Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

Acest aspect este reglementat de articolele 1017-1022 din Codul judiciar belgian (Code judiciaire) și de articolul 953 din codul respectiv în ceea ce privește plata sumelor cuvenite martorilor. De asemenea, acest aspect este reglementat de Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă din Belgia (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) și, în special, de articolul 142 și următoarele și de articolul 268 și următoarele în ceea ce privește taxele de înregistrare.

Care sunt taxele aplicabile?

Articolul 1018 din Codul judiciar belgian specifică natura costurilor:

1° taxe de grefă, de înregistrare și alte taxe. Taxele de grefă includ taxele de punere pe rol, taxele de redactare și taxele pentru eliberarea de copii certificate (a se vedea articolul 268 și următoarele din Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă din Belgia). Taxa de punere pe rol variază între 30 EUR și 100 EUR, în funcție de instanță. Taxa de redactare este de 35 EUR.

Taxele de înregistrare trebuie achitate pentru hotărâri în cazurile în care suma principală depășește 12 500 EUR (fără taxele judiciare). Acestea sunt stabilite la 3% din această sumă;

2° costul procedurilor instanței și al salariilor și retribuțiilor conexe;

3° costul unei copii certificate a hotărârii: acesta variază între 0,85 EUR și 5,75 EUR pe pagină;

4° costurile implicate de orice mijloc de a oferi sau de a obține probe, inclusiv onorariile experților și sumele cuvenite altor martori. Decretul regal din 27 iulie 1972 a stabilit această sumă la 200 de franci belgieni pe martor, echivalând, în prezent, cu aproximativ 5 EUR.  La această sumă se adaugă indemnizația de călătorie (0,0868 EUR/km).

În cazul în care este chemat un expert în calitate de martor, acesta are libertatea de a stabili propriile costuri și onorarii. Totuși, metoda de calcul trebuie să fie clar declarată și suma poate fi redusă, dacă este necesar (de exemplu, în cazul costurilor suportate în mod inutil), de către instanță în cadrul evaluării detaliate a taxelor judiciare;

5° cheltuielile de călătorie și de ședere pentru judecători, grefieri și părțile implicate în litigiu, în cazul în care instanța a dispus deplasarea acestora, și costurile aferente actelor, în cazul în care acestea au fost întocmite numai în scopul procesului;

6° taxa de pregătire a cazului (articolul 1022 din Codul judiciar belgian). Aceasta este plătită de partea care pierde și reprezintă o contribuție fixă la cheltuielile de judecată și taxele exigibile părții care a obținut câștig de cauză. Sumele se bazează pe indicele prețurilor de consum și vor fi majorate sau reduse cu 10% dacă indicele crește sau scade cu 10% puncte procentuale.

Valoarea litigiului

Valoare
de bază

Valoare
minimă

Valoare
maximă

Maximum 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR-750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR-2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

750,01 EUR-5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5 000,01 EUR-10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10 000,01 EUR-20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20 000,01 EUR-40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40 000,01 EUR-60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60 000,01 EUR-100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100 000,01 EUR-250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

250 000,01 EUR-500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500 000,01 EUR-1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Minimum 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Creanțe nemonetare

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Tribunalul pentru Litigii de Muncă (norme speciale)

Valoarea litigiului

Valoare
de bază

Valoare
minimă

Valoare
maximă

Maximum 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Maximum 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Maximum 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Minimum 2 500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Creanțe nemonetare

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° taxele, retribuțiile și cheltuielile ombudsmanului numit în conformitate cu articolul 1734 din Codul judiciar belgian.

Ce sumă voi avea de plătit?

Având în vedere cele de mai sus, suma care trebuie plătită depinde integral de fiecare caz în parte, luându-se în considerare dacă ați câștigat sau nu, dacă au fost chemați experți în calitate de martori, dacă au fost citați alți martori, dacă judecătorii au trebuit să călătorească în străinătate, dacă a fost implicat un ombudsman etc.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Taxele de grefă trebuie plătite în avans, altfel cauza nu va fi adăugată pe rol.

Experții chemați în calitate de martori solicită întotdeauna plata în avans, pentru a demara activitatea.

În cazul în care solicitați audierea unui martor, va trebui, mai întâi, să plătiți grefierului suma datorată. Dacă nu plătiți această sumă, se va înțelege că nu mai doriți ca martorul să fie audiat.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Plata poate fi efectuată prin transfer de credit sau ordin de plată, transfer electronic, numerar sau cec la grefa instanței (ultima opțiune fiind rezervată avocaților și executorilor judecătorești).

Ce fac după ce am plătit?

Toate dovezile plăților trebuie păstrate într-un loc sigur, astfel încât să poată fi prezentate imediat la cerere.

Ultima actualizare: 26/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.