Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Informacje dotyczące opłat, sposobów zapłaty, czynności następczych lub innych czynności w toku wykonywania europejskiego nakazu zapłaty w poszczególnych państwach członkowskich

Czy zamierzają Państwo skorzystać wkrótce z postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty? Jeżeli tak, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kosztów sądowych. Aby uzyskać informacje dotyczące kosztów, dostępnych metod płatności, czynności po dokonaniu płatności, itp., wybierając odpowiednią flagę narodową wymienioną w innym miejscu na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 07/07/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.