Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Malta

Autor treści:
Malta

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile mam zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Opłaty z tytułu postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty regulują art. 1 ust. 2, art. 2 i art. 13 ust. 1 taryfy B, rozdział 12 Zbioru Praw Malty, kodeks organizacji i postępowania cywilnego.

Opłaty kancelaryjnej nie można wnieść drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Opłaty są pobierane od następujących formularzy:

Formularz A – Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

Formularz D – Postanowienie o odrzuceniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

Formularz E – Europejski nakaz zapłaty

Formularz F – Sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty

Formularz G – Stwierdzenie wykonalności

Ile mam zapłacić?

Formularz A – Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty: opłata kancelaryjna w wysokości 30,00 euro i opłata w wysokości 7,20 euro za każdorazowe powiadomienie pozwanego i powoda przy użyciu formularza D lub E

Formularz F – Sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty: opłata kancelaryjna w wysokości 30,00 euro i opłata w wysokości 7,20 euro za każdorazowe powiadomienie pozwanego.

Formularz G – Stwierdzenie wykonalności: opłata kancelaryjna w wysokości 20,00 euro.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Formularz jest rozpatrywany dopiero po uiszczeniu opłaty.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe można wnieść na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa posiadacza rachunku

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Numer rozliczeniowy

SORT CODE 01100

Numer rachunku

40001EUR-CMG5-001-H

Kod BIC/SWIFT

MALTMTMT

Nazwa banku

CENTRAL BANK OF MALTA

Adres banku

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Waluta rachunku

EURO

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy przedstawić potwierdzenie wystawione przez bank, w którym dokonano transakcji.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.