Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Inleiding

De tarieven bij deze procedure zijn vastgesteld in artikel 1, lid 2, artikel 2 en artikel 13, lid 1, van tarief B van hoofdstuk 12 van de Laws of Malta, wetboek van rechterlijke organisatie en burgerlijke rechtsvordering.

De griffierechten kunnen niet elektronisch worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor de volgende formulieren is een vergoeding verschuldigd:

Formulier A – Verzoek om een Europees betalingsbevel;

Formulier D – Beslissing tot afwijzing van het verzoek om een Europees betalingsbevel;

Formulier E – Europees betalingsbevel;

Formulier F – Verweer tegen een Europees betalingsbevel;

Formulier G – Uitvoerbaarverklaring.

Hoeveel moet ik betalen?

Formulier A – Verzoek om een Europees betalingsbevel: 30,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor elke kennisgeving aan de verweerder(s) en aan de eiser van formulier D of E.

Formulier F – Verweer tegen een Europees betalingsbevel: 30,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor elke kennisgeving aan de eiser.

Formulier G – Uitvoerbaarverklaring: 20,00 EUR griffierechten.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Het formulier wordt pas verwerkt als de betaling is verricht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen worden overgemaakt op de volgende bankrekening:

Naam rekeninghouder

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (International Bank Account Number)

MT94VALL22013000000050011428265

Nationale bankcode

SORT CODE 22013

Rekeningnummer

50011428265

BIC/SWIFT-code

VALLMTMT

Naam van de bank

BANK OF VALLETTA

Adres bank

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Munteenheid

EUR

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet het ontvangstbewijs van de bank waar de transactie is uitgevoerd, overleggen.

Laatste update: 05/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.