Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Schotland zijn de gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure geregeld in

  • Sheriff Court Fees Order 2018, zoals gewijzigd bij Sheriff Court Fees Amendment Order 2018.

Schedule 2, Part II, lid 6, is van toepassing op Europese betalingsbevelen vanaf 1 april 2019.

Schedule 3, Part II, lid 6, is van toepassing op Europese betalingsbevelen vanaf 1 april 2020.

Elektronische betaling van de gerechtskosten is niet mogelijk.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van een verzoek om een Europees betalingsbevel via formulier A van Verordening (EG) nr. 1896/2006 bij de rechtbank is een vergoeding verschuldigd die alle betreffende gerechtelijke procedures dekt.

De verzoeker is in de meeste gevallen niet verplicht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen, en de vergoeding dekt dan ook geen eventuele advocaatkosten of kosten van betekening van de stukken aan de verweerder.

Voor het aantekenen van verzet via formulier F worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoeveel moet ik betalen?

De kosten voor het indienen van een Europees betalingsbevel bij de rechtbank bedragen 129 GBP.

Op grond van artikel 8 van Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd, kan een partij worden vrijgesteld van betaling van de kosten als zij bijvoorbeeld aanspraak kan maken op bepaalde overheidstoelagen of rechtsbijstand voor burgers.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet zijn betaald, zal de rechtbank uw verzoek niet behandelen en hoeft zij ook niets te doen, conform het bepaalde in artikel 3 van Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten op de volgende manieren betalen:

  • per cheque, ten gunste van "The Scottish Courts and Tribunals Service";
  • per debetkaart of creditcard - gelieve bij de betreffende rechtbank te controleren welke soorten betaalkaarten worden aanvaard, en of u telefonisch kunt betalen;
  • per postwissel, ten gunste van "The Scottish Courts and Tribunals Service";
  • contant - u kunt contant geld echter beter niet per post verzenden.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de betaling binnen is, wordt de indiening van de stukken bij de aanvraag via formulier A van Verordening (EG) nr. 1896/2006 door de rechtbank aanvaard. De stukken moeten tegelijk met de betaling aan de rechtbank worden verzonden of bij de rechtbank worden afgeleverd. Vervolgens zal de rechtbank formulier B, C, D of E verstrekken of verzenden, als volgende stap in de procedure. U hoeft geen betalingsbewijs te verstrekken.

Laatste update: 03/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.