Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De tarieven bij deze procedure zijn vastgesteld in artikel 1, lid 2, artikel 2 en artikel 13, lid 1, van tarief B van hoofdstuk 12 van de Laws of Malta, wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering.

De griffierechten kunnen niet elektronisch worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor de volgende formulieren is een vergoeding verschuldigd:

Formulier A – Verzoek om een Europees betalingsbevel

Formulier D – Beslissing tot afwijzing van het verzoek om een Europees betalingsbevel

Formulier E – Europees betalingsbevel

Formulier F – Verweer tegen een Europees betalingsbevel

Formulier G – Uitvoerbaarverklaring

Hoeveel moet ik betalen?

Formulier A – Verzoek om een Europees betalingsbevel: 30,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor elke kennisgeving aan de verweerder(s) en aan de eiser van formulier D of E

Formulier F – Verweer tegen een Europees betalingsbevel: 30,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor elke kennisgeving aan de eiser

Formulier G – Uitvoerbaarverklaring : 20,00 EUR griffierechten

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Het formulier wordt pas verwerkt als de betaling is verricht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen worden overgemaakt op de volgende bankrekening:

Naam rekeninghouder

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (International Bank Account Number)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationale bankcode

SORT CODE 01100

Rekeningnummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-code

MALTMTMT

Naam van de bank

CENTRAL BANK OF MALTA

Adres bank

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Munteenheid

EUR

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet het ontvangstbewijs van de bank waar de transactie is uitgevoerd, overleggen.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.