Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

Nationale regelgeving inzake de betaling van gerechtskosten

S.I. nr. 22 van 2014

S.I. nr. 23 van 2014

S.I. nr. 24 van 2014

Momenteel voorziet de Ierse regelgeving inzake gerechtskosten niet in vergoedingen voor verzoeken om een Europees betalingsbevel. Bijgevolg kunt u uw verzoek indienen zonder enige betaling te hoeven doen.

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.