Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Europese betalingsbevelprocedures die in Hongarije worden ingesteld, moet een vergoeding voor de notariële procedure worden betaald om een niet-betwiste financiële vordering uit te voeren op grond van Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure, waarvan de hoogte is bepaald in Wet L van 2009 inzake betalingsbevelprocedures en Besluit nr. 14/1991 van de minister van Justitie van 26 november 1991 inzake notariskosten. Volgens deze regels moet bij het instellen van de procedure een notarisvergoeding van 3% van de waarde van de vordering worden betaald. De eiser kan kiezen of hij de betaling contant of met een bankpas of creditcard op het kantoor van de notaris, via bankoverschrijving naar de bankrekening van de notaris of via postwissel voldoet.

Wat zijn de geldende tarieven?

Er moet een notarisvergoeding worden betaald bij het instellen van de procedure.

Hoeveel moet ik betalen?

De notarisvergoeding bedraagt 3% van het bedrag van de financiële vordering exclusief heffingen (rente, kosten). Bij meerdere vorderingen bedraagt de notarisvergoeding 3% van de som van de bedragen, maar ten minste 5 000 HUF en niet meer dan 300 000 HUF. Als er meer dan vijf personen bij de procedure betrokken zijn, bedraagt de vergoeding minimaal 1 000 HUF, vermenigvuldigd met het aantal partijen. Als de financiële vordering in een andere munteenheid dan HUF is ingesteld, wordt de te betalen vergoeding bepaald aan de hand van het HUF-equivalent van de vordering – berekend op basis van de officiële wisselkoers van de centrale bank op de dag dat het verzoek wordt ingediend.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Indien de eiser de notarisvergoeding niet betaalt bij het instellen van de procedure, verzoekt de behandelend notaris de eiser de notarisvergoeding te betalen. Geeft de eiser hier niet binnen de gestelde termijn gehoor aan, dan wijst de notaris het verzoek af.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De eiser mag de notarisvergoeding op een van de volgende manieren betalen:

  1. via contante betaling aan de behandelend notaris;
  2. via door de notaris aangeleverde postwissel bij een postkantoor, aan de betaalrekening van de behandelend notaris;
  3. via overschrijving naar de bankrekening van de notaris;
  4. met een bankpas of creditcard, als de juiste voorzieningen daarvoor aanwezig zijn op het kantoor van de behandelend notaris.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als de notarisvergoeding contant of met een bankpas of creditcard wordt betaald op het kantoor van de notaris, hoeft de eiser geen betalingsbewijs aan te leveren.

Betaalt de eiser de notarisvergoeding via postwissel, dan moet het betalingsbewijs bij het verzoek om een Europees betalingsbevel worden gevoegd.

Als de eiser de notarisvergoeding via overschrijving naar de bankrekening van de notaris betaalt, moet hij of zij een bankafschrift van de betreffende dag of een kopie daarvan, waaruit blijkt dat het bedrag is afgeschreven, bij het verzoek om een Europees betalingsbevel voegen.

Laatste update: 03/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.