Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Voor de kosten van een verzoek om een Europees betalingsbevel gelden in Zweden de volgende voorschriften:

Wet 879 (2008) inzake het Europees betalingsbevel, lid 5 § Wie om een Europees betalingsbevel verzoekt, moet daarvoor een vergoeding betalen. De hoogte van die vergoeding wordt door de regering bepaald.

De vergoeding is vooraf verschuldigd.

Als de verzoeker geen gehoor geeft aan een oproep tot betaling van de vergoeding, wordt zijn verzoek verworpen.

Verordening 892 (2008) inzake het Europees betalingsbevel, lid 3 § Bij het betalen van de vergoeding moet de verzoeker het persoonlijke identificatienummer van de verweerder vermelden, of het registratienummer als de verweerder een organisatie is.

De vergoeding kan ook elektronisch worden overgemaakt naar de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie; daarbij moeten de verstrekte bankgegevens worden gebruikt.

Wat zijn de geldende tarieven?

Als u in Zweden om een Europees betalingsbevel verzoekt, moet u daarvoor een vergoeding betalen. Die vergoeding is vooraf verschuldigd. Met andere woorden, de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie zal uw verzoek om een Europees betalingsbevel pas in behandeling nemen als u de vergoeding hebt betaald. U betaalt de vergoeding bij het indienen van formulier A. Na uw verzoek te hebben ingediend, zal de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie u instrueren hoe u de vergoeding moet betalen. Die instructies ontvangt u niet als u aan uw verzoek bewijs hebt gehecht waaruit blijkt dat de vergoeding al naar de rekening van de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie is overgemaakt.

Hoeveel moet ik betalen?

De vergoeding voor een verzoek om een Europees betalingsbevel bedraagt momenteel 300 SEK.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als u de vergoeding niet op tijd betaalt, dan wordt het verzoek afgewezen en niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de kosten van een verzoek om een Europees betalingsbevel overmaken met gebruikmaking van de onderstaande bankrekeninggegevens. Vermeld daarbij het zaaknummer, het persoonlijke identificatienummer van de verweerder of het registratienummer als de verweerder een organisatie is:

  • Plus giro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC-code: NDEASESS

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling van de vergoeding hoeft u niets te doen. De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie registreert de ontvangst van de betaling. Zodra de betaling is bijgeschreven en geadministreerd, zal de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie uw verzoek om een Europees betalingsbevel in behandeling nemen.

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.