Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Uiszczanie opłat sądowych regulują następujące przepisy krajowe:

Instrument ustawowy S.I. nr 22 z 2014 r.

Instrument ustawowy S.I. nr 23 z 2014 r.

Instrument ustawowy S.I. nr 24 z 2014 r.

Aktualny regulamin opłat sądowych w Irlandii nie określa żadnej opłaty za pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Pozew należy zatem składać bez żadnej opłaty z tego tytułu.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.