wetboek inzake Zegelkosten) alsook gerechtelijke zegelkosten (télos dikastikoú ensímou — u moet een gerechtelijke zegel kopen of een type B-kwitantie van een belastingkantoor indienen (DOY) - aangezien het om een elektronische versie gaat); het betrokken bewijs moet in het dossier worden opgenomen. Zie Wet 3978/1912, zoals gewijzigd bij artikel 1(IC1) van Wet 4093/2012: 8 promille van het gevorderde bedrag plus parafiscale heffingen, wanneer het gevorderde bedrag meer dan 200 EUR bedraagt. Daarnaast worden er betalingen gedaan aan nationale instanties die worden berekend op basis van het bedrag van de vordering.

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van de gerechtskosten wordt berekend op basis van het bedrag waarvoor het bevel wordt aangevraagd, en overeenkomstig de hierboven genoemde wetgeving.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De rechtbank zal in dat geval uw verzoek om een Europees betalingsbevel of om tenuitvoerlegging van een Europees betalingsbevel dat uitvoerbaar is verklaard, niet in behandeling nemen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt alleen in persoon betalen bij de rechtbank waarbij formulier A is ingediend of waarbij om een uitvoeringsbevel is verzocht op basis van formulier G. Elektronische betaling van de gerechtskosten is vooralsnog niet mogelijk.

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet het verzoek indienen bij de rechtbank.

Laatste update: 22/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.