Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

W Szkocji opłaty sądowe za wydanie europejskiego nakazu zapłaty reguluje:

  • zarządzenie w sprawie opłat pobieranych w sheriff court z 2018 r. (Sheriff Court Fees Order 2018), zmienione zarządzeniem zmieniającym w sprawie opłat pobieranych w sheriff court z 2018 r. (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018).

Załącznik 2 część II pkt 6 ma zastosowanie do europejskiego nakazu zapłaty od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Załącznik 3 część II pkt 6 ma zastosowanie do europejskiego nakazu zapłaty od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Nie ma możliwości wnoszenia opłat drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Za wniesienie do sądu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu formularza A określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 pobiera się jednorazową opłatę obejmującą wszystkie postępowania sądowe.

Zastępstwo procesowe przez prawnika (solicitor) nie jest zwykle wymagane i opłata sądowa nie obejmuje wynagrodzenia prawników ani kosztu doręczenia pism sądowych pozwanemu.

Wniesienie sprzeciwu na formularzu F nie podlega opłacie.

Ile wynoszą opłaty?

Opłata za wniesienie do sądu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty wynosi 129 funtów szterlingów.

Zgodnie z art. 8 zarządzenia w sprawie opłat pobieranych w sheriff court z 2018 r. [szkockie rozporządzenie z mocą ustawy 2018/481 (Scottish Statutory Instrument 2018/481) z późniejszymi zmianami] strona może skorzystać ze zwolnienia od opłat, jeżeli jest uprawniona do niektórych świadczeń państwowych lub do otrzymania pomocy prawnej w sprawach cywilnych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Zgodnie z art. 3 zarządzenia w sprawie opłat pobieranych w sheriff court z 2018 r. (szkockie rozporządzenie z mocą ustawy 2018/481 z późniejszymi zmianami) do czasu wniesienia opłaty sąd nie przyjmuje pozwu i nie ma obowiązku dokonywania żadnych czynności.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe można wnieść:

  • czekiem – wystawionym na rzecz Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów (Scottish Courts and Tribunals Service);
  • kartą debetową lub kredytową – należy sprawdzić, które karty są akceptowane w danym sądzie oraz czy przewidziano możliwość płatności przez telefon;
  • przekazem pocztowym – na rzecz Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów;
  • gotówką – w przypadku uiszczania opłaty drogą pocztową nie zaleca się płatności gotówkowych.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Sąd akceptuje wniesienie pozwu przy użyciu formularza A określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 wraz z opłatą. Pisma procesowe i opłatę należy złożyć w sądzie lub przesłać do sądu jednocześnie. Następnie, na kolejnym etapie postępowania, sąd wydaje lub wysyła formularze B, C, D lub E. Nie jest wymagany dowód wniesienia opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.