Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Inleiding

Voor de kosten van een verzoek om een Europees betalingsbevel gelden in Zweden de volgende voorschriften:

Wet 879 (2008) inzake het Europees betalingsbevel (Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande) 5 § Wie om een Europees betalingsbevel verzoekt, moet daarvoor een vergoeding betalen. De hoogte van die vergoeding wordt door de regering bepaald.

De vergoeding is vooraf verschuldigd.

Als de verzoeker geen gehoor geeft aan een oproep tot betaling van de vergoeding, wordt zijn verzoek verworpen.

Verordening 892 (2008) inzake het Europees betalingsbevel (Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande) lid 3 § Bij het betalen van de vergoeding moet de verzoeker het persoonlijke identificatienummer van de verweerder vermelden, of het registratienummer als de verweerder een organisatie is.

Wat zijn de geldende tarieven?

Als u in Zweden om een Europees betalingsbevel verzoekt, moet u daarvoor een vergoeding betalen. Die vergoeding is vooraf verschuldigd. Met andere woorden, de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie (Kronofogdemyndigheten) zal uw verzoek om een Europees betalingsbevel pas in behandeling nemen als u de vergoeding hebt betaald. Na uw verzoek te hebben ingediend, zal de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie u instrueren hoe u de vergoeding moet betalen.

Hoeveel moet ik betalen?

De vergoeding voor een verzoek om een Europees betalingsbevel bedraagt momenteel 300 SEK.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als u de vergoeding niet op tijd betaalt, dan wordt het verzoek afgewezen en niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Betaal de vergoeding niet van tevoren, maar wacht tot u een brief heeft ontvangen van de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie met alle informatie over hoe u kunt betalen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling van de vergoeding hoeft u niets te doen. De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie registreert de ontvangst van de betaling. Zodra de betaling is bijgeschreven en geadministreerd, neemt de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie uw verzoek om een Europees betalingsbevel in behandeling.

Laatste update: 05/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.