Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum și unde pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

Taxele judiciare sunt reglementate de Legea nr. 549/1991 privind taxele judiciare. Baremul taxelor este inclus într-o anexă la lege. Taxele sunt alocate bugetului de stat.

Taxele trebuie achitate într-un cont deschis pentru instanța în cauză la Banca Națională a Republicii Cehe. Taxele care nu depășesc 5 000 CZK pot fi plătite și folosind timbre fiscale.

Care sunt taxele aplicabile?

În cadrul procedurii europene de somație de plată, taxele judiciare trebuie plătite în conformitate cu reglementările generale. În cazul acestei proceduri se aplică aceleași norme ca și în alte proceduri civile.

Ce sumă voi avea de plătit?

Ratele taxelor pentru proceduri sunt stabilite sub forma unei sume fixe sau a unui procent în cazul taxelor pentru care baza este exprimată ca sumă financiară. Procentul taxei se calculează ca produsul dintre baza taxei și rata taxei. Ratele individuale sunt stabilite în barem, care constituie o anexă la Legea nr. 549/1991 privind taxele judiciare.

În ceea ce privește procedura europeană de somație de plată, este relevantă regula fundamentală bazată pe criteriul plății. Pentru cererea de inițiere a unei proceduri civile privind o plată, taxa se stabilește după cum urmează:

  • pentru sume de până la 20 000 CZK, se aplică o taxă fixă de 1 000 CZK;
  • pentru sume cuprinse între 20 000 CZK și 40 000 000 CZK, taxa este egală cu 5% din sumă;
  • pentru sume care depășesc 40 000 000 CZK, taxa este egală cu 2 000 000 CZK plus 1% din suma care depășește 40 000 000 CZK; taxele pentru sumele de peste 250 000 000 CZK nu sunt calculate.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Obligația de a plăti taxa decurge din introducerea unei acțiuni sau, în cazul unei căi de atac, din introducerea căii de atac, precum și din impunerea, de către o instanță sau o altă instituție, a unei obligații de plată. Taxele devin exigibile în momentul în care se instituie obligația de plată.

Dacă taxa nu este plătită imediat la introducerea acțiunii sau a căii de atac, instanța impune reclamantului să o achite într-un termen stabilit de aceasta; dacă termenul expiră fără ca taxa să fie achitată, instanța suspendă procedura (mai puțin în anumite situații specificate în lege). Plata taxei după expirarea termenului nu va fi luată în considerare.

În cazul în care decizia de suspendare a procedurii ca urmare a neplății devine definitivă, obligația de plată se stinge.

Cum și unde pot plăti taxele judiciare?

Taxele se achită prin transfer bancar în contul instanței relevante. Datele contului bancar sunt indicate pe site-urile internet ale instanțelor individuale, care pot fi consultate pe portalul internet https://www.justice.cz/. Taxele care nu depășesc 5 000 CZK pot fi plătite și folosind timbre fiscale.

Deciziile privind aspectele legate de taxele aplicabile în cadrul unei proceduri sunt luate de instanța care are competența de fond și teritorială să judece cauza în primă instanță. Deciziile privind aspectele legate de taxele aplicabile în cadrul unei proceduri în fața unei curți de apel sau a unei instanțe de ultim grad de jurisdicție sunt luate de instanța de prim grad de jurisdicție, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Dacă o persoană are obligația de a plăti o taxă în legătură cu o cale de atac sau cu o hotărâre definitivă pe fond în cadrul unei căi de atac ori în legătură cu o cale de atac sau cu o hotărâre definitivă în cadrul unei căi de atac care va conduce la încheierea procedurii, decizia privind taxele judiciare este luată de instanța de prim grad de jurisdicție, cu excepția cazului în care curtea de apel sau instanța de ultim grad de jurisdicție decide cu privire la acestea.

Ce fac după ce am plătit?

Obligațiile persoanei care trebuie să plătească o taxă sunt stinse în momentul în care banii sunt transferați în contul bancar al instanței competente sau timbrele fiscale sunt înmânate instanței competente. Persoana în cauză nu este obligată să transmită alte documente.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.