Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Regulamentul de procedură care reglementează aplicarea procedurii europene de somație de plată în Cipru este Regulamentul de procedură nr. 7/2008 privind procedura europeană de somație de plată, care a intrat în vigoare la 12 iunie 2008.

Ce taxe se plătesc?

Articolul 25 din Regulamentul de procedură menționat prevede că taxele judiciare datorate nu pot depăși taxele judiciare percepute pentru acțiunile civile obișnuite, în conformitate cu baremul aplicabil prevăzut în formularul H din anexa VIII (a se vedea mai jos).

Ce sumă va trebui să plătesc?

A se vedea răspunsul la întrebarea 2 de mai sus.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cererea dumneavoastră de somație europeană de plată nu va fi soluționată decât dacă taxele judiciare au fost plătite.

Cum plătesc taxele judiciare?

Taxele judiciare se pot achita prin intermediul Băncii Centrale a Ciprului.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

După ce Banca Centrală a confirmat instanței districtuale că a primit viramentul printr-o notă de credit, dosarul este trimis judecătorului competent care, dacă sunt îndeplinite condițiile, dispune executarea somației europene de plată.

ANEXA VIII

TAXE JUDICIARE

Formularul H

Articolul 25 alineatul (2) din

Regulamentul de procedură din 2008 privind procedura europeană de somație de plată

Suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

Taxa de timbru (EUR)

(a) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 100 EUR, dar nu depășește 500 EUR

17,00

(b) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 500 EUR, dar nu depășește 2 000 EUR

31,00

(c) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 2 000 EUR, dar nu depășește 10 000 EUR

48,00

(d) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 10 000 EUR, dar nu depășește 50 000 EUR

94,00

(e) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 50 000 EUR, dar nu depășește 100 000 EUR

154,00

(f) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 100 000 EUR, dar nu depășește 500 000 EUR

256,00

(g) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 500 000 EUR, dar nu depășește 2 000 000 EUR

342,00

(h) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 2 000 000 EUR

427,00

Dacă reclamantul solicită o sumă mai mare după depunerea acțiunii, acesta trebuie să plătească diferența aferentă taxelor judiciare aplicabile noii sume solicitate.

Dacă valoarea obiectului litigiului crește ca urmare a introducerii unei cereri reconvenționale, diferența aferentă taxelor judiciare aplicabile trebuie plătită de către pârât (autorul cererii reconvenționale).

Ultima actualizare: 11/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.