Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Malta

Autor treści:
Malta

Wprowadzenie

Opłaty z tytułu postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty regulują art. 1 ust. 2, art. 2 i art. 13 ust. 1 taryfy B, rozdział 12 Zbioru Praw Malty, kodeks organizacji i postępowania cywilnego.

Opłaty kancelaryjnej nie można wnieść drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Opłaty są pobierane od następujących formularzy:

Formularz A – Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty;

Formularz D – Postanowienie o odrzuceniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty;

Formularz E – Europejski nakaz zapłaty;

Formularz F – Sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty;

Formularz G – Stwierdzenie wykonalności.

Ile mam zapłacić?

Formularz A – Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty: opłata kancelaryjna w wysokości 30,00 euro i opłata w wysokości 7,20 euro za każdorazowe powiadomienie pozwanego i powoda przy użyciu formularza D lub E.

Formularz F – Sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty: opłata kancelaryjna w wysokości 30,00 euro i opłata w wysokości 7,20 euro za każdorazowe powiadomienie pozwanego.

Formularz G – Stwierdzenie wykonalności: opłata kancelaryjna w wysokości 20,00 euro.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Formularz jest rozpatrywany dopiero po uiszczeniu opłaty.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe można wnieść na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa posiadacza rachunku

Agencja Służb Sądowych

IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego)

MT94VALL22013000000050011428265

Numer rozliczeniowy

SORT CODE 22013

Numer rachunku

50011428265

Kod BIC/SWIFT

VALLMTMT

Nazwa banku

BANK OF VALLETTA

Adres banku

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Waluta rachunku

EURO

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy przedstawić potwierdzenie wystawione przez bank, w którym dokonano transakcji.

Ostatnia aktualizacja: 05/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.