Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese betalingsbevelprocedure (Verordening (EG) nr. 1896/2006, in werking getreden op 12 december 2008) maakt de invordering mogelijk van grensoverschrijdende niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De Raad voor de rechtspraak heeft voor de behandeling van Europese betalingsbevelzaken de rechtbank Den Haag aangewezen als enige bevoegde rechtbank. In geval er verweer wordt gevoerd, kan de procedure worden voortgezet volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid.

Voor het indienen van een verzoek in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure moet gebruikt gemaakt worden van formulier A. Dit formulier is in alle talen van de Europese Unie beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Het formulier

Bij de rechtbank Den Haag kunnen uitsluitend verzoeken worden ingediend in de Nederlandse taal.

De verzoeken in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure kunnen worden ingediend bij:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie Algemene Zaken van de rechtbank Den Haag. Het telefoonnummer van de griffie Algemene Zaken van de rechtbank: +31 (0)70-381 22 64.

Wat zijn de geldende tarieven?

De tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van de hoofdvordering. Zie ook de vraag: Hoeveel moet ik betalen.

Hoeveel moet ik betalen?

Onderstaand treft u een overzicht van de geldende tarieven voor 2019.

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Griffierecht bij de rechtbank voor kantonzaken

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel verzoek:

Van onbepaalde waarde of

Met een beloop van niet meer dan € 500

€ 121

€ 81

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 500, en niet mee dan Є 12.500

€ 486

€ 231

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 12.500

€ 972

€ 486

€ 81

Griffierecht voor andere dan kantonzaken bij de rechtbank

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel verzoek:

- Van onbepaalde waarde of

€ 639

€ 297

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan niet mee dan Є 100.000

€ 1992

€ 914

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 100.000

€ 4030

€ 1599

€ 81

Voor nadere informatie wordt u verwezen naar Rechtspraak.nl en Raad voor Rechtsbijstand.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer de gerechtskosten niet op tijd worden betaald, zal het verzoek mogelijk niet verder in behandeling worden genomen. Het desbetreffende dossier wordt dan afgevoerd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De verzoekende partij ontvangt een nota voor de betaling van de gerechtskosten. Betaling kan plaatsvinden door overboeking via de bank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling van de gerechtskosten dient u nader bericht van de rechtbank Den Haag af te wachten.

In de Verordening tot invoering van een Europese betalingsprocedure, is bepaald dat het gerecht zo spoedig mogelijk en normaliter binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek een Europees betalingsbevel uitvaardigt.

Gerelateerde links

Geldende tarieven voor 2019

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.