NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Austria

Această pagină oferă informații cu privire la taxele judiciare din Austria.

Conținut furnizat de
Austria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
Introducere

Ce taxe se aplică?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată prevede că valoarea totală a taxelor judiciare aferente procedurii europene de somație de plată și procedurii civile de drept comun care urmează în cazul unei opoziții la o somație europeană de plată într-un stat membru nu poate depăși taxele judiciare generate de o procedură civilă de drept comun care nu este precedată de o procedură europeană de somație de plată în statul membru respectiv. Prin urmare, procedurile privind cererile de somație europeană de plată fac obiectul taxei forfetare prevăzute la postul tarifar 1 (Tarifpost 1) din Legea privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz – GGG), care trebuie plătită pentru toate procedurile naționale de somație de plată și pentru procedurile civile.

Ce taxe se aplică?

În procedurile legate de cererile de somație europeană de plată în primă instanță, se aplică postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare, în conformitate cu nota 1 la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare. Această taxă forfetară este datorată indiferent dacă procedura este finalizată sau nu. Reducerile se aplică numai dacă cererea este retrasă imediat sau dacă este respinsă înainte ca partea adversă să fie notificată (taxa redusă la un sfert; nota 3 la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare) sau dacă se soluționează cauză într-un mod valabil din punct de vedere juridic la prima audiere (taxa redusă la jumătate; nota 2 la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare). În conformitate cu sistemul austriac al taxelor judiciare, numai cererea de sesizare a instanței (în acest caz, cererea de somație europeană de plată) face obiectul unei taxe în cadrul procedurii civile în primă instanță. Nu există taxe judiciare suplimentare pentru procedurile ulterioare celor din primă instanță.

În temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Legea privind taxele judiciare, obligația de a plăti taxe ia naștere atunci când cererea de somație europeană de plată este depusă la instanță. Taxa trebuie plătită în acel moment. Cererile de scutire de la plata taxelor judiciare trebuie depuse, de asemenea, prin intermediul asistenței judiciare (Verfahrenshilfe) cel târziu până la acel moment, cu condiția îndeplinirii condițiilor.

Cererea de reexaminare în temeiul articolului 20 din regulament este gratuită [indiferent dacă prin aceasta se urmărește să se ajungă la o cale de atac legală similară cu restitutio in integrum [alineatul (1)] sau la o examinare pe fond [alineatul (2)].

Cât va trebui să plătesc?

Calcularea taxelor judiciare pentru procedura în primă instanță se realizează în funcție de valoarea obiectului cererii (suma în litigiu = nivelul cererii revendicate) și de numărul părților. Pentru exemplificare, a se vedea mai jos tabelul complet al tarifelor de la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare (potrivit textului în vigoare la 1 august 2017; faceți clic aici pentru formularea actuală a Legii privind taxele judiciare):

Postul tarifar 1

Valoarea obiectului cererii

Taxa de achitat

nu depășește

150 EUR

23 EUR

depășește

150 EUR, dar nu depășește

300 EUR

45 EUR

depășește

300 EUR, dar nu depășește

700 EUR

64 EUR

depășește

700 EUR, dar nu depășește

2 000 EUR

107 EUR

depășește

2 000 EUR, dar nu depășește

3 500 EUR

171 EUR

depășește

3 500 EUR, dar nu depășește

7 000 EUR

314 EUR

depășește

7 000 EUR, dar nu depășește

35 000 EUR

743 EUR

depășește

35 000 EUR, dar nu depășește

70 000 EUR

1 459 EUR

depășește

70 000 EUR, dar nu depășește

140 000 EUR

2 919 EUR

depășește

140 000 EUR, dar nu depășește

210 000 EUR

4 380 EUR

depășește

210 000 EUR, dar nu depășește

280 000 EUR

5 840 EUR

depășește

280 000 EUR, dar nu depășește

350 000 EUR

7 299 EUR

depășește

350 000 EUR

1,2 % din cuantumul în litigiu plus 3 488 EUR

În cazul în care sunt implicate mai mult de două părți, o suprataxă pluripartită cuprinsă între 10 % și 50 % poate fi adăugată în temeiul secțiunii 19a din Legea privind taxele judiciare.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care plata se efectuează cu întârziere, se plătește o penalitate fixă de 22 EUR (potrivit textului în vigoare la 1 august 2017), în temeiul secțiunii 31 din Legea privind taxele judiciare. Cu toate acestea, plata cu întârziere a taxei judiciare nu are nicio influență asupra executării procedurilor civile în sine. Procedurile judiciare nu depind de plata taxelor judiciare — acestea se desfășoară într-un mod complet independent.

Recuperarea taxelor judiciare de către autoritatea judiciară este reglementată de Legea privind recuperarea plăților în instanță (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG). În cazul în care, ca urmare a neplății, autoritatea judiciară trebuie să emită un ordin de plată (un ordin de executare pentru recuperarea taxelor judiciare) în temeiul secțiunii 6a din Legea privind recuperarea plăților în instanță, se aplică o taxă suplimentară de colectare de 8 EUR (potrivit textului în vigoare la 1 ianuarie 2014).

Cum pot plăti taxele judiciare?

Metodele de plată sunt prevăzute în secțiunea 4 din Legea privind taxele judiciare. În conformitate cu secțiunea 4, taxele pot fi plătite prin card bancar la ATM sau prin card de credit, prin depunere sau transfer bancar în contul instanței competente sau prin plată în numerar la această instanță. Coordonatele bancare ale instanței sunt disponibile pe site-ul Ministerului Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz), la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justiz.gv.at/, la rubrica „Instanțe” (Gerichte).

În plus, toate taxele pot fi plătite și prin debitare directă în cazul în care instanța (sau, în general, sistemul judiciar austriac) a fost autorizată să perceapă taxele judiciare dintr-un cont notificat de partea care datorează taxele și să le depună într-un cont al instanței. În acest caz, cererea (cererea de somație europeană de plată) trebuie să indice contul din care urmează să fie retrase taxele și autorizația pentru retragerea acestora, de exemplu prin includerea mențiunii „Gebühreneinzug!” („Colectarea taxelor!”) sau „AEV!” („Ordin de debitare directă!”). Pentru o autorizație limitată, cererea poate indica, de asemenea, suma maximă care urmează să fie debitată [secțiunile 5 și 6 din Ordinul de debitare directă (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung].

În cazul în care cererea de somație europeană de plată este depusă prin intermediul sistemului austriac e-justiție (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), taxele trebuie plătite prin debitare directă. În acest caz, nu este posibil să se specifice suma maximă care urmează să fie debitată.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

În cazul în care autoritățile federale au dreptul de a solicita taxe judiciare la depunerea cererii (cererea de somație europeană de plată) și nu există o autorizație de debitare directă, atunci dovada plății taxelor (dovada transferului) trebuie anexată cererii (articolul 4 din Legea privind taxele judiciare). Dacă plata se efectuează prin card bancar, card de credit, depozit sau transfer în contul instanței competente sau prin debitare directă din contul părții în cauză, Agenția Federală de Contabilitate din Austria (Buchhaltungsagentur des Bundes) informează autoritatea judiciară doar cu privire la creditarea plăților în contul instanței într-o etapă ulterioară. Procedura referitoare la notificarea taxelor judiciare se încheie atunci când se furnizează dovada plății (integrale).

În cazul unei plăți excedentare, poate fi introdusă, în termen de cinci ani, o cerere de rambursare a taxelor judiciare plătite în plus (secțiunea 6c din Legea privind recuperarea plăților în instanță).

Linkuri aferente

Legea privind taxele judiciare

Ultima actualizare: 22/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.