Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Niemcy

Autor treści:
Niemcy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestie opłat sądowych w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty reguluje ustawa o opłatach sądowych (Gerichtskostengesetz – GKG).

Opłaty sądowe można uiścić w chwili wniesienia pozwu albo opłacając stosowny rachunek. Z technicznego punktu widzenia płatności dokonuje się za pomocą przelewu bankowego.

Jakie opłaty są pobierane?

Zgodnie z § 12 ust. 3 i 4 ustawy o opłatach sądowych europejski nakaz zapłaty wydaje się wyłącznie po uiszczeniu określonej opłaty.

Dokładną wysokość opłat określono w załączniku do ustawy o opłatach sądowych [wykaz opłat (Kostenverzeichnis – KV-GKG)]. Zgodnie z nr 1100 KV-GKG w przypadku postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty stawka opłaty wynosi 0,5.

Wysokość opłaty określa się na podstawie wartości przedmiotu sporu, która zasadniczo odpowiada wartości zgłoszonego roszczenia. Jeżeli poza roszczeniem głównym zgłoszono również roszczenia uboczne dotyczące odsetek lub innych kosztów, nie uwzględnia się wartości takich roszczeń ubocznych.

Ile wynoszą opłaty?

Opłata sądowa należna przy wydawaniu europejskiego nakazu zapłaty wynosi:

Wartość przedmiotu sporu do Opłata w euro Wartość przedmiotu sporu do Opłata w euro
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli nie zostanie wpłacona zaliczka na poczet opłat sądowych, sąd nie wyda nakazu zapłaty i postępowanie nie będzie kontynuowane.

Aby sąd przyporządkował uiszczoną opłatę do odpowiedniej sprawy, powód musi podać sygnaturę sprawy w tytule przelewu bankowego.

Jak wnieść opłatę sądową?

Zaliczkę na poczet opłat sądowych można wpłacić bezpośrednio w chwili wnoszenia pozwu. W przypadku nieuiszczenia takiej zaliczki sąd wyśle powodowi stosowny rachunek.

a) Przelew bankowy

Płatności można dokonać przelewem bankowym.

b) Karta kredytowa

Nie ma możliwości dokonania płatności kartą kredytową.

c) Pobranie kwoty z rachunku bankowego powoda przez sąd

Nie ma możliwości dokonania płatności przez pobranie kwoty z rachunku bankowego powoda.

d) Pomoc prawna

Powód, któremu przyznano pomoc prawną, nie musi opłacać kosztów prawnych ani uiszczać zaliczek. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej można wnieść do tego samego sądu, który rozpatruje pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

e) Inne

Nie przewidziano innych sposobów płatności.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po otrzymaniu płatności sąd przyporządkuje opłatę do odpowiedniej sprawy i rozpozna pozew.

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.